نوشته‌ها

چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

دانلود فایل صوتی: چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۲٫۰۲ مگابایت

زمان:۰۰:۰۴:۲۵

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی:چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

به نام خدا .
سلام عرض میڪنم به همه دوستان عزیزم در ڪانال تلگرام خودساخته به آدرس @khodsakhte.
دوستان عزیزم دوست دارم توی فایل های صوتی بعدی یه چند روزی رو درمورد قانون جذب باهم دیگه صحبت ڪنیم.
خیلی هاتون با قانون جذب آشنا هستید و خیلی هاتون پیام دادید ڪه گفتيد ما سعی ڪردیم ڪه ثروت و چیزهایی ڪه میخوایم رو به زندگيمون جذب ڪنیم ولی بعد از مدتی دیدیم ڪه اون اتفاق نیافتاده و من با چندنفری از اعضای ڪانال صحبت ڪردم ڪه ببینم مشڪلشون چی بوده ببینید دوستان عزیزم توی قانون جذب اون چیزی ڪه نقطه آخره اون چیزی ڪه حڪم انتهایی ڪه باعث میشه شما اون چیزی ڪه ميخوايد رو به دست بیارید اینڪه به قانون جذب شڪ نداشته باشید شڪ رو تردید یعنی انرژی منفی انرژی منفی یعنی فرڪانس و ارتعاش خودتون رو پایین آوردن ڪسی ڪه انرژی منفی داره ڪسی ڪه باورهایش باور های قوی نیست توی مسیر جذب حتما به مشڪل میخوره و محال ممڪنه یعنی من واقعا تو این سال هایی ڪه دارم ڪارميڪنم به خیلی هایی ڪه بهشون آموزش دادم ڪسایی ڪه باور نڪردند فقط گفتن ڪه باشه تست میڪنیم جذب میڪنیم هیچوقت به نتیجه نرسیدند شما وقتی قانون جذب رو قبول ڪردید وقتی هدفی رو مشخص ڪردید باید این باور رو هم داشته باشید ڪه قانون جذب داره واسه شما ڪار میڪنه باید هرروز تمارين رو انجام بدید ڪه باور شما تقویت بشه ڪه توی مسیر صحیح هستید ڪه جذب برای شما داره ڪار خودش رو انجام میده .
دوستان عزیزم قانون جذب یه آیینه هست مقابل شما شما هر فرڪانسي بهش بدید اون فرڪانس شما رو با قدرت بیشتر به شما برميگردونه اگه الان شما باور ضعیفی دارید اگه شما الان لوله انرژی خودتون رو دارید میارید پایین مطمئن باشید قانون جذب هم همین رو بهتون پاسخ میده دیگه خواسته رو به شما نمیده تردید بیشتر رو میده باور ضعیف تر رو میده ببینید شما فرض ڪنید یه دونه ای توی زمین ڪاشتید قراره درخت بشه اگه باور نداشته باشید ڪه این به زودی درخت میشه چی میشه شما هرروز میاید يخورده خاڪ رو میزنید ڪنار ببینید دونه درحال رشد هست يانه و همین ڪار ساده همین ترديدشما باعث میشه ڪه دونه ای میتونست یه درخت تنومند بشه رو نابود و به هلاڪت برسونید .
دوستان عزیزم توی مسیر جذب چیزهایی ڪه ميخوايد توی زندگیتان وارد بشه اینو یادتون باشه قانون جذب آیینه هست در برابر شما قرار گرفته شما هر چیزی رو ڪه بخوايد می تونید جذب ڪنید به شرط اینڪه خودتون هم همون فرڪانس رو به محیط پیرامون خودتون به دنیا منتشر ڪنید.
اگه شڪ نداشته باشید در راه رسیدن به موفقیت مطمئن باشید ڪه موفق ميشید ڪسایی بودن ڪه اومدن توی دنیا زحمت ڪشیدند تلاش ڪردند نتونستد به خواستشون برسند بخاطر اینڪه باور قلبی و درونی نداشتند اگه ادیسون باور قلبی و درونی نداشت ڪه میتونه به اختراع خودش برسه میتونه جذب خودشو انجام بده مطمئن باشید ڪه هیچوقت ادیسون نميشد اگه توی زندگی ميخوايد چیزی رو ڪه تصمیم گرفتید جذب ڪنید از طریق قانون جذب به زندگی خودتون وارد ڪنید باید یاد بگیرید ڪه قانون جذب واقعیت قانون جذب جای شڪ و تردید نداره قانون جذب ڪار خودش رو میڪنه با اون خواسته به زندگی شما وارد میشه و ازتون میخوام ڪه حتما روی این مسیر ڪارڪنید من سعی میڪنم توی فایل های صوتی بعدی تڪنیڪ هایی رو به شما آموزش بدم ڪه شما با استفاده از این تڪنیڪ ها سطح باور و انرژی درونی خودتون رو افزایش بدید تا قانون جذب برای شما اون ڪاری رو ڪه لازمه رو انجام بده .
امیدوارم این فایل صوتی واسه شما مفید بوده باشه و امیدوارم ڪسایی ڪه از قانون جذب استفاده میڪنند حتما تعاليمي رو ڪه در ادامه توی ڪانال قرار میدم رو دنبال ڪنند واسه تڪ تڪتون آرزوی موفقیت میڪنم پیوسته به سايتمون به آدرس www.khodsakhte.ir و ڪانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سر بزنید.
پیروز و موفق باشید.

چگونه 23 سال باور غلط رو بذاری کنار؟

چگونه ۲۳ سال باور غلط رو بذاری کنار؟

چگونه 23 سال باور غلط رو بذاری کنار؟

سلام چطوری قانون جذب رو باور کنیم؟؟  انسان با باورهاش زندگی میکنه ولی سخته ۲۳سال باور غلط داشتن رو بذاری کنار ؟

در فایل صوتی زیر به سوال دوست عزیزمون پاسخ داده شده است.

دانلود فایل صوتی: چگونه ۲۳ سال باور غلط رو بذاری کنار؟

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم: ۴٫۹ مگابایت

زمان:۰۰:۱۰:۴۶

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی: چگونه ۲۳ سال باور غلط رو بذاری کنار؟

به نام خدا.سلام عرض میکنم به همه دوستانم در کانال تلگرام خودساخته به آدرس @khodsakhte خب دوست عزیزی پرسیدند که چطوری قانون جذب رو باور کنیم ببینید خیلی ها هستند که درمورد قانون جذب دچار شک و تردید هستند ولی همه ی افراد همه ی افراد کره زمین همه کسایی که این ویس رو می شنوند همه ی موجودات زنده همه باید بدونند چه بخوان چه نخوان چه باور کنند چه باور نکنند قانون جذب هست و قانون جذب واس همونام داره کار میکنه قانون جذب قاوني نیست که ما بخوايم بريم دنبالش تا اونو کشف کنیم قانون جذب هرروز تو زندگی ما اتفاق ميفته ما هرروز داریم جذب میکنیم ولی این بین یه سری ها جذبشون مثبته یه سريا جذبشون منفيه ببینید قانون جذب براش مهم نیست شما چه کسی هستی چه کشوری چندسال هستی دینت چیه به هیچی توجه نمی کنه قانون جذب قانون طبیعت قانون کائنات قانون جهان خلقته شما هرروز دارید جذب میکنید شما اگه زندگی خودتون رو آنالیز کنید مطمئنم می تونید به صدها جذبی برسید که شما جذبش کردید ولی نميدونستيد قانون جذب وجود داره ولی شما جذب کردید خیلی وقت ها چیزهای منفی هم جذب کردید همون وقتی که به یه بیماری سرما خوردگی فکر میکردید و همون روز سرماخورديد خودتون رو جذب کردید تو خودت مسئولش بودی تو وقتی که به این فکر میکردی که ممکنه این کاری که شروع میکردی شکست بخوری تو خودت شکست رو جذب کردی چه بخوای چه نخواي چه باور کنی چه باور نکنی قانون جذب داره واس تو کار میکنه دوستاي عزیزم به این فکر نکنید که اگه به قانون جذب فکر نکنید قانون جذب با شما کاری نداره قانون جذب باهمه کار داره ما در لحظه در حال جذب هستیم مغز ما هر لحظه داره جذب میکنه به این باور باید برسید باید بهش برسید تا جذب مثبت داشته باشید تا جذبی کنید که در جهت پیشرفت شما باشه شما چه بخوايد چه نخوايد جذب میکنید پس یاد بگیرید چطور جذب های بهتری داشته باشیم منم قبول دارم منم شاید اوایلی که وارد بحث قانون جذب شدم خیلی باشک و تردید وارد شدم ولی هرچقدر که بیشتر مطالعه میکنم هرچقدر که بیشتر جذب میکنم ايمانم داره بهش بیشتر میشه شما هم دقیقا همین من انتظار ندارم روز اول شما به فکر جذب بسیار بزرگ باشید چون واقعا هم اینجوری نیست مسیر ما یه مسیری هست که قدم به قدم باید پیش توش بريم دوستان عزیزم اگه ميخوايد قانون جذب رو باور کنید توی زندگی خودتون بگردید دنبال جذب هایی که انجام دادید بگيرديد دنبال چیزهایی که توی زندگيتون اتفاق افتاده و دنبال اون افکاری که قبل اون بود شما به اون چیز فکر کردید و اتفاق افتاده اصلا می تونید به گذشته هم کاری نداشته باشید از همین امروز توجه کنیم به اتفاقاتی که توی زندگيتون ميفته شما خیلی وقت ها به چیزهایی فکر میکنید و وقتی اتفاق ميفته اون لحظه شگفت زده می شید ولی به قانون جذب فکرنميکنيد چون قانون جذب و شاید توی ذهنتون نداشتید ولی اون جذب واسه شما اتفاق افتاده چه بهش فکر کنید چه فکر نکنید قانون جذب داره واس تو کار میکنه دوستاي خوبم خیلی وقت ها شما یه اتفاق بدی واستون ميفته و میگید که من دوست داشتم بچیز مثبت رو جذب کنم چرا این منفيه جذب شد چرا چون شما چیزی که از قانون جذب می خواستید اشتباه بود من مریض نشم کسی که اینو میخواد جذب کنه صددرصد مریض میشه صددرصد بیمار میشه خیلی وقت ها شده مثلا توی زمستون ميخوايد بريد بیرون هوا سرده یه لباس پوشیدید یه لباس مثلا لباسه کمي هست میريد بیرون به این فکر میکنید که مریض نشم و دائما این رو تکرار میکنید دقیقا جذب واسه شما اتفاق نرفته دقیقا مریض می شید ميدونيد چرا چون قانون جذب به مثبت و منفی بودن افعال شما کاری نداره قانون جذب فکر شمارو می بینه فکر شما مریض بود نه قانون جذب یه آیینه هست آیینه جهان خلقت آیینه کائنات مریض شدن شمارو میگیره برميگردونه به خودتون میگه تو مریض شدن رو خواستی من مریض شدن رو به تو میدم تو ميتونستي اون لحظه چیز خیلی بهتری رو بخوای ولی به قانون جذب اعتقاد نداشتی قانون جذب اصلا نميدونسي چیه پس یه بیماری رو به سمت خودت جذب کردی همه باید قانون جذب رو بشناسن چون چه بخوايم چه نخوايم واسه شما اتفاق ميفته خیلی ها هستند که از جذب بی اطلاع هستند و دارن لطمه میخورن دوستاي خوبم جذب درحاله انجامه هر لحظه هر ثانیه توی هر نقطه کره زمین واسه هرفردی همه ی این ۷يا۸ملياردي که روی زمین هستند توی مدتی که توی این کره هستند در حال جذب هستند چون قانون خلقت قانون جذبه شما وقتی به چیزی فکر میکنید دارید به جهان خلقت اون فرکانس رو ميفرستيد و جهان خلقت اون رو به شما برميگردونه پس چقدر خوبه که ما سعی کنیم خودمون رو به باور قوی تری نسبت به قانون جذب برسونيم وقتی باور ما قوی تر بشه ماهميشه سعی ميکنيم چیزهای مثبت تری روجذب بکنیم سعی میکنیم افکار مثبت تری رو داشته باشیم ما ایرانی ها بلا استثنا اکثرا درحاله جذب های منفی هستیم چون دائما به جنگ فکر میکنیم دائما به بدبختی فکر میکنیم دائما به ور شکستی فکر میکنیم دائما به اقتصاد بد فکر میکنیم دقیقا همه ی این هارو به خودمون داریم جذب میکنیم چون بهمون یاد ندادن باید افکار مثبت باشه چون بهمون یاد ندادن قانون جذب وجود داره چون بهمون نگفتند عزیز من هر لحظه در حال جذب هستی من از تک تک شما میخوام که سعی کنيد ایمان خودتون رو نسبت به ایمان جذب افزايش بدید کافیه همین امروز بعدهمين فایل صوتی سعی کنید جذب هایی که اتفاق ميفته آنالیز کنید و یادداشت کنید مطمئن باشید تو هفته ده ها جذب رو یادداشت میکنید خودتون جذب کردید و یادداشت میکنید و هرهفته ایمان شما به قانون جذب بیشتر میشه و وقتی شما قانون جذب رو باور کنید اونوقت که می تونید جذب های بهتری داشته باشید ببینید شما يچيزي رو ميخوايد توی ذهنتون میاد شما فرکانستون بالا میبرید انرژی مثبتتون رو بیشتر میکنید و در مرحله آخر باید دریافت کنید دریافت توی قانون جذب ما میگیم بایدباور به قانون جذب داشته باشی خيلياهم هستن که میدونن قانون جذب چیه ولی جذب واسشون اتفاق نمی افته ميدونيد چرا چون ایمان ندارند باور ندارند چون همین کار ساده رو انجام ندادند چون نیومدن جذب هایی رو.که هرروز در حال انجامش هستند رو بنویسند شما بنویسید و بعدش شگفت زده ميشيد که چقدر هرروز جذب های منفی داشتید اون وقته که می فهمید اگه قانون جذب رو ميشناختيد چقدر ميتونسي زندگی بهتری داشته باشی دیگه دائما به چیزهای منفی فکرنميکردي به رابطه بد باهمسرتون فکرنميکردي به اینکه درمورد تو ممکنه فلانی فکر بد داشته باشه وفکر نمی کردی به اینکه ممکنه بريدبيرون و متونی یه خرید خوب داشته باشی فکرنميکردي به اینکه ممکنه ماشينتون خراب بشه فکر نمی کردی چون همه ی این بدی هارو با فکر کردن به سمت خودتون جذب میکنید وقتی اینارو بنویسید میبینید که شما هر لحظه در حال جذب هستی و اون موقع قانون جذب رومیشناسی و اون موقع جذب مثبت انجام میدی و وقتی جذب مثبت انجام بدی زندگيتون ميفته توی مسیر پیشرفت شما چیزی نیستید جز افکارتون دنیا چیزی نیست جز افکار ما و افکار ماقدرتمندهستند افکار ما فرکانس دارند منتقل میکنن و این فرکانس رو جهان خلقت میگیره و به ما برميگردونه ما میتونیم خالق یه زندگی زیبا باشیم به شرط اینکه افکار ما فرکانس یه زندگی زیبا رو به جهان خلقت و کائنات بفرستند اون وقته که کائنات به ما پاسخ میده و ما هرروز شارژ تر میشیم هرروز با انگیزه ترميشيم من کسی بودم که همیشه سرما میخوردم اصلا من فکر میکنم نصف زمستون رو من سرما خورده بودم ولی وقتی با قانون جذب آشنا شدم من دیگه لباس زیادی نمی پوشم من دیگ استرسشو ندارم اینکه این همه درمورد سرماخوردگی صحبت میکنم چون واقعا یکی از مشکلات من توی زندگی بود که زمستون ها همیشه دردآور بود چون دائما استرس اینو داشتم که سرماميخورم و واقعا همش سرماميخوردم وقتي با قانون جذب آشنا شدم وقتی فهمیدم اگه افکار مثبت به کائنات بفرستم بازخورد مثبت میگیرم به این فکر کردم که چقد سالمم چقدر خوشحالم چقدر پرانرژی هستم چقدر زمستون خوبه اونوقت بود که زمستون روی خوبشو به من نشون داد حالا عاشق زمستونم چون هواش بهتره چون خنک تره چون از گرما فراری هستم و زندگی من توی سالهایی بخاطر یه جذب منفی تحت شعاع قرار گرفت بود اگه من اون موقع قانون جذب رو می شناختم خب خیلی بهتر ميتونسم زندگی کنم خیلی بهتر میتونسم از نعمت های الاهی استفاده کنم باید بشناسيمش چون در حاله انجامه در حال وقوع ازتون میخوام که حتما این تمرین روانجام بديد جذب هایی که انجام میدیم یه دفترچه کافیه بردارید یه دفترچه کوچیک همراهتون باشه بنویسید بعد از سه یا چهار هفته میبینید که ايمانتون به قانون جذب زندگيتون روتغييرميده دوستان عزیزم امیدوارم این فایل صوتی واستون مفید بوده باشه و ازتون میخوام که حتما این فایل های صوتی رو واسه عزيزانتون بفرستید و طبق قراری که ما توی کانال خودساخته داشتیم اگه هر کدوم از فایل های صوتی من تونست تاثیر مثبتی توی زندگی شما داشته باشه شما ازتون میخوام که شما یه وعده غذا به یه کودک کار توی خیابون بدین بزنید پالتز مثبت این کانال توی کشور عزیزم من پخش بشه کودکاي کاری که واقعا معصومن کنار خیابون صبح تا شب هستند و بايه وعده غذایی مامیتونیم دل اونا رو شاد تر کنیم شاید انرژی و فرکانس اونا رو مثبت تر کنیم و شاید مسیر زندگی اونا رو تغییر بدیم بچه ها امیدوارم که این فایل صوتی واستون مفید بوده باشه پیوسته به سايتمون به آدرس khodsakhte.ir و کانال تلگراممون به آدرس@khodsakhteسربزنيد .پیروز و موفق باشید.