نوشته‌ها

چطور توانایی فروش درآمد شما را سه برابر می کند؟

دانلود فایل صوتی: چطور توانایی فروش درآمد شما را سه برابر می کند؟

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۴٫۵۴ مگابایت

زمان:۰۰:۰۹:۵۶

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی: چطور توانایی فروش درآمد شما را سه برابر می کند؟

بسم الله الرحمن الرحیم .
سلام عرض میڪنم به همه دوستان عزیزم در ڪانال تلگرام خودساخته به آدرس @khodsakhte من دڪتر ڪاویانی مدیر خودساخته هستم و خیلی خوشحالم ڪه یه بار دیگه درخدمت شما دوستان عزیزم هستم.
دوستان عزیزم موضوع این جلسه رو دوست دارم با یه داستان شروع ڪنم یه دستان و روایات واقعی از ريچارد برانسون ريچات برانسون همون طور ڪه خیلی هاتون میدانید ڪه فوق ملياردر خودساخته آمریڪایی اسم مجموعش هم شبیه ماست خودساخته یه فردی ڪه از صفر مطلق خودش رو به میلیارد ها میلیارد پول رسونده .
ريچارت برانسون میگه ڪه قرار بود برم سواحل ويرزين و باید خودم رو به اونجا ميرسوندم ولی متأسفانه پرواز من ڪنسل شد ميخواستم واسه یه قراره عاشقانه برم سواحل ويرزين ولی بهم گفتن ڪه پرواز ڪنسل شده و این هواپیما نمی ره و من واقعا مونده بودم ڪه تو اون شرایط چیڪار ڪنم میگه این ایده به ذهنم رسید ڪه بیام یه جت شخصی رو ڪرایه ڪنم و به سواحل ويرزين برم ولی من پولی نداشتم ڪه همچین ڪاری ڪنم دراین حد پول نداشتم ڪه یه جت شخصی رو بليطش رو بخرم و برم سواحل ويرزين.
اونجا میگه به این نڪته فڪرڪردم ڪه اگه من یه سری از افراد رو جمع ڪنم و توسط اون مجموعه بخوام برم سواحل ويرزين خب ڪرایه بین همه تقسیم میشه و من میتونم این پرواز رو داشته باشم میگه رفتم ڪار فروش رو انجام دادم ڪار فروش یڪی یڪی اومدم بليطاي رو ڪه هنوز وجود نداشت رو فروختم گفتم با یه جت شخصی ساعت مثلا ۶عصر قراره ڪه بريم ويرزين و بلیطش نفری ۳۰دلاره و شما خیلی پرواز ها ڪنسل شده و شما بیایید این بلیط رو از من بخرید و ساعت ۶عصر هم پرواز دارید میگه من توی اون فرصت محدود این بلیط هارو فروختم بلیط های ڪه وجود نداشت ولی من فروختم من بلد بودم بفروشم چون بلد بودم بفروشم آنقدر ۳۰دلار ۳۰دلار توی اون شرایط ۲۰يا۳۰سال آمریڪا فروختم ڪه تونستم یه جت شخصی رو بليطش رو بخرم و این جت شخصی با ڪسايي ڪه از من بلیط خریده بودن رفت ويرزين و من به هدفم رسیدم برانسو میگه من به هدفم رسیدم چون من یه توانایی داشتم من فروش بلد بودم اگه یه فردی توی زندگیش فروش بلد باشه توی همه عرصه ها اگه وارد بشه میتونه موفق بشه یه پزشڪ یه تخصصی رو داره دوستش هم دقیقا همون تخصص رو داره هر دوتا هم از یه دانشگاه فارق التحصیل شدند معدل هردوتاهم يڪيه ولی یڪی مریضهاش دوسه برابر اون یڪی ديگست ميدونيد چرا چون فروش بلده.
یه ڪسی هست ده ها دوست داره برادرش هیچ دوستی نداره ميدونيد چرا اون ده ها دوست داره چون فروش بلده چون بلده ڪه روابط رو بفروشه چون بلده ڪه ڪار فروش رو انجام بده حتی روابط انسان ها هم يجور فروشه شما محبت رو میدی اون بهت محبت رو برميگردونه يجور فروشه يجور فروشه مستقیم حالا توی همه عرصه ها هست.
طرف میاد مغازه میزنه مشتری هم میاد ولی نمیتونه مشتری رو نگه داره نمیتونه ڪالا رو بهش بفروشه این فرد نمیتونه موفق بشه و عجیبه عجیبه ڪه خیلی ها شجاعت این رو دارن ڪه یه ڪسب و ڪار رو تاسیس ڪنن ولی جسارت این رو نداشتن ڪه برن یخورده درمورد فروش مطالعه ڪنند یادبگیرند فروش به این سادگی هم نیست ڪه شما مثلا یه آدامس دارید بیای بگی این آدامس انقدره و ازت بخرند شما باید توجیح ڪنی باید قیمت رو واسه طرف توجیح ڪنی باید قیمت گذاری رو بلد باشی باید ایجاد حس خوب رو بلد باشی باید تخفیف دادن رو بلد باشی همه این هاست ڪه باعث میشه یه فروش موفق رو داشته باشی شاید ۹۰درصد ڪسب و ڪار هایی ڪه ورشڪست شدن بخاطر این بود ڪه فروشنده این ڪار رو داشت پیش میبرد ڪه فروش بلد نبود وقتی شما فروش بلد نیستی میرن از ڪسه دیگه ای میخرند ده تا مغازه رو تصور ڪنید ڪنار همدیگه هستند یڪی شون مطمئن باشید از بقیه درآمدش بیشتره ميدونيد چرا چون فروش بلده چون رفته دنبالش چون یادگرفته فروش چجوری باید یاد بگیریم باید از ڪسایی یاد بگیریم ڪه اینڪار رو آموزش میدند من وقتی ڪسب و ڪار شخصی خودمو تاسیس ڪرده بودم شاید باورتون نشه ولی توی ۳ماه اول فقط ۲۰هزار تومن تونستم بفروشم فقط ۲۰هزار تومن توی ۳ماه اونجا بود ڪه به خودم اومدم دیدم اینجوری نمیشه پیش رفت اینجوری بهتره اصلا اینڪار رو ادامه ندم شاید بهتر بود ڪه واسه ڪسه دیگه ای ڪار میڪردم شاید من نتوانم این ڪسب و ڪار شخصی رو پیش ببرم ولی من نخواستم تسلیم بشم رفتم دنبال یادگیری باورتون نمیشه من یه آدمی بودم خیلی خجالتی من حتی پشت تلفن هم خجالت ميڪشيدم صحبت ڪنم ولی رفتم ڪتاب خوندم و واقعا مطالعه ڪردم ڪلی مقاله خارجی خوندم ڪلی تو سایت های مختلف رفتم تو سایت های افراد مختلف مقالاتشون رو میخوندم ڪتابچه هاشون رو دانلود میڪرد ڪتاب هاشون رومی خریدم اینارو یاد میگرفتم این هارو تمرین میڪردم عملی ڪار میڪردم خودم سعی میڪردم بدون اینڪه استادی مستقیم داشته باشم اینارو یاد بگیرم.

و وقتی من اونا رو یاد گرفتم تونستم درآمدم رودر حد میلیارد ماهانه برسونم اینا همه در اثر یادگیری در اثر اطلاعاته شما الان دقیقا تو همچین جايگاهي هستید شما هم می تونید توی هر ڪسب و ڪاری ڪه هستید رشد ڪنید شما حتی اگه شاگرد یه مغازه هم باشید اگه فروش بلد باشید رشد میڪنید ميدونيد چجوری خب شما توی مغازه هستید صاحب ڪار شما متوجه ميشه شما توی ڪسب و ڪار هستید مدیر شما متوجه میشه ڪه عامل فروش توی این سازمان شما هستید شما بهتر بلدی بفروشی ترفي می گیری حقوقتون بیشترمیشه با یه مهارت مهارتی به اسم فروش اونوقت اگه ڪسب وڪاری روتأسیس ڪنی استرس نداری چون فروش بلدی باید بفروشی رمز بقای یه ڪسب و ڪار فقط فروشه اگه شما بهترین رستوران دنیا هم بزنی ولی نیان ازت بخرند باید جمعش ڪنی چون ورشڪست میشی چون ڪسب و ڪارت ارزش نداره ڪسب ڪار ها با فروششون ارزش داره و همیشه هم اینو یادتون باشه صرفا اون ڪسی ڪه بهترین خدمات رو میده بهترین ڪالا رو میده بیشترین فروش رو نداره چون فروش یه توانایی چه بسا خیلی ڪسایی هستند ڪه مثلا لباسی رو می فروشند ڪه لباس خیلی خوبی هم نیست ولی ما ميريم از اونا میخريم چون اونا فروشنده بهتری هستند چون ما رو بهتر توجیح میڪنند .
من چند روزی هست دنبال خرید ملڪی هستم تا الان چند بنگاه مختلف رفتم اون ملڪ رو دیدم و اون نواحی رو بررسی ڪردم امروز من ڪسيو دیدم ڪه لذت بردم چون اومد در ڪناری ڪه این ملڪ رو میگفت درڪنار ملڪ های دیگه رو واسه من توجیح میڪرد چرا قیمتش اینه ڪی اینو ساخته چجوری ساخته چه شرایط و آینده اي داره و این فرد یه فروشنده بهتر بود و این فرده ڪه در نهایت میتونه منو به سمته خرید این ملڪ ببره اون ڪسی ڪه قبل این فرد من دیدم اینا بازی رو به این فرد باختتن چون این فرد فروشنده هست بلده فروش رو انجام بده چون بلده اعتماد من رو جلب ڪنه بلده با بیان و توجیح خودش منو به خرید اون ڪالا اون ملڪ اون چیزی ڪه من بهش نیار دارم اون خدمات به قانع بودن برسونه و من هم اون ڪالا رو ازش تهیه میڪنم .
شما اگه ميخوايد ڪه ڪسب و ڪاری رو راه اندازی ڪنید بهتره ڪه اول فروش یاد بگیرید برای یادگیری فروش راه های زیادی وجود داره شما می تونید ڪتاب های مختلفی رو بخونی ڪه درمورد فروش بهت آموزش داده باشند ما توی دوره از ڪار آفرینی تا میلیارد شدن تو سایت خودساخته داریم یه فصل ڪامل از این دوره حدود یڪ ماه از دوره فقط تمرين فروش انجام میدیم فقط میگیم قوانین فروش چیه قوانین فروش تو ڪشور ایران چیه ايرانيا چجوری خرید میڪنن ایرانی ها چجوری تخفیف میگیرن ایرانی ها چجوری خوشحال میشن اینا همه رو میایم بهتون میگیم چیزهایی ڪه خودمون یاد گرفتیم رو داریم توي دوره میگیم و شما باید این هارو یاد بگیرید اگه فروش بلد باشید ڪسب و ڪار می تونید تأسیس ڪنید ریسڪ عدم موفقيتتون میاد پایین خیلی ها هستند یه پولی بهشون رسیده یه ڪسب و ڪاری رو تأسیس میڪنند ولی دوسه ماه بعد جمع میڪنند میگن بازار خوب نیست اگه بازار خوب نیست چرا تو همون رسه ای ڪه شما هستید خیلی ها هستند ڪه دارن ڪار میڪنن چون اونا بلدن بفروشن بلدن مشتری رو راضی نگه دارند بلدند مشتری رو جذب ڪنند بلدند ڪه تبدیل رو انجام بدند.
ومن خواهشي ڪه ازتون دارم اگه ڪسب و ڪار دارید اگه جایی ڪار میڪنید اگه حتی ڪاری ندارید و جایی هم ڪار نمی ڪنید فروش رو یاد بگیرید و فروش باعث میشه ڪه جیب های شما رشد ڪنه فروش باعث میشه ڪه حساب بانڪی شما رشد ڪنه فروش شمارو میبره بالا فروشه ڪه باعث میشه پول توی زندگی شما وارد بشه.
عزيزانم امیدوارم این جلسه واسه شما مفید بوده باشه.
پیوسته به سایت ما به آدرس khodsakhte.irو ڪانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سربزنيد.
ارادتمند شما دڪتر ڪاویانی مدیر خودساخته.

در کنار کار ثابت پول بیشتری دربیارید!

در کنار کار ثابت پول بیشتری دربیارید!

در کنار کار ثابت پول بیشتری دربیارید!در کنار کار ثابت پول بیشتری دربیارید!

در دنیایی که سطح مسئولیت‌های‌مان سر به فلک می‌کشد، برای بزرگ‌سالان امری عادی است که ۲ شغل یا بیش‌تر داشته‌باشند تا پول بیش‌تری به‌دست بیاورند و از پس نیازها بربیایند. هدف‌مان چه تامین هزینه‌ی تحصیل‌مان، کمک مالی به عشق‌مان، یا حتی اطمینان از تامین مالی‌مان باشد، به عهده گرفتن بیش از یک شغل دیگر امری غیرعادی نیست. اکنون ما با محیط‌مان و تغییرات بی‌پایانی که در مسیرمان قرار می‌گیرند وفق‌پذیری بیش‌تری داریم، و این باعث می‌شود شهامت پیدا کنیم و از حد متوسط فراتر برویم.

در این عصر نوین، فناوری پیشرفته چیزی است که آدم‌ها از آن سود می‌برد. فناوری اکنون به سکویی تبدیل شده‌است که در آن کارها سریع‌تر انجام می‌شود و برقراری ارتباط آسان‌تر است. کارآفرینان و کارجویان از طریق این مجراها به اینترنت وابسته شده‌اند.

با این حال برای بعضی‌ها می‌توانند به روش‌های قدیمی پول درآورند. مجموعه مهارت‌های شما و توانایی‌های درونی‌تان می‌تواند معرف خدماتی باشد که می‌توانید ارائه کنید.

اگر دارید به گسترش افق‌های‌تان و یافتن منابع جدید درآمد فکر می‌کنید، درست آمده‌اید. در این‌جا فهرستی از شغل‌هایی وجود دارد که می‌توانند کمک‌تان کنند پول بیش‌تری را که نیاز دارید به‌دست بیاورید: ‌

۱. به‌صورت برخط تدریس خصوصی کنید

تدریس خصوصی برخط برای کسانی که شغل‌های روزانه دارند، تبدیل به شغلی متداول شده‌است. نکته‌ی خوب این شغل آن است ک

ه می‌توانید کاملا روی زمان‌تان کنترل داشته‌باشید. بیش‌تر کسانی که به‌صورت برخط تدریس خصوصی می‌کنند، برای غیرانگلیسی زبان‌ها که از کشورهایی مثل کره‌ی جنوبی یا چین هستند، درس‌های زبان انگلیسی ارائه می‌کنند.

۲. نویسنده‌ی برخط باشید

این یکی دیگر از شغل‌های نیمه‌وقت متداول برای کارجویان است. هرچند این کمی پیچیده‌تر از تدریس خصوصی برخط است، گرفتن شغلی به عنوان نویسنده‌ی برخط روشی مطمئن برای وسعت دادن دانش‌تان درباره‌ی چیزی است که قبلا با آن مواجه نشده‌بودید.

۳. در یوتیوب ویدئو ارسال کنید

کانال‌های رسانه‌های اجتماعی مانند یوتیوب به کاربران روش‌های جالب و جذابی ارائه می‌کنند که به وسیله‌ی ارسال ویدئو در وب‌گاه‌شان به راحتی پول درآورند. کلیپ‌هایی که دربردارنده‌ی محتوای پورنوگرافی، توهین‌آمیز، و/یا نامناسب باشند موانع مهمی برای کارتان خواهندبود. با یاد داشته‌باشید اگر می‌خواهید به‌صورت برخط پول درآورید، از راه درست این کار را بکنید.

۴. روی سهام سرمایه‌گذاری کنید

سرمایه‌گذاری روی سهام حوزه‌ای است که کارآفرینان معمولا به آن وارد می‌شوند. سرمایه‌گذاری پول‌تان روی سهام و اوراق قرضه در بازارهای بین‌المللی، با ریسکی همراه است که باید آمادگی آن را داشته‌باشید. اگر فکر می‌کنید آن‌قدر شهامت دارید که پس‌اندازتان را در آن بگذارید، سراغ آن بروید. فقط مطمئن شوید یک مشاور مالی دارید که پیشرفت‌تان را رصد می‌کند.

۵. مشاور آزاد شوید

اگر در موضوعی خاص، مثل حسابداری، حقوق، یا فروش دانش گسترده‌ای دارید، این نوع شغل نیمه‌وقت برای‌تان مناسب است. تجارب گذشته‌ی خودتان را که باعث شده‌است در رشته‌تان متخصص شوید ارزیابی کنید. اکنون کارفرمایان تمایل دارند برای پوشش دادن پروژه‌های کوتاه‌مدت‌شان کارکنان آزاد را استخدام کنند.

۶. کارهای تایپی ارائه کنید

آیا به مهارت تایپ‌تان می‌بالید؟ با یافتن کارفرمایانی که برای تکمیل پروژه‌های تایپی‌شان به کمک نیاز دارند، اجازه بدهید مهارت‌تان آشکار شود. این نوع شغل معمولا ضرب‌الاجل دارد، بنابراین مطمئن شوید کار را مطابق قرار به پایان می‌رسانید.

۷. پرستار بچه شوید

اگر از این‌که تمام روز مقابل رایانه کار کنید خسته شده‌اید و به زمانی نیاز دارید که همراه با راحتی پول دربیاورید، گرفتن شغلی به عنوان پرستار بچه می‌تواند برای‌تان مناسب باشد. بچه‌ها می‌توانند رییس‌تان باشند و تنها پیش‌نیاز شغلی‌تان این است که آنها را شاد نگه‌دارید. این توافقی برد-برد است، درست است؟

۸. کارهای شبانه بگیرید

اگر عاشق زندگی شبانه‌ی فعال هستید، با یافتن شغل‌هایی که از ۶ عصر شروع می‌شوند به استقبال آن بروید. شغل‌هایی مثل متصدی داروخانه های شبانه روزی، پیشخدمت رستوران، یا خیلی شغل‌های دیگری هستند که می‌توانید در این زمینه پیدا کنید.

۹. شیرینی‌های خانگی بفروشید

اگر ابزار، دانش، و یک کتاب دستورالعمل کوچک دارید، فروش کلوچه، کیک‌های فنجانی، نان، و دیگر شیرینی‌های خانگی می‌تواند برای‌تان یک کار فوق‌العاده باشد. به کیفیت کارتان توجه کنید، چون این برترین دارایی‌تان در بین رقبای‌تان خواهدبود.

۱۰. راننده‌ی جاده ها باشید

کسی که عاشق رانندگی است و قواعد جاده‌ها را می‌داند فردی ایده‌آل برای رانندگی در یک شرکت حمل و نقل ترانزیت است. اگر فکر می‌کنید این ویژگی‌ها را دارید، چرا سعی نمی‌کنید آن را امتحان کنید؟

۱۱. مترجم برخط باشید

اگر فردی دو زبانه یا چند زبانه هستید، فهرست طویلی از کارفرمایانی وجود دارد که در انتظار استخدام فردی با مهارت‌های شما هستند.

۱۲. کالاهای دست دوم بفروشید، مانند ابزارآلات

با فروش برخط ابزارآلات قدیمی‌تان از شر آنها خلاص شوید. با این کار نه‌تنها از آنها سود می‌کنید، بلکه با فروش‌شان به قیمتی پایین می‌توانید فردی را خیلی خوشحال کنید!

امیدوارم این فهرست کمک‌تان کند شغل نیمه‌وقت جدیدتان را در کنار شغل تمام وقت تان انتخاب کنید! در تلاش جدیدتان موفق باشید!

راهکارهای افزایش بازده کسب و کار

راهکارهای افزایش بازده کسب و کار

راهکارهای افزایش بازده کسب و کارراهکارهای افزایش بازده کسب و کار

در هنگام راه اندازی یک کسب و کار (استارت آپ) یا هر کسب و کاری با منابع محدود به تنها چیزی که نیاز ندارید افرادی است که زمان و وقت زیادی را صرف می کنند اما به نظر نمی رسد که هرگز راه به جایی ببرند. کارآفرینان موفق هرگز نباید جست و جوی خود را برای یافتن راهکارهایی برای بهبود و افزایش بهره وری خود و همچنین میزان بازده و تحرک تیم متوقف سازند. در این نوشتار با ۷ روش‌ برای بالا بردن بازده کسب و کار تان آشنا خواهید شد.

 

ضرورت این تمرکز ممکن است برای شما آشکار باشد اما من هنوز شکایات بسیاری از کارآفرینان و کارکنان در خصوص میزان ساعات کاری و دستمزد کم آنها در قبال این ساعات کاری می شنوم. در واقع اکثر شرکت های کوچک هنوز هم به بسیاری از کارکنان کلیدی خود طبق ساعت و بدون در نظر گرفتن خروجی و بازده آنها حقوق می دهند.
به نظر می رسد که آنها این اصطلاح قدیمی «هر چقدر پول بدهی همانقدر آش می خوری» – ساعات کاری، نه نتیجه – را نادیده می گیرند.

بر اساس سال ها تجربه خود، هم به عنوان کارمند و هم به عنوان مدیر اجرایی، در اینجا توصیه های کلیدی خود برای افزایش تحرک و بهره وری و بازده کسب و کار را ارائه می دهم:

۱- پیاده سازی معیارهای کسب و کار و ایجاد انگیزه برای رسیدن به نتایج

تمام اعضای گروه چه افراد با حقوق ثابت و چه افرادی که به صورت ساعتی فعالیت می کنند اگر درک کنند و بدانند که بر چه اساسی سنجش می شوند و تاثیر مثبت نتایج را احساس کنند فورا پیام را دریافت خواهند کرد. لازم نیست که همه ابزارهای تشویقی پول نقد باشد. در واقع مطالعات جدید نشان می دهند که از به رسمیت شناخته شدن و تشویق غیرنقدی نتایج بیشتری به دست می آید.

مطلب مرتبط: ۵ گام اساسی و عالی مو فقیت در کسب وکار

۲- تشویق هر فرد به اینکه عمل کند و تاثیرگذار باشد نه اینکه تحت تاثیر قرار گیرد و واکنش نشان دهد

به بیان ساده این مطلب به این معناست که به هر فرد باید آموزش داد و او را تشویق کرد که آیتم های مهم را اولویت بندی و بر آنها تمرکز کند و به طور فعالانه ابتدا به آنها رسیدگی کند. نباید تحت تاثیر «بحران لحظه ای» قرار گیرد که ممکن است با کمی تلاش اولیه رفع شود. هرگز زمان کافی برای انجام همه کارها وجود ندارد.

۳- اصل «پارتو» را توصیه و تمرین کنید

این اصل که به قانون ۲۰/۸۰ نیز معروف است بیان می کند که در بسیاری از محیط ها ۸۰ درصد نتایج از ۲۰ درصد فعالیت ها و اقدامات حاصل می شوند. در اکثر کسب و کارها ۸۰ درصد درآمد از ۲۰ درصد مشتریان به دست می آید. کمال یک هدف قابل مدیریت و دست یافتنی در توسعه محصول، فروش یا حمایت مشتری نیست.

۴- بهترین ابزارها و فناوری را به کار ببرید

من هنوز هم اعضای تیم هایی را مشاهده می کنم که برای بودجه ها و صورت های مالی به جای صفحات گسترده یا دیگر ابزار مدرن از ماشین حساب و کاغذ استفاده می کنند. مسئولیت شما به عنوان یک کارآفرین یا مدیر اجرایی این است که آموزش و ابزار را فراهم آورید تا کار به طور سودمندی انجام شود. بازده کسب و کار شما به آن وابسته است.

۵- فرهنگ، سبک زندگی و کسب و کار در کنار زندگی خانوادگی متعادل را ترویج دهید

۲۰ ساعت کار در روز به طور منظم برای حرکات بلندمدت یا بازده کسب و کار سودمند نیست. به عنوان یک کارآفرین شما با اعمال و اقدامات و خواسته های خود این مدل را برای اعضای تیم تعیین می کنید. آنها را به اختصاص دادن زمانی برای بودن در کنار خانواده، تفریح، تعطیلات و فعالیت های خارج از محل کار تشویق کنید.

۶- ارتباطات بیشتر و انزوای کمتر را ترویج دهید

برخلاف باور عمومی، مدیران اجرایی و اعضای تیمی که در دفاتر خود پنهان می شوند بهره وری کسب و کار را بهینه سازی نمی کنند. بیشتر شرکت ها در حال حذف دفاتر خصوصی و فراهم آوردن فضاهای کاری بازی هستند که در آنها همه به طور طبیعی با هم در تعامل هستند، از یکدیگر یاد می گیرند و به عنوان یک تیم و به صورت تیمی کار می کنند.

۷- موفقیت های مهم و کلیدی را جشن بگیرید حتی اگر کوچک باشند

کارآفرینان هرگز نباید هیچ فرصتی برای برجسته کردن نتایج و نقاط عطف به دست آمده برای کل گروه را از دست بدهند و از این طریق باید نشان دهند که تمرکز واقعی روی ساعت کاری نیست. خودتان را خسته نکنید [تمام انرژی خود را مصرف نکنید] و اجازه ندهید که کارکنان تان احساس کنند که کار، یک پیشروی اجباری بی پایان است.
ارتباط مشخصی میان این واقعیت وجود دارد که گوگل از سوی فورچون در سال ۲۰۱۵ به عنوان یکی از بهترین شرکت ها در زمینه کاری رتبه بندی شده است. گوگل تمرکز مداومی بر بازده ایجاد کرده است که در آن به جای کار بیشتر و لذت و بازده کمتر، کار دقیق تر و هوشمندانه تر با بازده و لذت بیشتر صورت می گیرد.

این به شما کمک می کند که کسب و کار جدید خود را به عنوان یک وسیله نقلیه با عملکرد بالا در نظر بگیرید که قبل از رسیدن به موفقیت، مسیر مسابقه سخت و بلندی را در پیش دارد. بنابراین نه فقط در ابتدا بلکه در هر پیچ و مانعی در طول مسیر به حرکت و بازده توجه زیاد و دقیقی دارد. در دور اول لاستیک ها و موتور را از بین نبرید. نگه داشتن کورکورانه پدال بهترین راه برنده شدن در مسابقه کسب و کار شما نیست.

نکات طلایی برای افزایش حقوق

نکات طلایی برای افزایش حقوق

نکات طلایی برای افزایش حقوقنکات طلایی برای افزایش حقوق

شک نکنید حقوقی که اکنون دریافت می‌کنید بر آینده‌ی شغلی شما تأثیر خواهد گذاشت. کارشناسان مالی معتقدند حقوق فعلی یک کارمند تعیین کننده‌ی میزان افزایش حقوق او در مدارج بعدی است. از این رو، چنانچه حقوقی که یک کارمند در حال حاضر دریافت می‌کند پایین‌تر از مبلغی باشد که شایسته‌ی موقعیت شغلی اوست، این فرد حتی در صورت ترفیع نیز حقوقی که استحقاقش را دارد دریافت نخواهد کرد. هر کارمندی به طور حتم دلش می‌خواهد حقوق بیشتری دریافت کند، اما چرا افزایش حقوق فقط برای تعداد اندکی اتفاق می‌افتد؟ در ادامه، نکاتی را یادآوری می‌کنیم که اگر به دنبال افزایش حقوق هستید باید رعایت‌شان کنید.

۱. از مافوق‌تان بخواهید حقوق‌تان را زیاد کند

 

بر اساس نتایج یک پژوهش، ۵۶ درصد کارمندان هیچ وقت از مافوق‌شان تقاضای افزایش حقوق نمی‌کنند. در این میان، تعداد کارمندان زنی که این تقاضا را مطرح می‌کنند از تعداد کارمندان مرد کمتر است. در این پژوهش مشخص شد دو سوم کارمندانی که تقاضای افزایش حقوق می‌کنند با واکنش مثبت مواجه می‌شوند. در این مورد، میزان موفقیت کارمندان مرد و زن در دریافت فیش حقوقی بالاتر برابر گزارش شد.

نمی‌توانید انتظار داشته باشید که دست روی دست بگذارید تا حقوق‌تان خود به خود زیاد شود یا پاداش شامل حال‌تان شود. حتی اگر مافوق‌تان به سخت‌کوشی و کارآمدی شما اذعان داشته باشد، الزاماً به این معنی نیست که خودش بدون اینکه از او بخواهید حقوق‌تان را افزایش خواهد داد. این خود شما هستید که باید دست به کار شوید و خواسته‌تان را عنوان کنید.

فرنوش ترابی، کارشناس امور مالی که موفق شد در ۲۶ سالگی درآمدش را دو برابر کند، می‌گوید همیشه قرار نیست چیزی که استحقاقش را داریم مالِ ما شود، بلکه آن چیزی مالِ ماست که برای داشتنش پای گفتگو بنشینیم.

۲. خیلی زود تقاضای افزایش حقوق نکنید

 

بر اساس نتایج یک پژوهش، ۴۰ درصد کارمندان تصور می‌کنند هر دو سال یکبار لازم است حقوق‌شان افزایش پیدا کند، حتی اگر طی این دو سال مهارت‌های شغلی‌شان هیچ پیشرفتی نکرده باشد.

این طرز فکر می‌تواند به ضررتان تمام شود. سوفیا آموروسو یک میلیونر خود ساخته است که توصیه می‌کند قبل از تقاضای افزایش حقوق، اول از همه توانایی‌های‌تان را به نمایش بگذارید و به مافوق‌تان ثابت کنید که استحقاق افزایش حقوق را دارید. اگر تازه چهار ماه یا حتی هشت ماه است که در شغل فعلی‌تان مشغول به کار شده‌اید، زمان مناسبی برای درخواست افزایش حقوق نیست.

برای این که اینکه حقوق‌تان زیاد شود حداقل یک سال باید صبر کنید. حتی بعد از یک سال، فقط در صورتی شایسته‌ی افزایش حقوق هستید که نشان دهید توانایی‌ها و مهارت‌هایی که در عرض این مدت کسب کرده‌اید فراتر از وظایف شغلی فعلی‌تان است. تنها زمانی تقاضای افزایش حقوق را مطرح کنید که اطمینان دارید مافوق‌تان نمی‌تواند از کارمند سخت‌کوش و قابلی مثل شما بگذرد، چرا که فقط در این صورت است که همه‌ی تلاشش را خواهد کرد تا رضایت‌تان جلب شود.

۳. با چنته‌ی پر وارد شوید

 

مطرح کردن این مسئله که تمایل به افزایش حقوق دارید فقط نیمی از راه است. منطقی نیست که دست خالی از مافوق‌تان تقاضای حقوق بیشتر کنید. آنچه این تقاضای شما را توجیه خواهد کرد، فقط و فقط دستاوردها، مهارت‌ها و تجارب کاری شماست که این حق را به شما می‌دهد تا این موضوع را پیش بکشید. یادتان باشد قبل از این که درخواست‌تان را مطرح کنید، ببینید بقیه‌ی کارمندانی که به لحاظ تجربه‌‌ی کاری هم‌ردیف شما محسوب می‌شوند، چقدر حقوق می‌گیرند.

رامیت سِتی، مشاور مالی و کارآفرین برتر آمریکایی، معتقد است وقتی حرف از افزایش حقوق می‌شود، ۸۰ درصد کار بستگی به این دارد که یک کارمند قبل از عنوان کردن تقاضای افزایش حقوق چقدر در رده‌ی شغلی خود موفق عمل کرده است.

۴. اهداف‌تان را روشن کنید

 

اگر به دنبال افزایش حقوق هستید، باید اهداف‌تان را از پیش مشخص کنید و بدانید که دقیقاً چه مبلغی را می‌خواهید پیشنهاد دهید. همچنین باید از پیش بدانید پایین‌ترین مبلغی که به آن راضی خواهید شد چقدر است.

به گفته‌ی ایوانکا تِرامپ، صاحب برند ایوانکا ترامپ کالکشن، قانون طلایی یک مذاکره‌ی موفق این است که قبل از اقدام به مذاکره بدانید دقیقاً چه خواسته‌هایی دارید، در حالی که بسیاری از مذاکره‌کنندگان به این قانون طلایی هیچ اعتنایی نمی‌کنند. وی معتقد است اگر خودتان اهداف‌تان را مشخص نکنید، یعنی اینکه به طرف مقابل‌تان میدان داده‌اید تا بجای شما اهداف‌تان را به دلخواه خودش طرح‌ریزی کند.

۵. نگذارید مافوق‌تان فکر کند که هرگز شغل‌تان را ترک نخواهید کرد

 

لی ای میلِر، کارشناس منابع انسانی، توصیه می‌کند هرگز طوری رفتار نکنید که مافوق‌تان تصور کند هرگز به فکر ترک شغل‌تان نخواهید افتاد. به اعتقاد میلر، اگر مافوق‌تان متوجه شود که امکان ندارد به فکر ترک شغل‌تان بیفتید، ممکن است به خودش بگوید پس چرا باید حقوق کارمندی را که در هر صورت بیخِ ریشِ من است زیاد کنم. موضوع این است که باید ببینید بر اساس مهارت‌ها و تجارب کاری‌تان چقدر می‌ارزید. اگر مافوق‌تان نتوانست رضایت‌تان را جلب کند، آن وقت شاید تصمیم بگیرید که در جای دیگری دنبال کار بگردید.

۶. به مافوق‌تان درباره‌ی حقوق منصفانه حرفی نزنید

 

وقتی با مافوق‌تان درباره‌ی افزایش حقوق صحبت می‌کنید، یادتان باشد از عبارت حقوق منصفانه و امثال آن استفاده نکنید. این قبیل عبارات ممکن است مافوق‌تان را در حالت تدافعی قرار دهد و به احتمال زیاد از او بازخورد منفی دریافت خواهید کرد. در عوض، همه‌ی تلاش‌تان را به کار ببندید تا بیشترین حقوق ممکن عایدتان شود. میلر معتقد است بیشترین حقوق ممکن فقط در دو حالت به شما پیشنهاد خواهد شد: حالت اول زمانی است که مافوق‌تان بفهمد در جای دیگری حقوق بیشتری را به شما پیشنهاد داده اند و حالت دوم زمانی است که مافوق‌تان احتمال دهد ممکن است شغل‌تان را ترک کنید و دنبال یک شغل پردرآمدتر بگردید.