نوشته‌ها

چطور توانایی فروش درآمد شما را سه برابر می کند؟

دانلود فایل صوتی: چطور توانایی فروش درآمد شما را سه برابر می کند؟

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۴٫۵۴ مگابایت

زمان:۰۰:۰۹:۵۶

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی: چطور توانایی فروش درآمد شما را سه برابر می کند؟

بسم الله الرحمن الرحیم .
سلام عرض میڪنم به همه دوستان عزیزم در ڪانال تلگرام خودساخته به آدرس @khodsakhte من دڪتر ڪاویانی مدیر خودساخته هستم و خیلی خوشحالم ڪه یه بار دیگه درخدمت شما دوستان عزیزم هستم.
دوستان عزیزم موضوع این جلسه رو دوست دارم با یه داستان شروع ڪنم یه دستان و روایات واقعی از ريچارد برانسون ريچات برانسون همون طور ڪه خیلی هاتون میدانید ڪه فوق ملياردر خودساخته آمریڪایی اسم مجموعش هم شبیه ماست خودساخته یه فردی ڪه از صفر مطلق خودش رو به میلیارد ها میلیارد پول رسونده .
ريچارت برانسون میگه ڪه قرار بود برم سواحل ويرزين و باید خودم رو به اونجا ميرسوندم ولی متأسفانه پرواز من ڪنسل شد ميخواستم واسه یه قراره عاشقانه برم سواحل ويرزين ولی بهم گفتن ڪه پرواز ڪنسل شده و این هواپیما نمی ره و من واقعا مونده بودم ڪه تو اون شرایط چیڪار ڪنم میگه این ایده به ذهنم رسید ڪه بیام یه جت شخصی رو ڪرایه ڪنم و به سواحل ويرزين برم ولی من پولی نداشتم ڪه همچین ڪاری ڪنم دراین حد پول نداشتم ڪه یه جت شخصی رو بليطش رو بخرم و برم سواحل ويرزين.
اونجا میگه به این نڪته فڪرڪردم ڪه اگه من یه سری از افراد رو جمع ڪنم و توسط اون مجموعه بخوام برم سواحل ويرزين خب ڪرایه بین همه تقسیم میشه و من میتونم این پرواز رو داشته باشم میگه رفتم ڪار فروش رو انجام دادم ڪار فروش یڪی یڪی اومدم بليطاي رو ڪه هنوز وجود نداشت رو فروختم گفتم با یه جت شخصی ساعت مثلا ۶عصر قراره ڪه بريم ويرزين و بلیطش نفری ۳۰دلاره و شما خیلی پرواز ها ڪنسل شده و شما بیایید این بلیط رو از من بخرید و ساعت ۶عصر هم پرواز دارید میگه من توی اون فرصت محدود این بلیط هارو فروختم بلیط های ڪه وجود نداشت ولی من فروختم من بلد بودم بفروشم چون بلد بودم بفروشم آنقدر ۳۰دلار ۳۰دلار توی اون شرایط ۲۰يا۳۰سال آمریڪا فروختم ڪه تونستم یه جت شخصی رو بليطش رو بخرم و این جت شخصی با ڪسايي ڪه از من بلیط خریده بودن رفت ويرزين و من به هدفم رسیدم برانسو میگه من به هدفم رسیدم چون من یه توانایی داشتم من فروش بلد بودم اگه یه فردی توی زندگیش فروش بلد باشه توی همه عرصه ها اگه وارد بشه میتونه موفق بشه یه پزشڪ یه تخصصی رو داره دوستش هم دقیقا همون تخصص رو داره هر دوتا هم از یه دانشگاه فارق التحصیل شدند معدل هردوتاهم يڪيه ولی یڪی مریضهاش دوسه برابر اون یڪی ديگست ميدونيد چرا چون فروش بلده.
یه ڪسی هست ده ها دوست داره برادرش هیچ دوستی نداره ميدونيد چرا اون ده ها دوست داره چون فروش بلده چون بلده ڪه روابط رو بفروشه چون بلده ڪه ڪار فروش رو انجام بده حتی روابط انسان ها هم يجور فروشه شما محبت رو میدی اون بهت محبت رو برميگردونه يجور فروشه يجور فروشه مستقیم حالا توی همه عرصه ها هست.
طرف میاد مغازه میزنه مشتری هم میاد ولی نمیتونه مشتری رو نگه داره نمیتونه ڪالا رو بهش بفروشه این فرد نمیتونه موفق بشه و عجیبه عجیبه ڪه خیلی ها شجاعت این رو دارن ڪه یه ڪسب و ڪار رو تاسیس ڪنن ولی جسارت این رو نداشتن ڪه برن یخورده درمورد فروش مطالعه ڪنند یادبگیرند فروش به این سادگی هم نیست ڪه شما مثلا یه آدامس دارید بیای بگی این آدامس انقدره و ازت بخرند شما باید توجیح ڪنی باید قیمت رو واسه طرف توجیح ڪنی باید قیمت گذاری رو بلد باشی باید ایجاد حس خوب رو بلد باشی باید تخفیف دادن رو بلد باشی همه این هاست ڪه باعث میشه یه فروش موفق رو داشته باشی شاید ۹۰درصد ڪسب و ڪار هایی ڪه ورشڪست شدن بخاطر این بود ڪه فروشنده این ڪار رو داشت پیش میبرد ڪه فروش بلد نبود وقتی شما فروش بلد نیستی میرن از ڪسه دیگه ای میخرند ده تا مغازه رو تصور ڪنید ڪنار همدیگه هستند یڪی شون مطمئن باشید از بقیه درآمدش بیشتره ميدونيد چرا چون فروش بلده چون رفته دنبالش چون یادگرفته فروش چجوری باید یاد بگیریم باید از ڪسایی یاد بگیریم ڪه اینڪار رو آموزش میدند من وقتی ڪسب و ڪار شخصی خودمو تاسیس ڪرده بودم شاید باورتون نشه ولی توی ۳ماه اول فقط ۲۰هزار تومن تونستم بفروشم فقط ۲۰هزار تومن توی ۳ماه اونجا بود ڪه به خودم اومدم دیدم اینجوری نمیشه پیش رفت اینجوری بهتره اصلا اینڪار رو ادامه ندم شاید بهتر بود ڪه واسه ڪسه دیگه ای ڪار میڪردم شاید من نتوانم این ڪسب و ڪار شخصی رو پیش ببرم ولی من نخواستم تسلیم بشم رفتم دنبال یادگیری باورتون نمیشه من یه آدمی بودم خیلی خجالتی من حتی پشت تلفن هم خجالت ميڪشيدم صحبت ڪنم ولی رفتم ڪتاب خوندم و واقعا مطالعه ڪردم ڪلی مقاله خارجی خوندم ڪلی تو سایت های مختلف رفتم تو سایت های افراد مختلف مقالاتشون رو میخوندم ڪتابچه هاشون رو دانلود میڪرد ڪتاب هاشون رومی خریدم اینارو یاد میگرفتم این هارو تمرین میڪردم عملی ڪار میڪردم خودم سعی میڪردم بدون اینڪه استادی مستقیم داشته باشم اینارو یاد بگیرم.

و وقتی من اونا رو یاد گرفتم تونستم درآمدم رودر حد میلیارد ماهانه برسونم اینا همه در اثر یادگیری در اثر اطلاعاته شما الان دقیقا تو همچین جايگاهي هستید شما هم می تونید توی هر ڪسب و ڪاری ڪه هستید رشد ڪنید شما حتی اگه شاگرد یه مغازه هم باشید اگه فروش بلد باشید رشد میڪنید ميدونيد چجوری خب شما توی مغازه هستید صاحب ڪار شما متوجه ميشه شما توی ڪسب و ڪار هستید مدیر شما متوجه میشه ڪه عامل فروش توی این سازمان شما هستید شما بهتر بلدی بفروشی ترفي می گیری حقوقتون بیشترمیشه با یه مهارت مهارتی به اسم فروش اونوقت اگه ڪسب وڪاری روتأسیس ڪنی استرس نداری چون فروش بلدی باید بفروشی رمز بقای یه ڪسب و ڪار فقط فروشه اگه شما بهترین رستوران دنیا هم بزنی ولی نیان ازت بخرند باید جمعش ڪنی چون ورشڪست میشی چون ڪسب و ڪارت ارزش نداره ڪسب ڪار ها با فروششون ارزش داره و همیشه هم اینو یادتون باشه صرفا اون ڪسی ڪه بهترین خدمات رو میده بهترین ڪالا رو میده بیشترین فروش رو نداره چون فروش یه توانایی چه بسا خیلی ڪسایی هستند ڪه مثلا لباسی رو می فروشند ڪه لباس خیلی خوبی هم نیست ولی ما ميريم از اونا میخريم چون اونا فروشنده بهتری هستند چون ما رو بهتر توجیح میڪنند .
من چند روزی هست دنبال خرید ملڪی هستم تا الان چند بنگاه مختلف رفتم اون ملڪ رو دیدم و اون نواحی رو بررسی ڪردم امروز من ڪسيو دیدم ڪه لذت بردم چون اومد در ڪناری ڪه این ملڪ رو میگفت درڪنار ملڪ های دیگه رو واسه من توجیح میڪرد چرا قیمتش اینه ڪی اینو ساخته چجوری ساخته چه شرایط و آینده اي داره و این فرد یه فروشنده بهتر بود و این فرده ڪه در نهایت میتونه منو به سمته خرید این ملڪ ببره اون ڪسی ڪه قبل این فرد من دیدم اینا بازی رو به این فرد باختتن چون این فرد فروشنده هست بلده فروش رو انجام بده چون بلده اعتماد من رو جلب ڪنه بلده با بیان و توجیح خودش منو به خرید اون ڪالا اون ملڪ اون چیزی ڪه من بهش نیار دارم اون خدمات به قانع بودن برسونه و من هم اون ڪالا رو ازش تهیه میڪنم .
شما اگه ميخوايد ڪه ڪسب و ڪاری رو راه اندازی ڪنید بهتره ڪه اول فروش یاد بگیرید برای یادگیری فروش راه های زیادی وجود داره شما می تونید ڪتاب های مختلفی رو بخونی ڪه درمورد فروش بهت آموزش داده باشند ما توی دوره از ڪار آفرینی تا میلیارد شدن تو سایت خودساخته داریم یه فصل ڪامل از این دوره حدود یڪ ماه از دوره فقط تمرين فروش انجام میدیم فقط میگیم قوانین فروش چیه قوانین فروش تو ڪشور ایران چیه ايرانيا چجوری خرید میڪنن ایرانی ها چجوری تخفیف میگیرن ایرانی ها چجوری خوشحال میشن اینا همه رو میایم بهتون میگیم چیزهایی ڪه خودمون یاد گرفتیم رو داریم توي دوره میگیم و شما باید این هارو یاد بگیرید اگه فروش بلد باشید ڪسب و ڪار می تونید تأسیس ڪنید ریسڪ عدم موفقيتتون میاد پایین خیلی ها هستند یه پولی بهشون رسیده یه ڪسب و ڪاری رو تأسیس میڪنند ولی دوسه ماه بعد جمع میڪنند میگن بازار خوب نیست اگه بازار خوب نیست چرا تو همون رسه ای ڪه شما هستید خیلی ها هستند ڪه دارن ڪار میڪنن چون اونا بلدن بفروشن بلدن مشتری رو راضی نگه دارند بلدند مشتری رو جذب ڪنند بلدند ڪه تبدیل رو انجام بدند.
ومن خواهشي ڪه ازتون دارم اگه ڪسب و ڪار دارید اگه جایی ڪار میڪنید اگه حتی ڪاری ندارید و جایی هم ڪار نمی ڪنید فروش رو یاد بگیرید و فروش باعث میشه ڪه جیب های شما رشد ڪنه فروش باعث میشه ڪه حساب بانڪی شما رشد ڪنه فروش شمارو میبره بالا فروشه ڪه باعث میشه پول توی زندگی شما وارد بشه.
عزيزانم امیدوارم این جلسه واسه شما مفید بوده باشه.
پیوسته به سایت ما به آدرس khodsakhte.irو ڪانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سربزنيد.
ارادتمند شما دڪتر ڪاویانی مدیر خودساخته.

چجوری در بازار رقابتی مشتریان رو به سمت خودم جلب کنم؟

چجوری در بازار رقابتی مشتریان رو به سمت خودم جلب کنم؟

چجوری در بازار رقابتی مشتریان رو به سمت خودم جلب کنم؟

🔰 تجربه لذت بخش، رمز فروش بیشتر💪

دانلود فایل صوتی: چجوری در بازار رقابتی مشتریان رو به سمت خودم جلب کنم؟

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۴ مگابایت

زمان:۰۰:۰۸:۴۵

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی: چجوری در بازار رقابتی مشتریان رو به سمت خودم جلب کنم؟

بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به همه دوستانم در کانال تلگرام خودساخته با آدرس @khodsakhte.
دوستان عزیزم توی این فایل صوتی دوست دارم خیلی واضح و صریح و مختصر درمورد خدمات به مشرتي باهاتون صحبت کنم .
بايه مثال شروع میکنم يروزي مطب یه آقای دکتری بودم که جراح بودند و توی شهری مشغول فعالیت بودند که اغلب بيمارهاشون بيمارهاي روستای و دامدار بودند و خودتون میدانید کسایی که دامدار و روستایی هستند آدم های ساده ای هستند معمولا بوی دام و اینا همیشه همراهشون هست من مطب این آقای دکتر بودم دیدم وقتی این بیمار های روستایی میان آقای دکتری که خیلی شیک پوش و کراوات زده بودند این بیمار های روستایی رو در آغوش می گرفتند بهشون گفتم آقای دکتر من خودم خیلی دوست دارم به کسایی که ازم خدمات میگیرن احترام بذارم ولی اینا افرادی هستند که خیلی با شما تفاوت دارند لباساشون لباس های تمیزی نیس همین الان از سرکار و از پیش دام اومدن شما چجوری اینارو در آغوش می گیرید به من گفت که لباس های من لباس های تمیز و شیکی توی خونه ی فوق العاده ای زندگی میکنم ماشین مدل بالایی دارم همه شرایط زندگی من فوق العادس ولی میدونی چرا همه اینارو دارم همه اینا از همین افراد بی پول و ساده شاید به قول شما کسایی که از سر د ام اومدن و بوی دام میدن به دست اومده همينا بودن که این پول رو به من دادند اگه من امروز این هارو در آغوش نگیرم خب اینا هم از پیش من میرن و ميرن جای دیگه و فردا شاید منم بشم فردی که شرایطم همین جور باشه دیگه این کراوات و کت شلوار را ندارم دیگه این ماشین و خونه رو ندارم.
ببینید این حرف رو کی میزنه یه دکتری که کلی مریض و برنده همه ميشناسنش تو کارش فوق العادس ولی اینجوری با مشتری و بيمارهاش ارتباط برقرارميکنه.
حالا خیلی وقت ها من میزن مغازه میخوام یه کالایی رو بخرم انگار مغازه دار مثلا شاه یه کشوره و اونجا نشسته و من باید کلی منتظر باشم که آقا از جاش بلند شه یه نگاهی به ما داشته باشه داره با گوشيش کار میکنه دوتا سوال ماهم جواب بده.
واقعا فکرميکنيد اين افراد جامعه ای که اینقدر افراد به خدمات توجه میکنند توی رقابت باقی ميموند واقعا اینجوری نیست.
من توی مؤسسه خودم کنار میز هر کدوم از کارکنانمون یه برگه ای روچسبوندم که فقط خودشون ببینند کنار میز و روی این برگه نوشتم هروقت مشتری وارد دفتر میشه به این فکر کنید که رئیس جمهور وارد دفترتون شده و واقعا هم اینو به همه کارکنانم توضیح میدم میگم ببین تو یه لحظه فقط فکر کن که همین الان نشستی و یه نفر میاد تو دفتر چه برخوردی میکنی چجوری از جات پاميشي چجوری دیده میشه چطور لبخند میزنی چطور بهشون میگید خوش آمدید بفرمائید در خدمتتون هستم چه کمکی از من ساختس همه اینارو میگید دیگه درسته همه اینارو واسه هر فردی که میاد بگو چون هیچ فرقی بین اینکه رئیس جمهور وارد دفترشما بشه با یه فرد عاديدبشه نیست هردو اینا یه خدماتی میخوان که درعوضش به شما پول میدن وقتی این رفتار و داشته باشی وقتی یه فردی رو میبینی لبخند بزنی بهش خوش آمد بگی از جاتون پاشید باهاشون دست بدید بهشون بگید چه کمکی می تونیدکنید گرم و صمیمی باشید به سوالاتشون پاسخ بدید خب فرد این تجربه لذت بخش واسش باقی می مونه وقتی میخواد یه خدمتی رو انتخاب کنه یه کالایی رو بخره یه کاری داره یاد شما ميفته میاد سراغ شما.

وقتی یه فردی هم درمورد من مثلا بپرسه از کجا تهیه کنم این دوباره یاد شما میفته شمارو توصیه میکنه بعد یکی دوسال بعد دوسال آنقدر شما بین افراد مختلف شیر میشین که همه شمارو انتخاب میکنند باهمين کار ساده با همین رفتار ساده با همین اتفاقات سادس که این اینجوری شما می تونید توسط مردم به همدیگه معرفی بشید سعی کنید این رو تو کسب وکار خودتون همیشه لحاظ کنید فکر کنید وقتی یه فردی رو میبینید که از شما خدماتی میخوان فکر.کنید که اون فرد رئیس جمهوره کشورهای در همون فرد بهش خدمات بدید و مطمئن باشید اون خدمات دادنس که شمارو تو کارتون بهترین میکنه.
ببین خیلی ها هستند که کار بلدند خیلی ها هستند که تو کارشون موفق هستند ولی افراد کمی هستند که پول های خوب به دست میارن افراد کمی هستند که مخاطب هاشون زیاد میشه.
مردم به روابط شما اهمیت میدند به لبخند شما اهمیت میدن به احترامی که شما ميذاريد اهمیت میدن.
مردم وقتی میبینند که مورد احترام قرار میگیرند حس خوب یه تجربه لذت بخش به دست میارن وقتی تجربه لذت بخش به دست میارن با دست باز خرج میکنن شما رو انتخاب میکنند شما میشین اون فروشنده ای که میان سراغش و سعی کنید توی کسب وکارتون همیشه بیشتر از اون چیزی که بابتش هزینه میکنه خدمات بدید مشتری اومده یه گوشی موبایل بخره شاید ازتون نخره ولی ۳۰تا سوال داره شماعين ۳۰تارو جواب بدید بعد یه فرد دیگه میخواد گوشی بخره میگه اون فروشنده خیلی فروشنده خوبیه برو از اون بخر و وقتی شما ب سوالاتشون پاسخ میدید بهشون مشاوره میدید به شما اعتماد پیدا میکنند ميفهمن که شما اینکاره اید.
مثلا اومده پتو بخره اومده توی مغازه شما هر پتویی روتوضیح بدید ویژگی هاشو بگید بگید چی ميخوايد چه انتظاری دارند درمورد کيفيتشون بگید درمورد شرکت هاشون بگید درمورد برند هاشون توضیح بدید بذاريد اين هارو بدانند درسته یه فردی بخواد پتو بخره چندتا مغازه ميره ولی یادش میمونه که شما چقدر خدمات دادید یادش می مونه چقدر خوش برخورد بودید یادش می مونه چقدر شما مهربون تر از بقیه بودید یادش می مونه که شما بخاطرش بلند شدید وقتی میخواد انتخاب کنه اینا هم جزو مبنای انتخابش قرار میگیره .
پولدار شدن قائده و قانون داره ثروتمند شدن قانون داره همین چیزای سادس همین چیزهای ساده وقتی کنار هم قرار میگیره میشه یه امپراطوری امپراطوری که بزرگ میشه رشد میکنه .
شما هرکسب و کاری رو بخوايد شروع کنید اولش سخته ولی کم کم پیشرفت میکنه دل و جرأت داشته باشید ریسک کنید توی زندگيتون واقعا ریسک کنید من بگ گراند گوشیم اینکه درصد ریسک ها منجر به موفقیت میشه وقتی به چیزی فکر میکنم واقعا از چیزی نمی ترسم دلو میزنم به دریا و وارد اون حوزه میشم و پیش ميرم مشکلات درسته هست یکی یکی حلشون میکنم من انسانم مغز دارم قدرت تفکر دارم خدا دارم بهم کمک میکنه به توانایی خودم متکی میشم پیش میرم ازاین کمک میگیرم از اون کمک میگیرم سوال میپرسم مشاوره میگیرم مشکلات رو حل میکنم کسب و کار خودمو از طوفان به اون دریای آرام و لذت بخشی که مد نظرم هست ميرسونم به همین سادگی.
ما خیلی وقت ها همه چیز رو سخت میگیریم خیلی وقت ها فکر میکنیم که خیلی کار کردن سخته ولی وقتی واردش بشین دیگه مجبورین که مشکلاتش روحل بکنید دیگه ناچاريد که با مشکلات بجنگید و همین جنگاست که شمارو پیروز میکنه همین نبرد هاست که شما رو تو زندگی پیش میبره همین چیز است که باعث میشه بین نفر اول و نفر دوم و نفر دهم و نفر هزارم تفاوت ایجاد بشه.
دوستان عزیزم امیدوارم این فایل صوتی واستون مفید بوده باشه و ازتون میخوام که پیوسته به سايتمون به آدرس khodsakhte.ir و کانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سر بزنید.
ارادتمند شما دکتر کاویانی مدیریت تیم تحقیقاتی و موفق خود ساخته.
پیروز و موفق باشید.