نوشته‌ها

چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

دانلود فایل صوتی: چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۲٫۰۲ مگابایت

زمان:۰۰:۰۴:۲۵

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی:چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

به نام خدا .
سلام عرض میڪنم به همه دوستان عزیزم در ڪانال تلگرام خودساخته به آدرس @khodsakhte.
دوستان عزیزم دوست دارم توی فایل های صوتی بعدی یه چند روزی رو درمورد قانون جذب باهم دیگه صحبت ڪنیم.
خیلی هاتون با قانون جذب آشنا هستید و خیلی هاتون پیام دادید ڪه گفتيد ما سعی ڪردیم ڪه ثروت و چیزهایی ڪه میخوایم رو به زندگيمون جذب ڪنیم ولی بعد از مدتی دیدیم ڪه اون اتفاق نیافتاده و من با چندنفری از اعضای ڪانال صحبت ڪردم ڪه ببینم مشڪلشون چی بوده ببینید دوستان عزیزم توی قانون جذب اون چیزی ڪه نقطه آخره اون چیزی ڪه حڪم انتهایی ڪه باعث میشه شما اون چیزی ڪه ميخوايد رو به دست بیارید اینڪه به قانون جذب شڪ نداشته باشید شڪ رو تردید یعنی انرژی منفی انرژی منفی یعنی فرڪانس و ارتعاش خودتون رو پایین آوردن ڪسی ڪه انرژی منفی داره ڪسی ڪه باورهایش باور های قوی نیست توی مسیر جذب حتما به مشڪل میخوره و محال ممڪنه یعنی من واقعا تو این سال هایی ڪه دارم ڪارميڪنم به خیلی هایی ڪه بهشون آموزش دادم ڪسایی ڪه باور نڪردند فقط گفتن ڪه باشه تست میڪنیم جذب میڪنیم هیچوقت به نتیجه نرسیدند شما وقتی قانون جذب رو قبول ڪردید وقتی هدفی رو مشخص ڪردید باید این باور رو هم داشته باشید ڪه قانون جذب داره واسه شما ڪار میڪنه باید هرروز تمارين رو انجام بدید ڪه باور شما تقویت بشه ڪه توی مسیر صحیح هستید ڪه جذب برای شما داره ڪار خودش رو انجام میده .
دوستان عزیزم قانون جذب یه آیینه هست مقابل شما شما هر فرڪانسي بهش بدید اون فرڪانس شما رو با قدرت بیشتر به شما برميگردونه اگه الان شما باور ضعیفی دارید اگه شما الان لوله انرژی خودتون رو دارید میارید پایین مطمئن باشید قانون جذب هم همین رو بهتون پاسخ میده دیگه خواسته رو به شما نمیده تردید بیشتر رو میده باور ضعیف تر رو میده ببینید شما فرض ڪنید یه دونه ای توی زمین ڪاشتید قراره درخت بشه اگه باور نداشته باشید ڪه این به زودی درخت میشه چی میشه شما هرروز میاید يخورده خاڪ رو میزنید ڪنار ببینید دونه درحال رشد هست يانه و همین ڪار ساده همین ترديدشما باعث میشه ڪه دونه ای میتونست یه درخت تنومند بشه رو نابود و به هلاڪت برسونید .
دوستان عزیزم توی مسیر جذب چیزهایی ڪه ميخوايد توی زندگیتان وارد بشه اینو یادتون باشه قانون جذب آیینه هست در برابر شما قرار گرفته شما هر چیزی رو ڪه بخوايد می تونید جذب ڪنید به شرط اینڪه خودتون هم همون فرڪانس رو به محیط پیرامون خودتون به دنیا منتشر ڪنید.
اگه شڪ نداشته باشید در راه رسیدن به موفقیت مطمئن باشید ڪه موفق ميشید ڪسایی بودن ڪه اومدن توی دنیا زحمت ڪشیدند تلاش ڪردند نتونستد به خواستشون برسند بخاطر اینڪه باور قلبی و درونی نداشتند اگه ادیسون باور قلبی و درونی نداشت ڪه میتونه به اختراع خودش برسه میتونه جذب خودشو انجام بده مطمئن باشید ڪه هیچوقت ادیسون نميشد اگه توی زندگی ميخوايد چیزی رو ڪه تصمیم گرفتید جذب ڪنید از طریق قانون جذب به زندگی خودتون وارد ڪنید باید یاد بگیرید ڪه قانون جذب واقعیت قانون جذب جای شڪ و تردید نداره قانون جذب ڪار خودش رو میڪنه با اون خواسته به زندگی شما وارد میشه و ازتون میخوام ڪه حتما روی این مسیر ڪارڪنید من سعی میڪنم توی فایل های صوتی بعدی تڪنیڪ هایی رو به شما آموزش بدم ڪه شما با استفاده از این تڪنیڪ ها سطح باور و انرژی درونی خودتون رو افزایش بدید تا قانون جذب برای شما اون ڪاری رو ڪه لازمه رو انجام بده .
امیدوارم این فایل صوتی واسه شما مفید بوده باشه و امیدوارم ڪسایی ڪه از قانون جذب استفاده میڪنند حتما تعاليمي رو ڪه در ادامه توی ڪانال قرار میدم رو دنبال ڪنند واسه تڪ تڪتون آرزوی موفقیت میڪنم پیوسته به سايتمون به آدرس www.khodsakhte.ir و ڪانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سر بزنید.
پیروز و موفق باشید.

پاسخ به سوالی در مورد اعتقاد نداشتن به قانون جذب

پاسخ به سوالی در مورد اعتقاد نداشتن به قانون جذب

پاسخ به سوالی در مورد اعتقاد نداشتن به قانون جذب

مشکل یکی از دوستای خوبمون که در این فایل صوتی به آن پاسخ داده شده است: سلام من احساس میکنم قانون جذب برای من برعکس عمل میکنه، برای همین دیگه اعتقادی به قانون جذب ندارم!

 دانلود فایل صوتی: پاسخ به سوالی در مورد اعتقاد نداشتن به قانون جذب

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم: ۲٫۳۳ مگابایت

زمان:۰۰:۰۵:۰۴

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی:پاسخ به سوالی در مورد اعتقاد نداشتن به قانون جذب

به نام خدا.سلام عرض میکنم به همه دوستانم در کانال تلگرام خودساخته به آدرسkhodsakhte@.یکی از دوستان گفته من حس میکنم قانون جذب داره واس من برعکس عمل میکنه دوستان عزیزم این موضوع دقیقا صحت داره و واس خیلی از افراد قانون جذب دقیقا برعکس کار میکنه حالا می پرسید طبيعتا چجوریه شما که دوست دارید به چیزی برسید خواستتون رو مشخص میکنید پس چرا قانون جذب داره واسه شما برعکس کار میکنه دوستان عزیزم ببینید قانون جذب هیچ تبعیضی بین خواسته ها قائل نمیشه قانون جذب هیچ احساس متقابلی نسبت به خواسته های شما نداره قانون جذب شعور و فهم کافی نداره که دقیقا بدونه شما دارین ازش چی ميخواين قانون جذب مثل یه آیینه ست دقیقا چیزی رو که شما انرژی که شما به اون منتقل میکنید قانون جذب هم دقیقا همون روبه شما منتقل میکنه حالا مشکل چیه مشکل اینه که شما خواستتون رو به صورت منفی دارین به قانون جذب منتقل میکنید و وقتی منفی منتقل میکنید قانون جذب نمی دونه منفی و مثبت شما چیه همون منفی رو منتقل میکنه مثلا دوست عزیزي میاد خواسته خودشو توی قانون جذب میگه از مشکلات مالی رهایی پیدا کنم دقیقا قانون جذب مشکلات مالی اینو میگیره چون فکرو ذکرش درگیر مشکلات مالی شما روی ثروت تمرکز نکردی تمرکز شما دقیق روی مشکل مالی پس قانون جذب هم همونو به شما انعکاس میده قانون جذب یه قانونی هست که واقعا در دنیا وجود داره شما باید به این باور برسید که اگه ميخوايد به این موفقیت برسید باید بااین قانون آشنا بشید خیلی قوانین توی خلقته یکیش قانون جذب خيليا میگن قانون جذب واقعی نیست ما قانون جذب نمی بینیم من خیلی ساده بهشون میگم شما یه الکترسيته ای که توی سیم برق هستش نمی بینید ولی این الکتریسیته انرژی داره ولی میاد این لامپ رو روشن میکنه قانون جذب هم قانون خلقته شماست توی این قانون شما خواستتو بیان میکنی کار میکنی تمرین میکنی خواسته شما واسه شما محقق میشه دوستان عزیزم من توی زندگی شاید ده هابار ازاین قانون استفاده کردم و هر باری که از این قانون استفاده کردم وقتی تمارين رو انجام دادم به خواستم رسیدم شاید اوایل من فقط بچیزی شنیده بودم که قانون جذب چیه ولی بعد ده ها کتابی که خوندم بارها تمرینی که کردم این قانون رو به صورت عملی یاد گرفتم شما هم مشکلاتت خیلی وقت ها اینه که بچیزی رو شنيدين ولی نرفتين دنبالش رو بگیرید از قانون جذب استفاده میکنید ولی نحوه بیان رواشتباه بیان میکنید و دقیقا همین میشه ببینيد دوستان عزیزم شما یه ناخودآگاه دارید ناخودآگاه هرچی رو بهش بدی همونو میگیره مشکل خیلی از ماها اینه که به ناخودآگاه خودمون منفی رو انتقال میدیم من دوست ندارم که مثلا بااينجور افراد ارتباط دیگه داشته باشم من دوست ندارم دیگه خواستگار مثلا سطح پایین واسم بیاد دقیقا قانون جذب این جمله رو میگیره خواستگار سطح پایین این عبارت رو ازشما میگیره و به شما همین هارو نشون میده توی محیط پیرامون شما میگرده دقیقا این هارو واسه شما بعد میکنه ناخودآگاه شما داره اینکار رو انجام میده شما باید بیان خودتون رو تغییر بدید تا قانون جذب واسه شما تأثیر خودشو نشون بده خیلی دوست دارم توی جلسات بسیار متعدد کاملا این قانون رو واسه شما تدریس کنم تا به کار ببندید و تاثيرشو تو زندگيتون ببینید من تا به حال برای هرکسی این قانون رو به صورت کلی و دقیق آموزش دادم و متعهد شده که تمارينشو انجام بده واقعا به اون چیزی که میخواسته رسیده شما دوستان عزیزم قوانینی که وجود داره رو یاد بگیرید به کار ببندید به صورت عملی یاد بگیرید ریز وبم رو یاد بگیرید مسلما واس شما جواب میده خیلی وقت ها ما چوب کم دونستن خودمون رو می خوریم چوب ندونستن رونميخوريم ميدونيم قانون جذب هست میخوایم ازش استفاده کنیم ولی در موردش کم ميدونيم و بیان ما مشکل داره حالا توی روند اجرا تو قانون جذب مشکل داریم و همینه باعث میشه که جذب واسه ما کار نکنه پس امیدوارم که این نکته رو ازمن داشته باشید و ان شاءالله توی فایل های صوتی متعدد و بیشتر بیشتر درمورد قانون جذب باهم دیگ صحبت میکنیم واسه تک تکتون آرزوی موفقیت میکنم پیوسته به سايتمون به آدرسkhodsakhte.ir و کانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سر بزنید .مچکرم

چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

 دانلود فایل صوتی: چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم: ۲٫۰۳ مگابایت

زمان:۰۰:۰۴:۲۵

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی: چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

به نام خدا .سلام عرض میڪنم به همه ی دوستان عزیزم در ڪانال تلگرام خودساخته با آدرسkhodsakhte@.دوستان عزیزم دوست دارم توی فایل های صوتی بعدی یه چند روزی رو درمورد قانون جذب باهم دیگ صحبت ڪنیم خب خيلياتون با قانون جذب آشنا هستید و خيلياتون پیام دادین ڪه گفتين ما سعی ڪردیم ڪه مثلا ثروت و چیزایی ڪه میخوایم رو زندگيمون جذب ڪنیم ولی بعداز مدتی دیدیم ڪه اون اتفاق نیفتاده و من باچندنفري از اعضای ڪانال صحبت ڪردم ڪه ببینم مشڪلشون چی بوده ببینید دوستان عزیزم توی قانون جذب اون چیزی ڪه نقطه آخره اون چیزی ڪه حڪم انتهایی ڪه باعث میشه شما اون چیزی رو ڪه ميخوايد رو به دست بیارید اینڪه به قانون جذب شڪ نداشته باشیم شڪ و تردید یعنی انرژی منفی انرژی منفی یعنی فرڪانس و ارتعاش خودتون و پایین آوردن ڪسی ڪه انرژی منفی داره ڪسی ڪه باورهاش باورهای قوی نیست توی مسیر جذب حتما به مشڪل میخوره و محاله ممڪنه یعنی من واقعا توی این سالهایی ڪه دارم ڪار میڪنم باخيليايي ڪه بهشون آموزش دادم ڪسایی ڪه باور نڪردن فقط گفتن ڪه باشه تست میڪنیم جذب میڪنیم هیچوقت به نتیجه نرسیدند شما وقتی قانون جذب رو قبول ڪردین وقتی هدفی رو مشخص ڪردين باید این باور روهم داشته باشین ڪه قانون جذب داره واسه شما ڪار میڪنه باید هرروز تمارين رو انجام بدین ڪه باور شما تقویت بشه ڪه توی مسیر صحیح هستین ڪه جذب برای شما داره ڪارخودشو انجام میده دوستان عزیزم قانون جذب یه آیینه هست درمقابل شما شما هر فرڪانسي بهش بدین اون فرڪانس شمارو باقدرت بیشتر بهتون برميگردونه اگه الان شما باور ضعیفی دارين اگه شما الان لو له انرژی خودتون و دارین ميارين پایین مطمعن باشین ڪه قانون جذب همینو بهتون پاسخ میده دیگه خواسته روبه شما نمیده تردید بیشتر رو میده باور ضعیف تر رومیده ببینید شما فرض ڪنید یه دونه ای رو توی زمین ڪاشتید قراره یه درخت بشه اگه باور نداشته باشین ڪه این به زودی درخت میشه چی میشه شما هرروز میاین يخورده خاڪ رو میزنید ڪنار ببینید دونه در حال رشد هست یا نه و همین ڪار ساده همین تردید شما باعث میشه ڪه دونه ای ڪه میتونست یه درخت تنومند بشه و نابود و به هلاڪت برسونید دوستان عزیزم توی مسیر جذب چیزایی ڪه ميخوايد توی زندگيتون وارد بشه اینو یادتون باشه قانون جذب آیینه ای هست ڪه در برابر شما قرار گرفته شما هرچیزی رو ڪه بخوايد می تونید جذب ڪنید به شرطی ڪه خودتونم همون فرڪانس رو به محیط پیرامون خودتون به دنیا منتشر ڪنید اگه شڪ نداشته باشید در راه رسیدن به اون موفقیت مطمعن باشید موفق ميشيد اگه ڪسايي بودن ڪه اومدن توی دنیا زحمت ڪشیدن تلاش ڪردن نتونستن به خواستشون برسن بخاطر اینڪه باور درونی و قلبی نداشتند اگر ادیسون باور قلبی و درونی نداشت ڪه میتونه به اختراع خودش برسه میتونه جذب خودشو انجام بده مطمعن باشید ڪه هیچ وقت ادیسون نمی شد اگه توی زندگی ميخوايد چیزی رو ڪه تصمیم گرفتید جذب ڪنید از طریق قانون جذب به زندگی خودتون وارد ڪنید باید یاد بگیرین ڪه قانون جذب واقعیت داره قانون جذب جای شڪ و تردید نداره قانون جذب ڪارخودشو میڪنه و اون خواسته به زندگی شما وارد میشه و ازتون میخوام ڪه حتما روی این مسیر ڪارڪنيد من سعی میڪنم توی فایل های صوتی بعدی تڪنیڪ هایی رو به شما آموزش بدم ڪه شما با استفاده از این تڪنیڪ ها سطح باور و انرژی دروني خودتون و افزایش بدین تا قانون جذب برای شما اون ڪاری رو ڪه لازم هست انجام بده امید وارم این فایل صوتی برای شما مفید بوده باشه و امیدوارم ڪسایی ڪه از قانون جذب استفاده میڪنن حتما تعالیمي ڪه در ادامه توی ڪانال قرار میدم رو دنبال ڪنن واس تڪ تڪتون آرزوی موفقیت میڪنم پیوسته به سايتمون به آدرسkhodsakhte.ir و ڪانال تلگراممون به آدرسkhodsakhte@ سر بزنید.پیروز و موفق باشید