موفقیت فردی

موفقیت فردی

حسرت گذشته نخور

ای کاش ۱۸سالگی دانشگاه نمیرفتم، ای کاش مهارت کسب میکردم، ای کاش ملک میخریدم، ای کاش و ای کاش و ای کاش ها… خیلی ها

محل کار موفق
موفقیت فردی

چطور در محل کار موفق باشیم؟

چطور در محل کار موفق باشیم برخی بر این تصور هستند که برای داشتن موفقیت در یک کسب و کار و محل کار موفق در

پولسازی
موفقیت فردی

10 عادت پولسازی تضمینی

۱۰ عادت پولسازی تضمینی هیچکسی یه شبه به ثروت نمیرسه و یه شبه هم ورشکست نمیشه. اگر کسی موفق شده یا شکست خورده بخاطر عادت