هر شب یک خلاصه کتاب، با میکرولرن

میکروکتاب های میکرولرن:
میکروکتاب های میکرولرن ‌خلاصه‌ای صوتی از کتاب های حوزه موفقیت هستند که در زمانی حدود ۳۰ دقیقه شما را با خلاصه مهمترین نکات یک کتاب آشنا می‌کنند.

در این روزهای شلوغ و پردغدغه، فقط با روزی ۳۰ دقیقه، یک کتاب صوتی بخوانید.

عضویت در میکرولرن

  • قیمت: ۹۹,۰۰۰ تومان