برای عضویت در گروه VIP مدیران دکتر کاویانی، لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید.

پس از تکمیل این فرم اطلاعات ورود به کانال در روزهای آتی برای شما پیامک می شود.

در صورتی که در حال حاضر مدیر نیستید و فقط به آموزش های مدیران علاقه مند هستید، در بخش “زمینه کاری” بنویسید علاقه مند و سایر پارامترها را نیز بنویسید صفر.

دریافت لینک دانلود