دوره آنلاین ” فروش فوق العاده “ دکتر کاویانی

نوع دوره: آنلاین

مدرس: دکتر علی کاویانی

در دوره آنلاین ” فروش فوق العاده “ ما به مردان و زنانی که نمی خواهند معمولی باشند قواعد فروش حرفه ای را برای رسیدن به ثروت رویایی آموزش می دهیم.

این دوره را چگونه تهیه کنم؟

برای تهیه این دوره آنلاین یک پیامک با عنوان  #دوره فروش# به شماره ی زیر بدهید:

SMS : 1000236

مشاورین خودساخته حداکثر تا ۲۴ساعت آتی با شما تماس خواهند گرفت.

دریافت لینک دانلود