تفکر 10 برابر سازی در بازاریابی مدرن

اگر به شما بگویند که می توانید کاری را که برایتان مهم است را تا ۱۰ برابر رشد دهید و در نهایت به کسب و کاری ساده تر، با مدیریت راحت تر و لذت بخش تر از آنچه اکنون دارید برسید، آیا این کار را می کنید؟ خوب جواب مثبت باید واضح باشد زیرا یک […]