4 راه برای درک بهتر ریسک در امور مالی

امور مالی

اخیراً، دکتر آرون کارول مقاله فوق‌العاده‌ای را در مورد اقتصاد در زمان بیماری کرونا و خطرات شخصی آن در روزنامه نیویورک تایمز نوشته است. این مقاله عمیقاً به این موضوع می پردازد که ما به عنوان انسان چگونه خطر را در زندگی روزمره خود ارزیابی می‌کنیم و اینکه چگونه ارزیابی عادی ریسک به خوبی با […]