راه حل های خروج از بی حوصلگی

راه حل های خروج از بی حوصلگی

اندرو رایکن که یک پزشک روانشناس است می گوید: “در تمام تعاملاتم با مردم، هرگز کسی را پیدا نکردم که صرف نظر از سطح موفقیتش، گاهی اوقات و به سادگی تمایل به انجام کارهای روتین مهم خود نداشته باشد.” این بخشی از طبیعت انسان است که مواقعی در زندگی او پیش خواهد آمد که علیرغم […]