راهنمای کارآفرین شدن و هفت مرحله مهم برای موفقیت در این مسیر

راهنمای کارآفرینی و هفت مرحله مهم برای موفقیت در این مسیر

راهنمای کارآفرین شدن

داستان موفقیت کارمندی که کارآفرین شد

داستان موفقیت کارمندی که کارآفرین شد

داستان موفقیت کارمندی که کارآفرین شد این داستانی واقعی است از یک کارآفرین جوان راجع به نحوه‌ی ترک کردن شغلِ شرکتی و ایستادن روی پاهای خودش. این مقاله‌ی دلنشین را بخوانید تا از مشکلات کارآفرین شدن بیشتر سر در بیاورید. بالاخره پیامکش رسید: «فردا صبح ساعت ۵، پرواز شماره‌ی AZ610 از رم به نیویورک.» پیامکی…

دریافت لینک دانلود