5 عادت روزانه که ممکن است بهره وری شما را از بین ببرد

عادت روزانه

پایان یک روز کاری پرمشغله را تصور کنید. شما کمی خسته هستید اما به طرز باورنکردنی از عملکرد خود راضی هستید، زیرا تمام وظایفی که در فهرست کارهای روزانه خود داشتید را به راحتی و کامل انجام داده اید. چند دقیقه بیشتر را صرف فکر کردن در مورد روز خود می کنید، فضای کاری خود […]