این دوره شامل ۶ جلسه صوتی ۲۰ دقیقه ای است که به شما کمک میکند به ذهنیت ثروتساز دست پیدا کرده و در مسیر ثروت قرار بگیرید.

در این گروه آموزش هایی که به صورت روزانه برای رشد کسب‌وکار و افزایش درآمد منتشر میکنیم.
پولسازی در اینستاگرام

این دوره شامل 5 جلسه کاربردی میشود که فرمول درآمدزایی از اینستاگرام را به شما آموزش میدهد.

نگاهی به کتاب "واسپاری کارها"

این دوره شامل 4 جلسه 15 دقیقه ای است که به شما کمک میکند 21 تکنیک سریع و ساده برای افزایش فروشتان را یاد بگیرید.

دریافت لینک دانلود