چطور توانایی فروش درآمد شما را سه برابر می کند؟

دانلود فایل صوتی: چطور توانایی فروش درآمد شما را سه برابر می کند؟

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۴٫۵۴ مگابایت

زمان:۰۰:۰۹:۵۶

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی: چطور توانایی فروش درآمد شما را سه برابر می کند؟

بسم الله الرحمن الرحیم .
سلام عرض میڪنم به همه دوستان عزیزم در ڪانال تلگرام خودساخته به آدرس @khodsakhte من دڪتر ڪاویانی مدیر خودساخته هستم و خیلی خوشحالم ڪه یه بار دیگه درخدمت شما دوستان عزیزم هستم.
دوستان عزیزم موضوع این جلسه رو دوست دارم با یه داستان شروع ڪنم یه دستان و روایات واقعی از ريچارد برانسون ريچات برانسون همون طور ڪه خیلی هاتون میدانید ڪه فوق ملياردر خودساخته آمریڪایی اسم مجموعش هم شبیه ماست خودساخته یه فردی ڪه از صفر مطلق خودش رو به میلیارد ها میلیارد پول رسونده .
ريچارت برانسون میگه ڪه قرار بود برم سواحل ويرزين و باید خودم رو به اونجا ميرسوندم ولی متأسفانه پرواز من ڪنسل شد ميخواستم واسه یه قراره عاشقانه برم سواحل ويرزين ولی بهم گفتن ڪه پرواز ڪنسل شده و این هواپیما نمی ره و من واقعا مونده بودم ڪه تو اون شرایط چیڪار ڪنم میگه این ایده به ذهنم رسید ڪه بیام یه جت شخصی رو ڪرایه ڪنم و به سواحل ويرزين برم ولی من پولی نداشتم ڪه همچین ڪاری ڪنم دراین حد پول نداشتم ڪه یه جت شخصی رو بليطش رو بخرم و برم سواحل ويرزين.
اونجا میگه به این نڪته فڪرڪردم ڪه اگه من یه سری از افراد رو جمع ڪنم و توسط اون مجموعه بخوام برم سواحل ويرزين خب ڪرایه بین همه تقسیم میشه و من میتونم این پرواز رو داشته باشم میگه رفتم ڪار فروش رو انجام دادم ڪار فروش یڪی یڪی اومدم بليطاي رو ڪه هنوز وجود نداشت رو فروختم گفتم با یه جت شخصی ساعت مثلا ۶عصر قراره ڪه بريم ويرزين و بلیطش نفری ۳۰دلاره و شما خیلی پرواز ها ڪنسل شده و شما بیایید این بلیط رو از من بخرید و ساعت ۶عصر هم پرواز دارید میگه من توی اون فرصت محدود این بلیط هارو فروختم بلیط های ڪه وجود نداشت ولی من فروختم من بلد بودم بفروشم چون بلد بودم بفروشم آنقدر ۳۰دلار ۳۰دلار توی اون شرایط ۲۰يا۳۰سال آمریڪا فروختم ڪه تونستم یه جت شخصی رو بليطش رو بخرم و این جت شخصی با ڪسايي ڪه از من بلیط خریده بودن رفت ويرزين و من به هدفم رسیدم برانسو میگه من به هدفم رسیدم چون من یه توانایی داشتم من فروش بلد بودم اگه یه فردی توی زندگیش فروش بلد باشه توی همه عرصه ها اگه وارد بشه میتونه موفق بشه یه پزشڪ یه تخصصی رو داره دوستش هم دقیقا همون تخصص رو داره هر دوتا هم از یه دانشگاه فارق التحصیل شدند معدل هردوتاهم يڪيه ولی یڪی مریضهاش دوسه برابر اون یڪی ديگست ميدونيد چرا چون فروش بلده.
یه ڪسی هست ده ها دوست داره برادرش هیچ دوستی نداره ميدونيد چرا اون ده ها دوست داره چون فروش بلده چون بلده ڪه روابط رو بفروشه چون بلده ڪه ڪار فروش رو انجام بده حتی روابط انسان ها هم يجور فروشه شما محبت رو میدی اون بهت محبت رو برميگردونه يجور فروشه يجور فروشه مستقیم حالا توی همه عرصه ها هست.
طرف میاد مغازه میزنه مشتری هم میاد ولی نمیتونه مشتری رو نگه داره نمیتونه ڪالا رو بهش بفروشه این فرد نمیتونه موفق بشه و عجیبه عجیبه ڪه خیلی ها شجاعت این رو دارن ڪه یه ڪسب و ڪار رو تاسیس ڪنن ولی جسارت این رو نداشتن ڪه برن یخورده درمورد فروش مطالعه ڪنند یادبگیرند فروش به این سادگی هم نیست ڪه شما مثلا یه آدامس دارید بیای بگی این آدامس انقدره و ازت بخرند شما باید توجیح ڪنی باید قیمت رو واسه طرف توجیح ڪنی باید قیمت گذاری رو بلد باشی باید ایجاد حس خوب رو بلد باشی باید تخفیف دادن رو بلد باشی همه این هاست ڪه باعث میشه یه فروش موفق رو داشته باشی شاید ۹۰درصد ڪسب و ڪار هایی ڪه ورشڪست شدن بخاطر این بود ڪه فروشنده این ڪار رو داشت پیش میبرد ڪه فروش بلد نبود وقتی شما فروش بلد نیستی میرن از ڪسه دیگه ای میخرند ده تا مغازه رو تصور ڪنید ڪنار همدیگه هستند یڪی شون مطمئن باشید از بقیه درآمدش بیشتره ميدونيد چرا چون فروش بلده چون رفته دنبالش چون یادگرفته فروش چجوری باید یاد بگیریم باید از ڪسایی یاد بگیریم ڪه اینڪار رو آموزش میدند من وقتی ڪسب و ڪار شخصی خودمو تاسیس ڪرده بودم شاید باورتون نشه ولی توی ۳ماه اول فقط ۲۰هزار تومن تونستم بفروشم فقط ۲۰هزار تومن توی ۳ماه اونجا بود ڪه به خودم اومدم دیدم اینجوری نمیشه پیش رفت اینجوری بهتره اصلا اینڪار رو ادامه ندم شاید بهتر بود ڪه واسه ڪسه دیگه ای ڪار میڪردم شاید من نتوانم این ڪسب و ڪار شخصی رو پیش ببرم ولی من نخواستم تسلیم بشم رفتم دنبال یادگیری باورتون نمیشه من یه آدمی بودم خیلی خجالتی من حتی پشت تلفن هم خجالت ميڪشيدم صحبت ڪنم ولی رفتم ڪتاب خوندم و واقعا مطالعه ڪردم ڪلی مقاله خارجی خوندم ڪلی تو سایت های مختلف رفتم تو سایت های افراد مختلف مقالاتشون رو میخوندم ڪتابچه هاشون رو دانلود میڪرد ڪتاب هاشون رومی خریدم اینارو یاد میگرفتم این هارو تمرین میڪردم عملی ڪار میڪردم خودم سعی میڪردم بدون اینڪه استادی مستقیم داشته باشم اینارو یاد بگیرم.

و وقتی من اونا رو یاد گرفتم تونستم درآمدم رودر حد میلیارد ماهانه برسونم اینا همه در اثر یادگیری در اثر اطلاعاته شما الان دقیقا تو همچین جايگاهي هستید شما هم می تونید توی هر ڪسب و ڪاری ڪه هستید رشد ڪنید شما حتی اگه شاگرد یه مغازه هم باشید اگه فروش بلد باشید رشد میڪنید ميدونيد چجوری خب شما توی مغازه هستید صاحب ڪار شما متوجه ميشه شما توی ڪسب و ڪار هستید مدیر شما متوجه میشه ڪه عامل فروش توی این سازمان شما هستید شما بهتر بلدی بفروشی ترفي می گیری حقوقتون بیشترمیشه با یه مهارت مهارتی به اسم فروش اونوقت اگه ڪسب وڪاری روتأسیس ڪنی استرس نداری چون فروش بلدی باید بفروشی رمز بقای یه ڪسب و ڪار فقط فروشه اگه شما بهترین رستوران دنیا هم بزنی ولی نیان ازت بخرند باید جمعش ڪنی چون ورشڪست میشی چون ڪسب و ڪارت ارزش نداره ڪسب ڪار ها با فروششون ارزش داره و همیشه هم اینو یادتون باشه صرفا اون ڪسی ڪه بهترین خدمات رو میده بهترین ڪالا رو میده بیشترین فروش رو نداره چون فروش یه توانایی چه بسا خیلی ڪسایی هستند ڪه مثلا لباسی رو می فروشند ڪه لباس خیلی خوبی هم نیست ولی ما ميريم از اونا میخريم چون اونا فروشنده بهتری هستند چون ما رو بهتر توجیح میڪنند .
من چند روزی هست دنبال خرید ملڪی هستم تا الان چند بنگاه مختلف رفتم اون ملڪ رو دیدم و اون نواحی رو بررسی ڪردم امروز من ڪسيو دیدم ڪه لذت بردم چون اومد در ڪناری ڪه این ملڪ رو میگفت درڪنار ملڪ های دیگه رو واسه من توجیح میڪرد چرا قیمتش اینه ڪی اینو ساخته چجوری ساخته چه شرایط و آینده اي داره و این فرد یه فروشنده بهتر بود و این فرده ڪه در نهایت میتونه منو به سمته خرید این ملڪ ببره اون ڪسی ڪه قبل این فرد من دیدم اینا بازی رو به این فرد باختتن چون این فرد فروشنده هست بلده فروش رو انجام بده چون بلده اعتماد من رو جلب ڪنه بلده با بیان و توجیح خودش منو به خرید اون ڪالا اون ملڪ اون چیزی ڪه من بهش نیار دارم اون خدمات به قانع بودن برسونه و من هم اون ڪالا رو ازش تهیه میڪنم .
شما اگه ميخوايد ڪه ڪسب و ڪاری رو راه اندازی ڪنید بهتره ڪه اول فروش یاد بگیرید برای یادگیری فروش راه های زیادی وجود داره شما می تونید ڪتاب های مختلفی رو بخونی ڪه درمورد فروش بهت آموزش داده باشند ما توی دوره از ڪار آفرینی تا میلیارد شدن تو سایت خودساخته داریم یه فصل ڪامل از این دوره حدود یڪ ماه از دوره فقط تمرين فروش انجام میدیم فقط میگیم قوانین فروش چیه قوانین فروش تو ڪشور ایران چیه ايرانيا چجوری خرید میڪنن ایرانی ها چجوری تخفیف میگیرن ایرانی ها چجوری خوشحال میشن اینا همه رو میایم بهتون میگیم چیزهایی ڪه خودمون یاد گرفتیم رو داریم توي دوره میگیم و شما باید این هارو یاد بگیرید اگه فروش بلد باشید ڪسب و ڪار می تونید تأسیس ڪنید ریسڪ عدم موفقيتتون میاد پایین خیلی ها هستند یه پولی بهشون رسیده یه ڪسب و ڪاری رو تأسیس میڪنند ولی دوسه ماه بعد جمع میڪنند میگن بازار خوب نیست اگه بازار خوب نیست چرا تو همون رسه ای ڪه شما هستید خیلی ها هستند ڪه دارن ڪار میڪنن چون اونا بلدن بفروشن بلدن مشتری رو راضی نگه دارند بلدند مشتری رو جذب ڪنند بلدند ڪه تبدیل رو انجام بدند.
ومن خواهشي ڪه ازتون دارم اگه ڪسب و ڪار دارید اگه جایی ڪار میڪنید اگه حتی ڪاری ندارید و جایی هم ڪار نمی ڪنید فروش رو یاد بگیرید و فروش باعث میشه ڪه جیب های شما رشد ڪنه فروش باعث میشه ڪه حساب بانڪی شما رشد ڪنه فروش شمارو میبره بالا فروشه ڪه باعث میشه پول توی زندگی شما وارد بشه.
عزيزانم امیدوارم این جلسه واسه شما مفید بوده باشه.
پیوسته به سایت ما به آدرس khodsakhte.irو ڪانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سربزنيد.
ارادتمند شما دڪتر ڪاویانی مدیر خودساخته.

چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

دانلود فایل صوتی: چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۲٫۰۲ مگابایت

زمان:۰۰:۰۴:۲۵

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی:چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

به نام خدا .
سلام عرض میڪنم به همه دوستان عزیزم در ڪانال تلگرام خودساخته به آدرس @khodsakhte.
دوستان عزیزم دوست دارم توی فایل های صوتی بعدی یه چند روزی رو درمورد قانون جذب باهم دیگه صحبت ڪنیم.
خیلی هاتون با قانون جذب آشنا هستید و خیلی هاتون پیام دادید ڪه گفتيد ما سعی ڪردیم ڪه ثروت و چیزهایی ڪه میخوایم رو به زندگيمون جذب ڪنیم ولی بعد از مدتی دیدیم ڪه اون اتفاق نیافتاده و من با چندنفری از اعضای ڪانال صحبت ڪردم ڪه ببینم مشڪلشون چی بوده ببینید دوستان عزیزم توی قانون جذب اون چیزی ڪه نقطه آخره اون چیزی ڪه حڪم انتهایی ڪه باعث میشه شما اون چیزی ڪه ميخوايد رو به دست بیارید اینڪه به قانون جذب شڪ نداشته باشید شڪ رو تردید یعنی انرژی منفی انرژی منفی یعنی فرڪانس و ارتعاش خودتون رو پایین آوردن ڪسی ڪه انرژی منفی داره ڪسی ڪه باورهایش باور های قوی نیست توی مسیر جذب حتما به مشڪل میخوره و محال ممڪنه یعنی من واقعا تو این سال هایی ڪه دارم ڪارميڪنم به خیلی هایی ڪه بهشون آموزش دادم ڪسایی ڪه باور نڪردند فقط گفتن ڪه باشه تست میڪنیم جذب میڪنیم هیچوقت به نتیجه نرسیدند شما وقتی قانون جذب رو قبول ڪردید وقتی هدفی رو مشخص ڪردید باید این باور رو هم داشته باشید ڪه قانون جذب داره واسه شما ڪار میڪنه باید هرروز تمارين رو انجام بدید ڪه باور شما تقویت بشه ڪه توی مسیر صحیح هستید ڪه جذب برای شما داره ڪار خودش رو انجام میده .
دوستان عزیزم قانون جذب یه آیینه هست مقابل شما شما هر فرڪانسي بهش بدید اون فرڪانس شما رو با قدرت بیشتر به شما برميگردونه اگه الان شما باور ضعیفی دارید اگه شما الان لوله انرژی خودتون رو دارید میارید پایین مطمئن باشید قانون جذب هم همین رو بهتون پاسخ میده دیگه خواسته رو به شما نمیده تردید بیشتر رو میده باور ضعیف تر رو میده ببینید شما فرض ڪنید یه دونه ای توی زمین ڪاشتید قراره درخت بشه اگه باور نداشته باشید ڪه این به زودی درخت میشه چی میشه شما هرروز میاید يخورده خاڪ رو میزنید ڪنار ببینید دونه درحال رشد هست يانه و همین ڪار ساده همین ترديدشما باعث میشه ڪه دونه ای میتونست یه درخت تنومند بشه رو نابود و به هلاڪت برسونید .
دوستان عزیزم توی مسیر جذب چیزهایی ڪه ميخوايد توی زندگیتان وارد بشه اینو یادتون باشه قانون جذب آیینه هست در برابر شما قرار گرفته شما هر چیزی رو ڪه بخوايد می تونید جذب ڪنید به شرط اینڪه خودتون هم همون فرڪانس رو به محیط پیرامون خودتون به دنیا منتشر ڪنید.
اگه شڪ نداشته باشید در راه رسیدن به موفقیت مطمئن باشید ڪه موفق ميشید ڪسایی بودن ڪه اومدن توی دنیا زحمت ڪشیدند تلاش ڪردند نتونستد به خواستشون برسند بخاطر اینڪه باور قلبی و درونی نداشتند اگه ادیسون باور قلبی و درونی نداشت ڪه میتونه به اختراع خودش برسه میتونه جذب خودشو انجام بده مطمئن باشید ڪه هیچوقت ادیسون نميشد اگه توی زندگی ميخوايد چیزی رو ڪه تصمیم گرفتید جذب ڪنید از طریق قانون جذب به زندگی خودتون وارد ڪنید باید یاد بگیرید ڪه قانون جذب واقعیت قانون جذب جای شڪ و تردید نداره قانون جذب ڪار خودش رو میڪنه با اون خواسته به زندگی شما وارد میشه و ازتون میخوام ڪه حتما روی این مسیر ڪارڪنید من سعی میڪنم توی فایل های صوتی بعدی تڪنیڪ هایی رو به شما آموزش بدم ڪه شما با استفاده از این تڪنیڪ ها سطح باور و انرژی درونی خودتون رو افزایش بدید تا قانون جذب برای شما اون ڪاری رو ڪه لازمه رو انجام بده .
امیدوارم این فایل صوتی واسه شما مفید بوده باشه و امیدوارم ڪسایی ڪه از قانون جذب استفاده میڪنند حتما تعاليمي رو ڪه در ادامه توی ڪانال قرار میدم رو دنبال ڪنند واسه تڪ تڪتون آرزوی موفقیت میڪنم پیوسته به سايتمون به آدرس www.khodsakhte.ir و ڪانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سر بزنید.
پیروز و موفق باشید.

چگونه از موفقیت کسب و کارمان مطمئن شویم؟

با این ترفند دیگر به سرمایه اولیه زیادی نیاز ندارید!!!

دانلود فایل صوتی: چگونه از موفقیت کسب و کارمان مطمئن شویم؟

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۱۰٫۸ مگابایت

زمان:۰۰:۱۱:۴۳

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی: چگونه از موفقیت کسب و کارمان مطمئن شویم؟

دوستان عزیزم سلام وقتتون بخیر خیلی خوشحالم ڪه امروز این فرصت رو دارم تا یه جلسه مشاوره دیگه رو درخدمت شما عزیزان باشم.
دوستان عزیزم خیلی ها وقتی میخوان یه ڪسب وڪاری رو استارت بزنن آنقدر سنگ بزرگی برميدارن ڪه نمیتونن اون سنگ رو بردارند آنقدر هزینه هارو زیاد میڪنن ڪه نمیتونن ڪار رو پیش ببرند خیلی زود ورشڪست میشن خیلی زود بودجه ڪم میارن یا خیلی وقت ها آنقدر این هزینه ها بالاست ڪه ميبينن نمیتونن ڪسب و ڪار رو شروع ڪنند بخاطر همین هم استارت نمی زنند و ایده هاشون افڪارشان درحد یه رویا باقی می مونه.
ببینید تو شروع یه ڪسب و ڪار مهارت شما باید این باشه ڪه تا جایی ڪه می تونید هزینه هارو ڪاهش بدید .
یڪی از چیزهایی ڪه توی ڪاهش هزینه ها خیلی تاثیر داره اینڪه وقتی ڪسب وڪاري رو شروع میڪنید همه ی بخش هاشو باهم شروع نڪنید سعی ڪنید یڪی دو قسمتش رو داشته باشید اگه تونستيد به صورت برون سپوری اون بخش های دیگه رو شروع بڪنید اگه هم نتونستيد فدای سرتون اصلا استارت نزنید بذاريد یه مثال بزنم مثلا یه فردی یه بودجه محدودی داره میخواد یه شیرینی فروشی راه بندازه اگه این بخواد همه موجودی های شیرینی رو اون اول داشته باشه خب مسلما ڪسب و ڪارش نميچرخه بودجه شو نداره حالا مشڪلات دیگه یا یه ڪس دیگه میخواد تو حوزه دیگه مثلا شیرآلات ڪار ڪنه وقتی بخواد همه جور ڪالا رو بیاره اون اول ڪار حالا ڪسی هم هست ڪه بودجه به اون صورت نداره خب به مشڪل میخوره نمیتونه این ڪار رو راحت انجام بده ولی تو همین حوزه مثلا شیرینی جالب بدونيد ڪه چندهفته قبل یه آقایی رو دیدم از دوستان بنده هستند خب مشڪل زیاد داشت ولی دیدم و خیلی خوشحال شدم شیرینی فروشی باز ڪرده و رفتم شیرینی سراش و بهش گفتم خب چیڪار ڪردی چجوری شروع ڪردی گفت ببین ڪلی از موجودی ڪه اینجا میبینی رو رفتم ڪلی مذاڪره ڪردم فلان شیرینی سرای شهر ازش میگیرم ميذارم اینجا اصلا سود توش ندارها سود توش نمیڪنم فقط می فروشم و دو دستی میدم دست اون ولی میگفت این چن تا شیرینی نخودی و این چند تايي ڪه میبینید حالا مشتری هم بابتش دارم اینا مال خودمه از اینا سود میبرم مشتری رو جذب میڪنم ڪالا رو دارم ولی همش واسه خودم نیست اينجوريه ڪه دارم نتیجه میگیرم یا یڪی از آشنا های دیگه ڪه می شناسمش در جریان ڪاراش هستم تو ڪار پرورش گل و معمولا ڪسی رو توجایگاه ڪار پرورش گل اسم وارد نميڪنه ولی اسم پرورش گل و میگن فلانی خودش گل پرورش میده بريم ازش گل بخریم من رفتم گفتم فلانی من باید برم اين پرورش گل تو ببینم من به گل علاقه دارم میخوام برم اون ور و ببینم چجوری پرورش میدی گفت ميبرمت ولی به ڪسی چیزی نگو گفتم بريم مگه چه خبره رفتم اونجا دیدم اونجا فقط یه گل پرورش میده فقط ڪاڪتوس پرورش میده گفت ببین من نمیتونم هزینه هارو تأمین ڪنم آبی ڪه دارم میارم رو دارم با تانڪر میارم ڪلی هزینه هام بالاست ڪاڪتوس هم مقاومه و به نسبت سودش خوبه ڪاڪتوس واسه خودمه ولی از قبال اینڪه میگم خودم پرورش دهنده هستم بقیه هم از جاهای دیگه میارم سود هم توشون میڪنم ولی دست اول نيست خودم تولید ڪنندس نیستم درسته همه میگن تولید ڪننده خودتي ولی واقعا اینجوری نیست ڪار خوبی ڪرده ڪسيه ڪه سنگ بزرگ ور نداشته ولی درآمدش خیلی خوبه وماهی ۷يا۸تومن هم دارم اینجا ڪسب درآمد میڪنم واسه یه فردی با اون شرایط خیلی هم ایده عاله بخاطر اینڪه سنگ بزرگ ور نداشته ببینید شما اگه روی یه حوزه محدودی بخواين تمرڪز ڪنید خیلی بهتر از اینڪه بخواين همه حوزه هارو داشته باشین ولی ڪیفیت بیاد پایین یا هزینه هاتون بره بالا یا مشڪلاتتون زیاد بشه .
بازم مثال بزنم ببینید شما به ڪسب و ڪار میخوای شروع ڪنی اولا سعی ڪن ڪه تمرڪز داشته باشی تو یه حیطه های خاص توی حوزه های خاص با یه حوزه های خاص استارت خودت رو بزن مثلا توی اون حوزه ای ڪه میخوای بري ببین بزرگترین بخشش ڪدومه همون یڪی رو داشته باش همون یڪی رو استارت بزن همون رو بیار بالا بقيش هم رشد میڪنه بعضی ها مثلا میخوان ڪه ڪسب و ڪار اينترنتي رو شروع بڪنن میگن ڪه دڪتر چجوری شروع ڪنیم میگم برو از یه پیج اينستا شروع ڪن چیڪار داری آلان میخوای برنامه نویسی یاد بگیری تو اون رو شروع ڪن قدم به قدم ڪسب و ڪار رو رشد بده خیلی ها بودن اول یه غرفه ڪوچیڪ بودند شرڪت مثلا پنیر صبا اول طرف فقط داشت پنیر می فروخت باورتون میشه یه دفتر وجایگاه ڪوچیڪ داشت ڪه خودش هم تولید میڪرد این قدم به قدم شده اون شرڪت عظیم میلیاردی یه شبه اینجوری نشده ولی جالبه خیلی از ما وقتی میخوایم یه ڪاری رو شروع ڪنیم آنقدر سنگ رو بزرگ برمی داریم میگیم این ڪسب و ڪار ۵۰۰ميليون میخواد من سرمایه ندارم پس دیگه شروع نمیڪنم ولی هر ڪسب و ڪاری رو میشه از قسمت ڪوچیڪتر شروع ڪرد تو اگه میخوای یه شرڪت لبنیاتی بزرگ بزنی اول یه مغازه بزن شیر محلی بخر بگیر تبديلش ڪن به فرآورده ها مثل پنیر و ڪره و دوغ باهرچيزي ڪه فڪر میڪنی با یه مغازه شروع ڪن بعدش بڪن یه شرڪت بزرگ قدم به قدم اینڪار هم ڪمڪت میڪنه آزمون و خطا ڪنی هم بازار هارو بشناسی هم سنگ ڪوچیڪ برداشتی و هم ڪمڪ میڪنه ڪه ڪم ڪم رشد ڪنی یا خیلی از بخش های ڪارت هم سعی ڪن ڪه از بیرون اون ڪار رو انجام بدی مثلا تو اینترنت بهش میگن فرلندسري یه ڪسب و ڪاری رو ڪه شروع میڪنی همه ڪارمند هارو استخدام نمیڪنی دور ڪاری انجام میدم.
مثلا یه فردی ڪه میخواد یه خیاطی بزرگ باز ڪنه خب میتونه همون اول ڪار همه ی چرخ های خیاطی رو خودش نخره ڪلی خانوم های خونه هستند ڪه ميتونن سفارشات رو بگیرن و این ڪار رو واسش انجام بدن هزینه هم واسش نداره خالص میشه سود تو پول رو می گیری میدی اون آماده میڪنه میده به تو ولی اگه بخوای همه ڪار رو اول خودت شروع بڪنی میشه هزینه بالا ببینید اینڪه میگن ڪسب و ڪار هزینه نمیخواد بخاطر یه همچین چیزیاي این فقط یه مورده ڪه من بهتون گفتم توی دوره از ڪارآفرینی تا میلیارد شدن یا همون ڪلوپ میلیونر های خودمون من ده ها مورد بهتون میگم ڪه چطور هزینه هارو ڪم ڪنید هزینه ها ڪم بشه باورتون نمیشه ڪسب و ڪارهایی ڪه شاید تو خوابتون نمی دیدی خیلی راحت میشه استارتشون زد به شرط اینڪه سنگ بزرگ برندارید ببینید من مثلا یڪی از ڪسب و ڪارهایی ڪه توش فعال هستم اینڪه من یه تیمی دارم این تیم توی شهر های بزرگ ميرن فرنيشن خونه چیزهایی ڪه دست دوم هست توی سمساری ها هست حتی تو اپليڪيشن دیوار ڪه ميذارن دست دوم چیزهایی ڪه ارزش داشته باشه رو میخرن اختصاصی هم روی مبلش داریم ڪار میڪنیم اینارو میخرن میارن توی سوله ای ڪه تو یڪی از شهر های شماله و ما اختصاصی با یڪ محصول شروع ڪردیم و شایپ تو چندسال آینده ڪلی محصول دیگه هم اضافه ڪنیم اونی ڪه توی تهران توی بالای شهر میاد مبلی روميفروشه زیر قیمت شاید باورش نشه ما میایم اینجا دوبرابر قیمت ميفروشيم ولی دو برابر قيمت ڪه ميفروشيم تازه اون مشتری راضی میگه یعنی این رو ڪسی انداخته دور یعنی این مبل رو ڪسی نميخواسته این مبل ڪه هنوز دوسال هم ڪار نڪرده چقدرم خوبه هم اون راضیه هم اون ڪسی ڪه فروخته و هم یه ڪسب و ڪار و یه سیستم ایجاد شده با یه ڪار ڪوچیڪ شروع ڪردم. چون اوايلش خیلی مبلمان های ارزوننی رو ميخريديم حالا گرون ترش هم آوردیم ما ڪوچیڪ شروع ڪردیم ولی بزرگ رو میبینیم ڪوچیڪ رو میگیریم قدم به قدم رشدش میدیم قدم بعديم اینڪه میخوام برای مثال تو حوزه ی تلوزیون وارد بشم ال سی دی وارد بشم چون اینجا ڪالای نیست تو شمال ڪشور شما بريد سمساری های مختلف ڪه اجناس دست دوم ميفروشند يدونه آل سی دی نمیشه پیدا ڪرد ولی حالا ڪارمند های ڪه ما توی تهران داریم استخدام ڪردیم دارن اینڪار رو واسمون انجام میدن پیدا میڪنند ڪلی واسمون میگن این بازار بڪره ڪه بگیریم و ارسال ڪنیم.
این هاست ڪه بچها دوستان تاثیر گذاره برای استارت یه ڪسب و ڪار ڪسب و ڪار هوش میخواد اون هوش ذاتی نیست اڪتسابی.
من اومدم گفتم مثلا با ڪتاب خوندن موفق شدم خیلی ها هم گارد میگیرن میگن اینا باش بابا اینم اومده یه ڪتابی خونده اومده حالا یه دوره ای بذاره و از ما پول بگیره ولی واقعا من تو شرایطی نیستم ڪه چیزی و نداشته باشم و بخوام یه دوره ی آموزشی بذارم و درآمد زايي ڪنم خداروشڪر زندگیم خیلی فراتر از اون چیزی هست ڪه شاید ۵سال پیش فڪر میڪردم خداروشڪر هیچ ڪمبودی تو زندگی ندارم و همه اینا بخاطر همون ڪتاب هایی ڪه خوندم و الان هم دارم همون رو میگم و خدا رو شاڪرم ڪه منو تو این مسیر قرار داد ڪه بتونم همينارو در اختیار ڪسایی قرار بدم ڪه دوست دارن بدونند و یاد بگیرند دوست دارند رشد ڪنند رشد همینه رشد همین دونستن هاست ببینید همه۲۴ساعت وقت دارند یڪی میاد ۱۰۰ميليون درروز درآمد داره یڪی میاد ۱ميليون یڪی میاد ۵هزار تومن ببینید چرا اونیڪه ۱۰۰ميليون داره یه چیزهایی میدونه ڪه اون ۱ميليوني نميدونه ايناهم با خوندن و با شرڪت ڪردند توی دوره های آموزشی با این ڪار ها میشه یاد گرفت تو ڪشور آمریڪا این همه ما مدرس داریم ولی توی ایران من میام یه ڪار آموزشی میخوام انجام بدم میان زیر پست هم فحش میدن و واقعا آدم رو بی انگیزه میڪنن حالا من واقعا خیلی سعی میڪنم این هارو در نظر نگیرم واسه ڪسايي ڪه ارزش قائل هستند ڪار ڪنم و لذت بخشه باور ڪنید نمیدونم این حس رو چجوری منتقل ڪنم ولی من اگه از یه راهی پول در بیارم مثلا با همین یه ڪسب و ڪاری ڪه یاد گرفتم و دارم ازش پول درميارم این لذتش اگه یڪ باشه لذت اینڪه بیام به یه نفری ياد بدم و اون هم بیاد از این راه پول در بیاره این شاید لذتش واسم ۱۰۰باشه فوق العادس.
یه جایی می رسید توی زندگيتون وقتی یه خونه خوب یه ویلای خوب یه ماشین خوب دارید یه چیزهایی ڪه دیگه فقط با پول ارضا نمیشه یه حسايي ڪه با یه ڪار های ديگ وقتی می فهمی رسالتت چیه به اون حس فوق العاده میرسی و من الان وقتی این ڪلیپ رو دارم ضبط میڪنم واقعا حس فوق العاده ای دارم الان جلسه ڪاری بودم ڪنار خیابون زدم ڪنار و این ڪلیپ الان داره تموم میشه من حس میڪنم صد برابر قبل این ڪلیپ حالم بهتر شد حسم بهتر شد چون یه ڪاری ڪردم ڪه واقعا عاشقشم دوسش دارم و برای همتون آرزو میڪنم ڪه هرروز ڪسب و ڪارتون بهتر بشه درامدتون بیشتر بشه سلامتيتون بالا تر بره و حستون توی زندگی بهتر باشه.
خب این ڪلیپ رو خاتمه بدید و ازتون میخوام ڪه حتما ڪلیپ هارو به دست دوستان و عزيرانتون بفرستید و تو این ڪار سهیم باشید و پیوسته به سايتمون به آدرس khodsakhte.ir و ڪانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سر بزنید.
ارادتمند شما دڪتر ڪاویانی .
پیروز و موفق باشید .

برای پول کار نکنید، برای یادگیری کار کنید

برای پول کار نکنید، برای یادگیری کار کنید

برای پول کار نکنید، برای یادگیری کار کنیدبیشتر زمان «کاری‌تان» هم مانند عمده‌ی اوقات فراغت‌تان باید صرف یادگیری شود.

آدم‌های ثروتمند و شاد برای یادگیری کار می‌کنند. آدم‌های ناموفق و ناشاد اصولا برای پول کار می‌کنند. فقط ۲۰ درصد از انرژی‌تان باید صرف انجام کار حقیقی‌تان شود. بقیه باید صرف یادگیری، بهبود و استراحت شود.

با «تیز کردنِ چاقو» است که مدام بهتر و تواناتر می‌شوید. همین‌طور که بخش بیشتری از زمانِ خود را صرف تفکر بهتر، ارتباط‌ و کار بهتر می‌کنید، کیفیت کارتان هم افزایش می‌یابد. کم‌کم می‌توانید هزینه‌های خیلی خیلی زیادی برای کارتان بگیرید، چون هیچ‌کسِ دیگری مثل شما نمی‌تواند آن کار را انجام دهد.

وقتی یادگیری و بازیابی را در اولویت قرار می‌دهید، آن وقت است که موقع کار کردن، در وضعیت کاملا آماده‌ای از نظر ذهنی هستید و همه‌ی وجودتان به کار مشغول می‌شود. دیگر مانند خیلی‌ها نیستید که موقع کار حواس‌شان پرت می‌شود. شما یا ۱۰۰ درصد مشغول کار هستید یا نه. وقتی به چنین سطحی می‌رسید، در چند ساعت، بیشتر از چند روز دیگران می‌توانید کار کنید.

در واقع زمان‌تان را به‌خوبی صرف می‌کنید، زیرا اولویت‌هایتان واضح هستند، به‌خوبی استراحت کرده‌اید و ذهن‌تان آماده است.

دانلود فایل صوتی: برای پول کار نکنید، برای یادگیری کار کنید

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۳٫۷۴ مگابایت

زمان:۰۰:۰۸:۱۱

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی: برای پول کار نکنید، برای یادگیری کار کنید

بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میڪنم به همه دوستان عزیزم در ڪانال تلگرام خودساخته به آدرس @khodsakhte.من دڪتر ڪاویانی هستم مدیر تیم تحقیقاتی خودساخته و خیلی خوشحالم ڪه خدا این فرصت رو بهم داده تا یه بار دیگه در خدمت شما دوستان عزیزم باشم .
دوستان خیلی از ما دوست داریم ڪه در همون ابتدای جوانی به ثروت برسیم خیلی وقت ها عدم صبوری ماست ڪه باعث میشه ما جوونی رو هم طی ڪنیم ولی به اون چیزی ڪه میخوایم نرسیم.
ببینید برای اینڪه بخوايم توی زندگيمون موفق شیم برای اینڪه از جوونيمون بهترین استفاده رو بڪنیم جوونی وقت یادگیری جوونی وقت رشد مهارت هاست جوونی وقت تیز ڪردن چاقو هاست شما اگه بخوايد توی جوونيتون بهترین دست آور هارو داشته باشید باید تو اون سنین ابتدایی ڪه وارد ڪار ميشين واسه پول ڪار نڪنید واسه یادگیری ڪار ڪنید ببینید شما می تونید بريد توی سیستم یه آقایی ڪار ڪنید بهت حقوق میده ۱میلیون ولی آدم موفقی نیست میتونی بري تو سیستم یه فرد دیگه ڪار ڪنی وماهانه فقط بهت۲۰۰هزار تومن میده ولی آدم موفق هست ولی آدم قدرتمندی هست ولی ڪسيه ڪه خودش پیشرفت ڪرده.
عقل و منطق میگه ما تو شروع ڪار توی جوونی وقتی ڪه میخوایم مهارت هامون رو توسعه بدیم بريم واسه اونی ڪه حتی بهمون پول نمیده ولی بهمون یاد میده ارزش یادگیری ما خیلی بیشتر از ارزش اون پولیه ڪه به ما میدن ببینید برای اینڪه به ما پول بدن حقوق بدن ما باید یه چیزهایی یاد داشته باشیم هرچقدر این یاد داشته های اطلاعات ما بیشتر باشه ما پول بیشتری به دست میآریم وما اگه میخوایم تو جوونی خودمون رو موفق و ثروتمند ڪنیم باید تا جایی ڪه میتونیم اطلاعات خودمون رو توی ڪار بیشتر ڪنیم .
خیلی ها فڪر میڪنن با سخت ڪار ڪرد نه ڪه میشه موفق شد ولی واقعا اینجوری نیست بعضی ها هستند در روز ۴ساعت ڪار میڪنند ولی درامدشون نجوميه ۴ساعت ڪار میڪنه ولی اون ۴ساعت یه چیزهایی میدونه ڪه ما توی ۴۰۰ساعت ڪار هم اونا رو نميدونيم ما اگه بخوايم فقط واسه پول ڪار ڪنیم رشد نمی ڪنیم درسته واس پول میخوای ڪار ڪنی اطلاعاتت الان ڪمه فول تایم ڪار ڪن بهت ميدن۳ تومن ولی تاڪی تا هروقت ڪه زنده ای ۳تومنه ارزش تو ۳تومنه تو وقتی ارزشت بیشتر میشه ڪه اطلاعاتت بیشتر بشه وقتی بهت پول بیشتری میدن ڪه بیشتر بدونی بهتر بتونی انجام بدی شما بیشترین زمانی رو ڪه در طول شبانه روز حتی وقتی ڪه ڪار میڪنید سعی ڪنید ڪه یاد بگیرید توی دفتری هستید دارید ڪار میڪنید دائما از این و اون بپرسید چیڪار ڪنم ڪارم بهتر میشه اینو چرا اینجوری انجام دادید این فايدش چیه شما از ڪجا شروع ڪردی شما چرا موفق تری شما چرا حقوقت بیشتره شما چرا ترفي گرفتی شما چرا صمتت از من بالاتره سعی ڪنید حتی توی زمان ڪاری فقط یاد بگیرید یاد گیری شمارو میبره بالا دانسته هاست ڪه شما رو ثروتمند میڪنه همه اوناییڪه ڪه ثروت مند شدن اندازه شما وقت دارند ۲۴ساعت پس نگيد با سخت ڪار ڪردن میشه موفق شد دیگه از ۲۴ساعت بیشتر ڪه نمیشه سخت ڪار ڪرد ولی بعضی ها توی ۲۴ساعتشون ۱میلیارد در میارن بعضی ها هم توي۲۴ساعتشون ۵هزار تومن در میارن این تفاوت دانسته های ماست ما اگه عمر و زندگی و جوونيمون رو صرف بیشتر یاد گرفتن ڪنیم درامدمون بیشتر میشه رشدمون بیشتر میشه .بذارید يه مثال ساده بزنم به شما یه چاقو میدن میگن مثلا برو این گوشت رو نصف ڪن چاقو شما ڪنده شما بلاخره نصفش میڪنی ولی چی شاید نیم ساعت طول بڪشه ولی شما یه چاقو بهتون میدن میگن ڪنده میگی من برم دو دقیقه این چاقو رو تیز ڪنم ميري تيزش میڪنی و میای تو دو دقیقه بعد هم گوشت رو نصف میڪنی سرجمع شد چقدر شد ۴دقيقه تو با ۴دقيقه ڪاری رو ڪردی ڪه یه فردی توی ۳۰دقيقه انجام داد دقیقا وصف حال خیلی از شماها و ماها همینه ميريم یه شغلی رو به دست میآریم زحمت ميڪشيم خودمون رو خسته میڪنیم بهمون میدن ماهي۱تومن ولی اگه سعی ڪنیم بیشتر یاد بگیریم همون چاقوی ذهنمون رو تیز تر ڪنیم بهمون یه شغلی رو میدن با زحمت ڪمتر ولی حقوق۱۰ميليون.
اینا همه حاصل یادگیری وقتی ڪه شما یادگیری تون بیشتر میشه اطلاعاتتون بیشتر میشه دانسته هاتون بيشتره توی زمان ڪمتری از پس ڪار هاتون برميايد تایم شما آزاد تره و دائما شما وقت داری ڪه ڪار های بیشتری بڪنی ڪارهایی ڪه توی مسیر شغلی ڪار شمارو توسعه بده و ببینید افراد واسه ڪسایی پول میدن ڪه ڪارشون رو بلد باشن ڪسایی ڪارشون رو بلدن ڪه آموخته ها و اطلاعاتشون بیشتره شما باید هدفت این باشه تو اون جایی ڪه هستی تو اون حیطه ای ڪه داری ڪار میڪنی بهترینش باشی اگه ڪارگری بهترین ڪارگر باش من ڪارگر هایی رو دیدم بعضی از دوست های من ڪه سازنده آپارتمان هستند میگه من فلانی رو میخوام تا آخرش میخوام چون بهتر از بقیه ڪ ار میڪنه ڪارگره ولی طالب بیشتر داره آره آرایشگر داریم بیشتر طالب داره چون ڪارش رو بهتر میڪنه راننده تاڪسی داریم طالب داره چون بیشتر میدونه آداب و معاشرت بیشتر بلده اطلاعات بازار يابيش بیشتره میتونه وقتی یه مسافر ڪنارش نشست بدونه از چی و درمورد چی صحبت ڪنه و اینا ڪارش رو رشد ميده پزشڪ داریم یه پزشڪ داریم در ماه ۱ميليون نمیتونه در بیاره یه پزشڪ داریم در ماه ده میلیارد هم درمیاره چرا چون تو رشته خودش بهترين شده این حرفی ڪه من به شما میزنم زمان میخواد شما یه شبه نمیتوني درآمدت رو نجومی ڪنی ولی اگه وقتت رو صرف یادگیری ڪنی وقتت رو صرف توسعه مهارت های خودت ڪنی مطمئن باش ڪه پول بیشتری بابت خدماتی ڪه تو عرضه میڪنی بهت میدن و اون وقته ڪه تو میشی ڪسی ڪه میگن فلانی تو حیطه خودش نابغست استاده بی نظیره اگه ميخوايد توی فلان زمینه ڪار ڪنید بريد پیش فلانی اون فلانيه باید شما باشید با چی با یادگیری یادگیری چجوریه ڪتاب بخون درمورد ڪاری ڪه انجام میدی تجربه ڪسب ڪن از ڪسایی ڪه تجربه این ڪار رو دارن و رایگان ڪار ڪن واسه ڪساييه ڪه توی اون حوزه فوق العاده هستند.
چه عیبی داره ڪه من برم دوسال شاگردی ڪسی رو بڪنم توی سیستم فردی باشم ڪه تو ڪارش حرفه ايه ولی بعد اون دوسال من بشم ڪپی پیس اون بگم اگه میخوايد حالا يخورده ڪمتر بدید فلانی هم شاگرد همون بوده میتونه مثل همون انجام بده ولی بهتر اونوقت شما هم رشد میڪنید درآمد شما هم بیشتر میشه .
الان چند روزی هستش یه آقایی از اقوام دور ما هستند هرروز میاد خونه من همه ڪار هامو میڪنه من ازش نخواستم واقعا هم باورم نمیشه ڪه داره اینڪار رو میڪنه ولی من میدونم ڪه موفق میشه چون دیده ڪه من توی زندگیم تونستم به ثروت زیادی برسم دیده من میلیاردر شدم میگه من گقتی پیش این فرد باشم ڪارهاشو ڪه انجام بدم شأن و منزلتش نميگه ڪمتر میشه میگه من چیزهایی يادميگيرم ڪه چندسال بعد درآمد خودمم بیشتر میشه.
از اینجور آدم ها زيادن من زیاد دیدم شما اگه روحياتتون بهتر بشه توی زندگی پیشرفت میڪنید.
خب دوستان عزیزم امیدوارم این جلسه واستون مفید بوده باشه و ازتون میخوام ڪه این جلسات رو به دست دوستانتون هم برسونید حتما واسشون این فایل های صوتی رو ارسال ڪنید تا اون ها هم با این حقایق آشنا بشن و بتونن توی زندگی شون بیشتر رشد ڪنن.
پیوسته به سايتمون به آدرس khodsakhte.irو ڪانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سر بزنيد.
ارادتمند شما دڪتر ڪاویانی .

شغلمو دوس ندارم...!

شغلمو دوس ندارم…!

شغلمو دوس ندارم...!

شما‌ هم فک میکنی با شغل فعلیت به جایی نمیرسی؟

دانلود فایل صوتی: شغلمو دوس ندارم…!

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۳٫۱۰ مگابایت

زمان:۰۰:۰۶:۴۵

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی: شغلمو دوس ندارم…!

بسم الله الرحمن الرحیم .سلام عرض منم به همه دوستانم در ڪانال تلگرام خودساخته من دڪتر ڪاویانی هستم مدیر تیم تحقیقاتی خودساخته وخیلی خوشحالم ڪه خدا این فرصت رو بهم داده تا یه بار دیگه در خدمت شما دوستان عزیزم باشم.
دوستان خیلی وقت ها مشڪل عمده ڪه خیلی ها توی ڪار دارن اینڪه دائما از این مينالن ڪه من ڪاری رو دارم انجام میدم ڪه دوسش ندارم ڪار من خسته ڪنندس ڪار من عذاب اوره و پولی ڪه ازش به دست من می رسه اصلا لذت بخش نیست من دوست دارم یه ڪاری باشه ڪه واسم مثل تفریح باشه صبح تا شب دائما تفریح ڪنم و اینجوری پول در بیارم و همچین زندگی رویایی رو داشته باشم .
ولی دوستان عزیزم بیاید باهم دیگه رو راست باشیم ما خیلی وقت ها ڪارهایی رو ڪه از دیگران میبینیم ڪه ازش پول در میارن شاید بخش ڪوچيڪشو داریم میبینیم یعنی ما ظاهر امر رو میبینیم ولی باطل اون امر شاید ڪلی مشڪلات و جلسه باشه ڪلی دادگاه باشه ڪلی استرس باشه ڪلی چیزا هست ڪه ما نميبينيم مثلا ما میبینیم فلانی تو ڪاره خرید و فروش ملڪه میبینیم چه ساده یه قرارداد نوشت و ده میلیون سود ڪرد ولی همین فرد شما بیاید بررسی ڪنید ببینید چقدر به مشڪل میخوره چند ماه یڪ بار دادگاه می ره چقدر درگیر یه قرارداد میشه ڪه اون قرار داد مثلا جعلی بوده و مشڪلات داشته اون همه مشڪلات توی دل ڪارش هست ولی ما فقط اون جنبه چند دقیقه و ده میلیون رو میبینیم .
دقیقا واسه ڪار شما هم دقیقا همینه شما فڪر میڪنید ڪاری ڪه انجام میدید همش باید گل و بلبل باشه اون وقته ڪه این ڪار مشه رویایی ترین ڪار دنیا ولی واقعا اینجوری نیست تو زندگی ڪاری ڪه واسه شما ثمر بخش بشه هیچوقت اینجوری نمیشه ڪه ڪاملا هم یه ڪار ساده باشه.
ببینید یه فوتبالیست رو ببینید این همه معروفه میاد یه بازی میڪنه همه تشويقش میڪنن همه اسمشو صدا میزنن شما در هفته ۹۰دقيقه این بازیڪن رو داری میبینی ولی بقیه هفتشو ڪه نمی بینی فڪر میڪنی اینا دائما توی سفر هستند نه اینجوری نیست اینا از صبح تا شب دارن تمرین میڪنن از صبح تا شب توی بدن سازی از خودشون بیزار میشن بابت ڪاری ڪه انجام میدن ولی شما فقط اون جنبه ۹۰دقيقه در هفتشو میبینید دیگه با بقیه هفتش ڪار ندارید این مشڪل خیلی از ماه است نسبت به دیدگاه خودمون نسبت به ڪارمون ما وقتی این دیدگاه رو به شغلمون داشته باشیم شغلمون دائما عذاب اور تر میشه.
ببینید هر چیزی رو سخت بگیری سخت میشه دوست خوب من اولا خدا رو شاڪر باشیم اگه الان شغلی داریم دوما سعی ڪنیم از شغلی ڪه داریم لذت ببریم خب این شغل جلوی راه ما قرار گرفته و ما داریم ازش پول درمياريم و چرخ زندگيمون رو ميچرخونيم باید با دید مثبت این شغل رو در آغوش بگیریم این شغل داره به ما سود ميرسونه باید خدا رو شڪر ڪنیم ڪه خدایا شڪر من الان شغلی دارم ڪه دارم ازش درآمد ڪسب میڪنم.

حالا درآینده شاید به شغل های بالاتر و بهتری هم برسیم ولی فڪر نڪنید ڪه بقیه دائما دارن تفریح میڪنن و شما دائما دارید عذاب میڪشید.
ما فقط بخش ڪوچيڪي از جنبه مثبت شغل یه نفر رو میبینیم ولی مطمعن باشید تو دل ڪار اون فرد ڪلی مشڪلات و دشواری ها هستش ڪه ما اون هارو نمی بینیم .
من یه پیشنهادی به شما دارم روی برگه یه ڪاغذ بنویسید و بزنيد به دیوار اتاقتون ڪه شغل من قرار است در ۹۵درصد موارد و لحظات برای من خوش آیند نباشد و واقعا همینه یه شغل خیلی وقت ها ما رو خسته میڪنه خیلی وقت ها واسه ما زنندست درسته ازش شاید پول زیادی هم به دست بیاد ولی سخته خیلی وقت ها یه مذاڪره و قراره ڪاری واسه یه فردی ڪه خیلی هم درآمد داره یه ڪار منزجر ڪنندس ولی باید این سختی هاروتحمل ڪرد تا به خوشی هم رسید باید این سختي هارو تحمل ڪرد تابه شهرت هم رسید یه فوتبالیست اون همه داره جون میڪنه ڪه بتونه خودش رو بیاره بالا یه فردی ڪه این همه مذاڪره ڪرده اینو دیده اونو دیده اینجا رفته اونجا رفته تا این قرارداد نوشته میشه ولی ما فقط همون ۹۰دقيقه فوتبالیست رو میبینیم ولی ما فقط همون لحظه نوشتن قرارداد و امضا ش رو میبینیم و میگیم این شغل از شغل من بهتره ولی واقعا اینجوری نیست شغل خودتون رو دوست داشته باشید و اینو قبول ڪنید ڪه وقتی شغلی دارید خیلی از لحظاتش ممڪنه اصلن هم لذت بخش نباشه ولی شما باید با عشق انجام بدید با علاقه انجام بدید و سخت نگیرید سخت بگیری سخت میشه.
شغلتون رو با علاقه انجام بدید مطمئن باشید ڪه پیشرفت میڪنید مطمئن باشید ڪه رشد میڪنید شما یه شغل رو خیلی خوب انجام بدید حالا توی ڪاری ڪه مشغول هستید خیلی خوب وقت بذاريد تحقیق و مطالعه ڪنید سعی ڪنید پیشرفت ڪنید الگو های خوبی داشته باشید الگو های بهتر رو شناسایی ڪنید مطمئن باشيدڪه هر دوسال یا سه سال شما شغلتون رو دو برابر میڪنی یعنی درامدتون رو دو برابر میڪنی خیلی وقت ها مشڪل اینڪه ما یه جا نشستیم دائما داریم غر میزنیم ڪه شغل من بده و دنبال یه شغل بهتر میگردم و به همین ڪار هم نمی رسید و همین ڪار هم رشد نميڪنه ولی وجدانن چند بار شده ڪه در همون حیطه ڪاری خودتون اصلا فرض میڪنم ڪه شما یه آرایشگر هستید چندبار شده ڪه بريد ثلموني های شهر خودتون رو ببینید اونا دارن چیڪار میڪنن اونا دارن با چه سبڪی ڪار میڪنن دڪورشون چجوریه مشتری هاشون چجورين چه ڪاری انجام میدم چجوری آرایش میڪنن چندبار شده این ڪار هارو بڪنید وقتی اينڪارارو نڪنید آره درسته من باید دائما بگم ڪه شغل من خوب نیست شغل فلانی خوبه چون داره رشد میڪنه خیلی وقت ها عامل اینڪه ما رشد نڪردیم خودمونیم چون دنبالش نرفتیم دنبالش بريم و این جمله هم يادمون نره در ۹۵درصد موارد قراره ڪاری ڪه انجام میدم واسم خوشایند نباشه ولی من انجامش میدم چون مسیر پيشرفتمه چون این مسیر رو طی میڪنم چون ساخته شدم ڪه این مسیر رو طی ڪنم .
امیدوارم این فایل صوتی واستون مفید بوده باشه عزیزانم پیوسته به سایت ما به آدرس khodsakhte.irو ڪانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سر بزنید.
ارادتمند شما دڪتر ڪاویانی .

تیزبینی و شناسایی فرصت ها

تیزبینی و شناسایی فرصت ها

تیزبینی و شناسایی فرصت ها

جلسه ششم
🔰 دوره آنلاین gam16servat@

موضوع جلسه :
تیزبینی و شناسایی فرصت ها

💢 دوره : چگونه ثروتمند شویم

دانلود فایل صوتی: تیزبینی و شناسایی فرصت ها

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۴٫۲۴ مگابایت

زمان:۰۰:۰۹:۱۵

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی: تیزبینی و شناسایی فرصت ها

بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم به همه دوستانم در دوره انلاينه چگونه ثروتمند شویم?
خب دوستان عزیزم امروز با جلسه ششم درخدمت شما عزیزان هستم و تو این جلسه دوست دارم درمورد تیزبینی و شناسایی فرصت ها باهاتون صحبت کنم .
ببینید عزیزان من سوال اکثر شما شاید این باشه که من از کجا باید شروع کنم من اصلا به چیز خاصی فکر نمی کنم من اصلا هدف خاصی ندارم من اصلا نمیدونم چه شغلی برای من مناسب است و باید از کجا شروع کنم این سوال شاید ۷۰يا۸۰ درصد افرادی باشه که هنوز مشغول کار خاصی نشدند ولی واقعا رسیدن به جوابش اونقدراهم سخت نیست به شرط اینکه ما با اصولش آشنا باشیم به شرط اینکه ما بدانیم قراره چیکار انجام بدیم و اون فرصت هارو چجوری شناسایی کنیم ببینید خیلی وقت ها ما اوی جامعه ده تا فرصت توی یک روز میبینیم که هر کدوم اونا به تنهایی میتونه ما روپولدار کنه ثروتمند کنه ولی ما راحت از کنارش میگیریم میدانید چرا چون تو ذهن ما تو فکر این نيستيم که فرصت رو شناسایی کنیم بايه چشم بسته از همچي رد میشیم چون ذهن ما آماده نشده برای شناسایی فرصت ببینید ما تو ذهنمون یه سیستمی داریم که بهش میگیم سیستم رسه اگه برنامه ریزی واسش انجام بدیم این سیستم کارش جستجو کردنه بذاريد یه مثال بزنم مثلا شما امروز میاید یه خودرو مثلا ساناتا ال اف میخرید وقتی این خودرو رو میخرید سیستم رسه ت درمورد این خودرو یه خورده برنامه ریزی شده فردا که میای یه دوری میزنی میبینی إ چقدر ساناتا ال اف توی شهر زیاد شده اینجا ساناتا هست اونجا ساناتا هست و درواقع ساناتا زیاد نشدند تنها چیزی که اتفاق افتاده اینکه سیستم رسه ذهن شما فعال شده درمورد شغل و مشاغل هم دقیقا هميچين اتفاقی داره ميفته.
شما شاید دوست داشته باشید یه فرصت رو شناسایی کنید ولی سیستم رستون رو فعال نکردید وقتی سیستم رسه شما فعال میشه شما قدمی که توی یه خیابون برميداريد میگید این مغازه چیه درمورد چیه چی ميفروشه چیکار میکنه صاحبش کیه و اونجاست که به جای اینکه ساده از کنار مغازه رد بشید و بگید چه دکور خوبی داره اونجا ذهن شما و سیستم رسه شما شروع میکنه به جستجو کردن و شناسایی فرصت بذاريد یه مثال بزنم مثلا شما از کنار یه مغازه ای رد می شید توی شهر میبینید که پنج شش نفر دارن توش خرید انجام میدن و یه فردی هست که داره به صورت دستی کفش ميدوزه و کفش های چرم دستی ميفروشه خب شما خیلی راحت می تونید از کنارش رد بشید و بگید چه کار خوبی و رد شید و دیگه درمورد هیچی فکر نکنید ولی وقتی سیستم رستون درگیر این باشه که فرصت هارو شناسایی بکنه شما راحت رد نميشيد میريد توی مغازه یه سرکی میکشید از افراد ميپرسيد چه خبره چجوری داره کار میکنه چرا شما دارید ازش میخرید چرا انقدر شلوغه با خود طرف صحبت میکنید آقا شما کارت چیه چجوری این کار رو جستجو کردی به چه صورته درآمدت چجوریه?
کلی سوال می تونید بپرسید یه شرط اینکه راحت از کنار فرصت ها رد شید ممکنه همین کار به ظاهر ساده کاری باشه که شما توی شهر خودتون هم بتونيد انجام بدید ممکنه زمینه ای باشه که شما هم بهش علاقه داشته باشید.
ولی وقتی سیستم رسه رو فعال کنی شناسایی میکنی.
من یه کارآموزی داشتم توی دوره هام که واقعا مشکل داشت سرمایه داشت همچي داشت شرايطش ایده عال بود میخواست یه کاری رو شروع بکنه و نميدونست از کجا شروع کنه من بهش یه پیشنهادی دادم گفتم شما این پیشنهاد رو اجرایی کن و بعدش بیا تا با همدیگه کار رو شروع کنیم شاید بپرسید این پیشنهاد چی بود این فرد چیکار کرد که بعدش به اون شغل مورد نظر رسید من به این فرد گفتم شما باید یه دفتر ۱۰۰برگ برداری و یک ماه هم بهت فرصت میدم توی سطح شهر خودت قدم به قدم بري و این دفتر رو سیاه و پر کنی تو هر صفحش یه شغل رو تحلیل کن مثلا فروش موبایل بیا تحلیلش کن چن تا موبایل فروشی توی سطح شهرت هست بنویس مثلا توی شهر من آنقدر موبایل فروشی هست یا مثلا توی شهر من این جاها زمین های مناسب فروش موبایله یا توی شهر من اینقدر موبایل میخرند یا این موبایل هارو بیشتر میخرند کلا بیا این هارو تحلیل کن کلا اون هایی که تو کار موبایل فروشی هستن شرايطشون چجوریه ماشينشون چیه خونشان چجوریه چقدر درآمد دارند سرمایه هاشون رو بررسی کن برسد اصلا تو مغازشون چقدر جنس هست واسه هر شغلی یه صفحه بنویس.
این فرد رفت و اينکارهارو انجام داد و بعدش اومد دفترش رو آورد یه دفتر صدبرگي که کامل پر شده بود یه ماه وقت گذاشته بود.
خیلی ها درگیر اینن تا آخر عمرشون ولی این فرد یک ماه وقت گذاشت و دفترشو واقعا سیاه کرد همچیو نوشت مشاغل مختلف رو نوشت درآمد هاشون رونوشت.

حتی نوشته بود این افراد چه ماشین هایی دارند چون میخواست بررسی کنه که اصلا اینکار ها چقدر درآمد داره یعنی تا این حد ریز بود و بعدش به سلایق خودش شروع کرد به حذف کردن گفت این صفحه رو دوست ندارم این ورق رو یخ خط ضرب در روش کشید و اونقدر ضربدر کشید تا رسید به یکی از اون صفحه هایی که واسش ساخته شده بود و شغل خودش رو پیدا کرد.
این فرد کاری رو کرد که هزاران نفر انجام نمیدن یه تمرین ساده رو انجام داد تمرین نیز بینی تمرین فعال کردن رس و جستجو.
ببینید توی این بازار کلی شغل هست و شما میتونی یکی از این شغل هارو استارت بزنی به شرط اینکه شما بدونی کدوم رومیخوای استارت بزنی استارت زدن شاید کار سختی نباشه ولی اینکه چه کاری رو استارت بزنی سخته خیلی ها هستند که ميتونن یه شغلی رو شروع کنم یه استارتي رو بزنن خودشون رو خوشبخت کنن موفق کنن تو زندگی به چیزهایی که میخوان برسن ولی نمیدونن از کجا شروع کنن فقط با همین تمارين سادس که شما به نتیجه می رسید ببینید یه روزهایی شاید من اصلا تو فاز کار آفرینی و این ها نبودم ولی الان واقعا از خونه که می رم بیرون شاید تا شب که برمیگردم شاید حداقل صدتا سوال از افراد مختلف پرسیده باشم که آقا شغلت چیه چجوریه بازارت چیه جنس از کجا میاری چیکار میکنی چه خدماتی میدی مشتریها ت چجورين و افراد واقعا دوست دارند که بهتون جواب بدن فکر نکنید اگه این سوالات رو از کسی بپرسید جواب نمیدن مردم واقعا دوست دارند که اطلاعات خودشون رو منتقل کنن چون نشون میده که مثلا فرد بالایی هستند دسترسی بالایی دارند و اتفاقا مردم آدم هایی ساده ای هستند کلی اطلاعات رو بهتون میدن حالا شاید از صدتا اطلاعاتش بخواد سی تاشو نده ولی هفتاد تاشو بهتون میده هفتاد درصد روکه بهتون منتقل میکنه همین هفتاد درصده میتونه رمز تحول زندگی شما باشه.
ومن پیشنهادی که به شما دارم اینکه از امروز بريد بیرون توی جامعه باشید توی خونه فقط نمونيد و حتی توی اینترنت حتی توی شبکه های اجتماعی حتی تو مهمونی ها سوال بپرسید ذهنتون رو از یه ذهن گذرا تغییر بدید به یه ذهن تیز بین از کنار فرصت ها رد نشید سوال بپرسید سوال پرسیدن که شمارو توی مسیر قرارمیدهد سوال پرسيدنه که به شما میگه چیکار کنید سوال پرسيدنه که در های موفقیت رو به روی شما باز میکنه شما سوال بپرسید پرسش گر باشید من بهتون قول میدم که خیلی زود شما هم متوجه می شید که واسه چه کاری ساخته شدید.
به این هیچوقت فکر نکنید که کار واسه شما نیست میلیارد ها انسان توی کره زمین اومدند میلیارد ها انسان واسه خودشون شغل پیدا کردند یکی از اون میلیارد ها نفر شما هستیداين دنیا پره نعمته نعمت ها واسه شما هم تا دلتون بخواد کنار گذاشته شده به شرط اینکه خودتون بخوايد به شرط اینکه مسیر رو طی کنید.
اگه یه گوشه ای بشينيد دست دعا به سمت آسمون داشته باشید خدا هیچوقت نعمت رو از اون آسمون واسه شما نميفرسته ولی خدا میگه تو حرکت کن برکتش از من تو برو دفترتو سیاه کن تیز بین باش دنبال فرصت باش خدا خودش بهت برکت میده خدا خودش اون جرقه رو توی زندگیت میزنه خدا خودش تورو به اونجایی که باید برسی ميرسونه به شرط اینکه حرکت کنی.
دوستان عزیزم امیدوارم این جلسه واستون مفید بوده باشه و واسه تک تکتون آرزوی موفقیت ميکنم.
پیوسته به سايتمون به آدرس khodsakhte.ir و کانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سر بزنید.
ارادتمند شما دکتر کاویانی مديريت تیم تحقیقاتی خودساخته .

آیا داشتن چند شغل پاره وقت صحیح است یا خیر؟

آیا داشتن چند شغل پاره وقت صحیح است یا خیر؟

آیا داشتن چند شغل پاره وقت صحیح است یا خیر؟

سوال شما: داشتن هدفی مثل اینکه چندتا شغل پاره وقت داشته باشیم،صحیح است یا خیر؟ علاقه مندیهای زیادی دارم و دوست دارم از همش پول بسازم!

در فایل صوتی زیر به طور کامل به این سوال پاسخ داده شده است.

دانلود فایل صوتی: آیا داشتن چند شغل پاره وقت صحیح است یا خیر؟

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۴٫۱۲ مگابایت

زمان:۰۰:۰۹:۰۰

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی: آیا داشتن چند شغل پاره وقت صحیح است یا خیر؟

بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم به همه دوستان عزیزم در تیم تحقیقاتی خودساخته و خداروشاکرم به من این فرصت رو داده تا یه بار دیگه در خدمت شما دوستان عزیزم باشم.
خب من توی ویس قبلی درمورد این صحبت کرده بودم که شما اگه ميخوايد شغلی رو که بهش علاقه دارید ولی هنوز ازش درآمدی کسب نکردید وارد چرخه درآمد زایی خودتون بکنید اون شغل رو به صورت پاره وقت شروع کنید و شغلی رو که شاید دوسش ندارید و واستون درآمد داره رو توی اول کار حفظ کنید تا با خیال راحت تر کاراتون رو پیش ببرید و اسیر استرس نباشید که مثلا شغلی که بهش علاقه دارم شاید پول ساز نباشه.
خب من این مسأله رو مطرح کردم حالا دوست عزیزی سوال پرسیدن که ما میشه چندتا شغل رو به صورت پاره وقت شروع کنیم چون چن تا علاقه داریم و دوست داریم از همشون پول سازی کنیم.
ببینید رمز رسیدن به موفقیت همیشه همیشه تمرکز شما هیچوقت نمی تونید توی همه ی زمینه های دنیا موفق باشید ما پزشکی رو نداریم که توی همه زمینه ها بتونه خودشو علامه ده کنه.
مثلا. دکتر مجید سمیعی به جراح بزرگ یه جراح بزرگ مغز و اعصابه اگه دکتر سمیعی میخواست که هم جراح قلب معروفی بشه هم جراح مغز و اعصاب معروفی بشه به هیچکدوم از این دوتا هدف دست پیدا نميکرد.
چون توی زندگی ما اگه بخوايم توی کاری پیشرفت کنیم توجه به اینکه الان خیلی کارها اختصاصی شده و خیلی ریز و بم امور زیاد شده ما نمی تونیم به همه ریز و بم ها برسیم به همه کارای اون مشاغل برسیم و شغل پاره وقت همینجوری شما بهش میگید پاره وقت همينجوريش تایمش کمه ش ما اگه بخوايد چنتاش هم همزمان شروع کنید طبیعتا به هر کدوم تایم خیلی کمی می رسه وبا تایم کم و تمرکز کم مسلما شما نتیجه قابل قبول رو نميگيريد همیشه سعی کنید که بین انتخاباتون بهترین رو انتخاب کنید.
مثال بزنم من خودم چن تا ایده اپليکيشن دارم که روی چنتاشون کار کردم تحقیق اولیه رو انجام دادم دیدم اگه بخوام به همشون برسم همشون رو استارت بزنم مسلما هیچکدوم رو نمیتونم موفق بشم و به اون موفقیتی که انتطارشو دارم برسم .
اومدم بررسی کردم ببینم کدوم یکی از اینا اولویت اول من میتونه باشه کدوم یکی از اینا اون اپليکيشني هست که بهش علاقه بیشتری دارم مسیر دستیابی ب ثروت توی این اپليکيشن بهتره و کدوم یکی از اینا درکل اپليکيشني هست که کاستن بره فيک تره که من الان بخوام شروع کنم سه تا اپليکيشن که هر سه تاش بنظرم میتونس پول ساز باشه اما من یکیشم شروع کردم به یه شرکت انگلیسی هم سفارش دادم حداکثر بودجه هم روش گذاشتم حدود۱۰۰ میلیون تومن بوجه روش گذاشته شده تا بتونه اپليکيشني باشه که هم فوق العاده طراحی بشه و هم فوق العاده بتونم روش بازار یابی کنم .
اگه قرار بود چن تا اپليکيشن همزمان ایجاد کنم شاید توی اوایل استارتشون با توجه به ريسکي که ممکنه داشته باشه من ۱۰۰ميليون رو بينشون تقسیم میکردم نتیجه چی میشد نتیجه این میشد که تمرکز و بازار یابی کمتری روی هر کدوم انجام میشد و شاید فقط بخاطر اینکه من چن تا رو باهم شروع کردم هرچنتاشون شکست بخورن .
دقیقا پاسخ شمامیتونه باشه شما ممکنه یکيو شروع کنید با اون یکی فوق العاده پیش بري و فوق العاده نتیجه بگیری ولی مطمعن باش اگه چنتارو باهم شروع کنی ریسک اینکه هیچ کدومشون نتیجه نده خیلی زیاده چون تایم کمتری ميذاريد چون بازار یابی کمتری میکنید چون تبلیغات کمتری میکنید چون تمرکز کمتری روی هر کدوم دارید چون کمتر می تونید هر کدوم رو بهبود بدین مشتری روکمتر می تونید راضی نگه دارید و همه اینا مزید بر علت میشه که وقتی چن تا کاره پاره وقت رو همزمان شروع میکنید نتیجه نگیرید.
توی زندگی هم همینه ببینید دو الی سه تا شغل شاید منطقی باشه ولی کسی بخواد از ۶يا۷تا منبع همزمان درآمد زايي داشته باشه منطقی نیست مگر اینکه یه فردی باشه مثل ریچارد برانسون که سیستم سازيش فوق العاده باشه سیستم سازی نمیدونم چقدر در موردش ميدونيد ولی سیستم سازی اینکه من یه کسب و کاری رو استارت بزنم این کسب و کار رو رشد بدم یه فرمولی واس اجراش بنویسم یه افراد و کارمند های فوق العاده رو استخدام کنم با فرمول خودم و با کارمندانی که آموزش دادم اون کسب و کار رو بسپارم به امان خدا حالا نه که کلا بهش سر نزنم ولی شاید نیاز باشه که در سال یا در ماه حداکثر ۱بار یا ۲بار بخوام به اون کسب و کار رسیدگی کنم.
کاری که مثلا یه میلیاردر خودساخته ای مثل ریچارد برانسون انجام میده کسی که حدود ۴۰۰کسب و کار موفق داره. تو کتابش میگه میگه من یه کسب و کار رو استارت میزنم فوق العاده بهش رشد میدم و پیشرفت میکنه کارمند های فوق العاده ای رو استخدام میکنم بهشون میگم دقیقا باید چیکار کنن و بعد این.کسب و کار واسه من پول سازی میکنه و شاید در سال من یکی دوبار به این کسب و کار سر بزنم درسته شاید بشه نتیجه گرفت ولی برای استارت کار ما ریچارد برانسون نیستیم باید قبول کنیم باید کم کم پیشرفت کنیم خیلی وقت ها مشکل ما اینکه میخوایم یک شبه موفق بشیم یک شبه موفق شدن واسه قصه ها و داستان هاست باید صبر و تأمل کنیم باید تمرکز کنیم کارکنیم از انرژی و جوونيمون از موقعیت هایی که خدا بهمون داده استفاده کنیم تا بتونیم نتیجه بگیریم.
عزیزان من خیلی هامون از شرایط فعليمون راضی نیستیم ولی اینو باید بدانیم که يبار قراره زندگی کنیم این یه بار باید همیشه توی فقر باشیم. تو مشکلات و نگرانی باشیم تو استرس باشیم واقعا اینجوری نیست اگه ما بخوايم و تصمیم بگیریم اگه ما شروع کنیم اگه ما به توانایی هامون متکی باشیم اگه ما به لطف خدا امیدوار باشیم اگه ما تلاش و تمرکز و مطالعه کنیم وقت بذاریم انرژی بذاریم باهيچ هم میشه ثروتمند شد از بدترین و پایین ترین شرایط. اقتصادی و اجتماعی می تونید خودتون رو به رأس شرایط اقتصادی و اجتماعی برسونيم چیزیه که شده من نمیخوام بهتون درباره ی محالات پند بدم و بگم که شما از صفر مطلق شاید بتونيد شاید نیست واقعا می تونید.
خیلی ها بودن که توانستند تلویزیون یه برنامه ای بود که من چند روز پیش ميديدم درباره اسمش دقیق یادم نیست ولی درمورد کسایی که میان از صفر مطلق کسب وکار شخصی خودشون رو ميسازن کسب و کارشون رو رونق میدن و پیشرفت میکنه زندگیشان فوق العاده میشه افرادی رو سرکار میارن همه اینا شدنيه ولی زمان می خواد و مرد راه میخواد باید تو این راه استوار باشید استوار باشید متمرکز باشید ببینید کجا جایی که شما باید واردش بشید خودتون رو بشناسید و با خود شناسی خودتون وارد حوزه هایی بشید که می تونید توش بهترین باشید و مطمئن باشید که بهترین ميشيد و بهترین کسب و کار هارو می تونید شروع کنید فقط باید خودتون رو باور کنید ما فراموش کردیم که چقدر توانمند هستیم و چقدر انرژی و قدرت رو خدا تو وجودمان گذاشته اینارو که کشف کنیم ميفهميم که از صفر مطلق هم میشه ثروتمند شد و به همه چیزهایی که میخوایم میتونیم برسیم.
امیدوارم این جلسه واستون مفید بوده باشه من یه دوره مشاوره ای دارم تحت عنوان ۱۶گام برای ثروتمند شدن یه دوره ابتدایی هستش که حرف هایی توش زده میشه که بیس و عنوانيه که برای شما برای ساخت کسب کارهاتون برای پیشرفت کسب و کارهایی که الان دارید و برای رسیدن به موفقیت در زمینه هایی که علاقه دارید و هدف زندگیتونه ميتونيد تو این دوره شرکت کنید لینکش توی کانال تلگرام هستش و امیدوارم که توی اون دوره هم بتونم در خدمت شما دوستان عزیزم باشم.
واس تک تکتون آرزوی موفقیت میکنم پیوسته به سايتمون به آدرس khodsakhte.ir و کانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سر بزنید.
ارادتمند شما دکتر کاویانی مديريت تیم تحقیقاتی خودساخته

چجوری در بازار رقابتی مشتریان رو به سمت خودم جلب کنم؟

چجوری در بازار رقابتی مشتریان رو به سمت خودم جلب کنم؟

چجوری در بازار رقابتی مشتریان رو به سمت خودم جلب کنم؟

🔰 تجربه لذت بخش، رمز فروش بیشتر💪

دانلود فایل صوتی: چجوری در بازار رقابتی مشتریان رو به سمت خودم جلب کنم؟

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۴ مگابایت

زمان:۰۰:۰۸:۴۵

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی: چجوری در بازار رقابتی مشتریان رو به سمت خودم جلب کنم؟

بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم به همه دوستانم در کانال تلگرام خودساخته با آدرس @khodsakhte.
دوستان عزیزم توی این فایل صوتی دوست دارم خیلی واضح و صریح و مختصر درمورد خدمات به مشرتي باهاتون صحبت کنم .
بايه مثال شروع میکنم يروزي مطب یه آقای دکتری بودم که جراح بودند و توی شهری مشغول فعالیت بودند که اغلب بيمارهاشون بيمارهاي روستای و دامدار بودند و خودتون میدانید کسایی که دامدار و روستایی هستند آدم های ساده ای هستند معمولا بوی دام و اینا همیشه همراهشون هست من مطب این آقای دکتر بودم دیدم وقتی این بیمار های روستایی میان آقای دکتری که خیلی شیک پوش و کراوات زده بودند این بیمار های روستایی رو در آغوش می گرفتند بهشون گفتم آقای دکتر من خودم خیلی دوست دارم به کسایی که ازم خدمات میگیرن احترام بذارم ولی اینا افرادی هستند که خیلی با شما تفاوت دارند لباساشون لباس های تمیزی نیس همین الان از سرکار و از پیش دام اومدن شما چجوری اینارو در آغوش می گیرید به من گفت که لباس های من لباس های تمیز و شیکی توی خونه ی فوق العاده ای زندگی میکنم ماشین مدل بالایی دارم همه شرایط زندگی من فوق العادس ولی میدونی چرا همه اینارو دارم همه اینا از همین افراد بی پول و ساده شاید به قول شما کسایی که از سر د ام اومدن و بوی دام میدن به دست اومده همينا بودن که این پول رو به من دادند اگه من امروز این هارو در آغوش نگیرم خب اینا هم از پیش من میرن و ميرن جای دیگه و فردا شاید منم بشم فردی که شرایطم همین جور باشه دیگه این کراوات و کت شلوار را ندارم دیگه این ماشین و خونه رو ندارم.
ببینید این حرف رو کی میزنه یه دکتری که کلی مریض و برنده همه ميشناسنش تو کارش فوق العادس ولی اینجوری با مشتری و بيمارهاش ارتباط برقرارميکنه.
حالا خیلی وقت ها من میزن مغازه میخوام یه کالایی رو بخرم انگار مغازه دار مثلا شاه یه کشوره و اونجا نشسته و من باید کلی منتظر باشم که آقا از جاش بلند شه یه نگاهی به ما داشته باشه داره با گوشيش کار میکنه دوتا سوال ماهم جواب بده.
واقعا فکرميکنيد اين افراد جامعه ای که اینقدر افراد به خدمات توجه میکنند توی رقابت باقی ميموند واقعا اینجوری نیست.
من توی مؤسسه خودم کنار میز هر کدوم از کارکنانمون یه برگه ای روچسبوندم که فقط خودشون ببینند کنار میز و روی این برگه نوشتم هروقت مشتری وارد دفتر میشه به این فکر کنید که رئیس جمهور وارد دفترتون شده و واقعا هم اینو به همه کارکنانم توضیح میدم میگم ببین تو یه لحظه فقط فکر کن که همین الان نشستی و یه نفر میاد تو دفتر چه برخوردی میکنی چجوری از جات پاميشي چجوری دیده میشه چطور لبخند میزنی چطور بهشون میگید خوش آمدید بفرمائید در خدمتتون هستم چه کمکی از من ساختس همه اینارو میگید دیگه درسته همه اینارو واسه هر فردی که میاد بگو چون هیچ فرقی بین اینکه رئیس جمهور وارد دفترشما بشه با یه فرد عاديدبشه نیست هردو اینا یه خدماتی میخوان که درعوضش به شما پول میدن وقتی این رفتار و داشته باشی وقتی یه فردی رو میبینی لبخند بزنی بهش خوش آمد بگی از جاتون پاشید باهاشون دست بدید بهشون بگید چه کمکی می تونیدکنید گرم و صمیمی باشید به سوالاتشون پاسخ بدید خب فرد این تجربه لذت بخش واسش باقی می مونه وقتی میخواد یه خدمتی رو انتخاب کنه یه کالایی رو بخره یه کاری داره یاد شما ميفته میاد سراغ شما.

وقتی یه فردی هم درمورد من مثلا بپرسه از کجا تهیه کنم این دوباره یاد شما میفته شمارو توصیه میکنه بعد یکی دوسال بعد دوسال آنقدر شما بین افراد مختلف شیر میشین که همه شمارو انتخاب میکنند باهمين کار ساده با همین رفتار ساده با همین اتفاقات سادس که این اینجوری شما می تونید توسط مردم به همدیگه معرفی بشید سعی کنید این رو تو کسب وکار خودتون همیشه لحاظ کنید فکر کنید وقتی یه فردی رو میبینید که از شما خدماتی میخوان فکر.کنید که اون فرد رئیس جمهوره کشورهای در همون فرد بهش خدمات بدید و مطمئن باشید اون خدمات دادنس که شمارو تو کارتون بهترین میکنه.
ببین خیلی ها هستند که کار بلدند خیلی ها هستند که تو کارشون موفق هستند ولی افراد کمی هستند که پول های خوب به دست میارن افراد کمی هستند که مخاطب هاشون زیاد میشه.
مردم به روابط شما اهمیت میدند به لبخند شما اهمیت میدن به احترامی که شما ميذاريد اهمیت میدن.
مردم وقتی میبینند که مورد احترام قرار میگیرند حس خوب یه تجربه لذت بخش به دست میارن وقتی تجربه لذت بخش به دست میارن با دست باز خرج میکنن شما رو انتخاب میکنند شما میشین اون فروشنده ای که میان سراغش و سعی کنید توی کسب وکارتون همیشه بیشتر از اون چیزی که بابتش هزینه میکنه خدمات بدید مشتری اومده یه گوشی موبایل بخره شاید ازتون نخره ولی ۳۰تا سوال داره شماعين ۳۰تارو جواب بدید بعد یه فرد دیگه میخواد گوشی بخره میگه اون فروشنده خیلی فروشنده خوبیه برو از اون بخر و وقتی شما ب سوالاتشون پاسخ میدید بهشون مشاوره میدید به شما اعتماد پیدا میکنند ميفهمن که شما اینکاره اید.
مثلا اومده پتو بخره اومده توی مغازه شما هر پتویی روتوضیح بدید ویژگی هاشو بگید بگید چی ميخوايد چه انتظاری دارند درمورد کيفيتشون بگید درمورد شرکت هاشون بگید درمورد برند هاشون توضیح بدید بذاريد اين هارو بدانند درسته یه فردی بخواد پتو بخره چندتا مغازه ميره ولی یادش میمونه که شما چقدر خدمات دادید یادش می مونه چقدر خوش برخورد بودید یادش می مونه چقدر شما مهربون تر از بقیه بودید یادش می مونه که شما بخاطرش بلند شدید وقتی میخواد انتخاب کنه اینا هم جزو مبنای انتخابش قرار میگیره .
پولدار شدن قائده و قانون داره ثروتمند شدن قانون داره همین چیزای سادس همین چیزهای ساده وقتی کنار هم قرار میگیره میشه یه امپراطوری امپراطوری که بزرگ میشه رشد میکنه .
شما هرکسب و کاری رو بخوايد شروع کنید اولش سخته ولی کم کم پیشرفت میکنه دل و جرأت داشته باشید ریسک کنید توی زندگيتون واقعا ریسک کنید من بگ گراند گوشیم اینکه درصد ریسک ها منجر به موفقیت میشه وقتی به چیزی فکر میکنم واقعا از چیزی نمی ترسم دلو میزنم به دریا و وارد اون حوزه میشم و پیش ميرم مشکلات درسته هست یکی یکی حلشون میکنم من انسانم مغز دارم قدرت تفکر دارم خدا دارم بهم کمک میکنه به توانایی خودم متکی میشم پیش میرم ازاین کمک میگیرم از اون کمک میگیرم سوال میپرسم مشاوره میگیرم مشکلات رو حل میکنم کسب و کار خودمو از طوفان به اون دریای آرام و لذت بخشی که مد نظرم هست ميرسونم به همین سادگی.
ما خیلی وقت ها همه چیز رو سخت میگیریم خیلی وقت ها فکر میکنیم که خیلی کار کردن سخته ولی وقتی واردش بشین دیگه مجبورین که مشکلاتش روحل بکنید دیگه ناچاريد که با مشکلات بجنگید و همین جنگاست که شمارو پیروز میکنه همین نبرد هاست که شما رو تو زندگی پیش میبره همین چیز است که باعث میشه بین نفر اول و نفر دوم و نفر دهم و نفر هزارم تفاوت ایجاد بشه.
دوستان عزیزم امیدوارم این فایل صوتی واستون مفید بوده باشه و ازتون میخوام که پیوسته به سايتمون به آدرس khodsakhte.ir و کانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سر بزنید.
ارادتمند شما دکتر کاویانی مدیریت تیم تحقیقاتی و موفق خود ساخته.
پیروز و موفق باشید.

چطور یک شغل پاره وقت به ما کمک می کند ثروتمند شویم؟

چطور یک شغل پاره وقت به ما کمک می کند ثروتمند شویم؟

چطور یک شغل پاره وقت به ما کمک می کند ثروتمند شویم؟شغل پاره وقت؟
⭕️عشق و علاقه را تبدیل به پول کنید.

دانلود فایل صوتی: چطور یک شغل پاره وقت به ما کمک می کند ثروتمند شویم؟

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۳٫۴۷ مگابایت

زمان:۰۰:۰۷:۳۵

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی: چطور یک شغل پاره وقت به ما کمک می کند ثروتمند شویم؟

بسم الله الرحمن الرحیم.سلام سلام عرض میکنم به همه دوستانم در تیم تحقیقاتی خودساخته و خیلی خوشحالم که خدا این فرصت رو بهم داده تا يبار دیگه در خدمت شما دوستان عزیزم باشم
دوستان عزیزم خیلی هاتون هستید که فعالیتی تو زندگيتون وجود داره که واقعا بهش علاقه دارید یعنی فعالیتی هست که شما اون فقط یه کار معمولی فرض نمیکنی خیلی هاتون فعالیت هایی دارید که برای شما مثل تفريحه ولی میتونه پول ساز باشه ولی از اون طرف شما ميترسيد که اون فعالیت رو شروع بکنید چون فکر میکنید که الان یه شغل ثابت دارید
این شغل واسه شما درآمد ایجاد میکنه این شغل زندگی شما رو داره ميچرخونه و استرس اینو دارید که اگه اون فعالیتی که واقعا دوسش دارید رو بخوايد شروع کنید و فعالیت فعلی رو ترک کنید شاید به مشکل بخورید شاید دیگه نتونيد درآمد زايي کنید.
استرس فقر استرس بی پولی استرس مشکلات استرس گشنگی کلی استرس وجود داره که باعث میشه ما نتونيم شغل فعليمون رو ترک کنیم و دست به یه کار جدید بزنیم.
ولی من امروز یه پیشنهادی واس شما دارم ببینید همه ماها معمولا اگه داریم زندگی میکنیم اگه یه حقوقی داریم درگیر یه کاری هستیم یه شغلی داریم این شغل واسه ما درآمد ایجاد میکنه ترک کردن این شغل سخته چون ما آدم ها عادت کردیم به ثبات ما آدم ها عادت کردیم به بودن در یه شرایط ثابت ولی اگه واقعا میخوايد که به یا شغلی بپردازید که علاقه واقعی و درونی شماست من پیشنهادم به شما اینکه شما دوتا شغل داشته باشید.
ببینید خيليا هستند توی این دنیا چندتا شغل دارند شما یه شغلی دارید که شغل اجباريتون بوده شغلی بوده که شاید واقعا دوسش ندارید یا شاید بهترین شغل واسه شما نیست ولی درآمد زايي داره نمی تونید ترکش کنید یه شغل دیگه هم هست که بهش علاقه دارید مثلا عکاسی شاید یه کسی کارمند یه شرکتی باشه ولی شغل مورد علاقش عکاسی باشه خب این فرد میتونه دوتا شغل رو باهم داشته باشه
حالا چجوری شما تا یه تايمي رو باید توی شرکتتون کار کنید بعد اون تایم استراحت میکنید به زندگيتون می رسید و به عنوان شغل پاره وقت به شغلی می پردازید که علاقه واقعيتونه خیلی ها بودن توی دنیا چندتا شغل باهم داشتند و شغل مورد علاقشون شغل پاره وقتشون بود من فکر میکنم رئیس شرکت ايبي که یکی از شرکت های بزرگ خورده فروشی و فروش کالای دست دوم توی دنیاست توی زندگینامه خودش به این اشاره میکنه که من کارمند یه شرکتی بودم که ايبي رو شروع کردم ايبي به تدریج شد کل زندگی من شغل پاره وقتش که یه شغل اينترنتي بود کسب و کار اينترنتي بود تبدیل شد به شغل اصلیش و شغلی که واقعا دوسش نداشت رو ترک کرد خب شما هم اگه تو این شرایط هستید اگه الان یه شغلی داری که واقعا دوسش نداری این شغل رو نگه دار بلاخره که واس تو درآمد زايي داره بلاخره که داره چرخ زندگی تو ميچرخونه درسته ی شغل دیگه رو پاره وقت شروع کن من کاری ندارم شغل پاره وقت چیه هممون یه عشق و علاقه ای داریم یه عشق و علایقی که علاقه واقعیه دوس داشتیم اگه همه شرایط محیا بود به اون کار بپردازیم
یکی مثلا نقاشی یکی مثلا ساخت کالای تزئینی یکی مثلا دکوراسیون یکی عکاسی انواع واقسام شغل ها هست که ما واقعا دوسش داریم ولی استرس ترک شغل فعليمون باعت شده که بهش نپردازیم.پس شما شغل فعلی روترک نکنید ولی به عنوان کاره پاره وقت به شغلی بپردازید که واقعا دوسش دارید و بهش علاقه دارید.
من بهتون قول میدم اگه ۶ماه ۱شال شغل پاره وقت رو استارت بزنید اون شغل علاقه واقعی شماست شما اونقدر سریع توش پیشرفت میکنین ک شاید ۱سال بعد شغلی که واقعا دوسش ندارید رو ترک کنید و همون کاره پاره وقته بشه کار اصلی شما با درآمد بیشتر با شرایط بهتر چیزی میشه که خودتون ميخوايد.

دوستان من ما يبار زندگی میکنیم تو زندگی یه جاهایی هم باید ریسک کرد حالا شما نمیخوای خیلی ریسک کنی ولی یه جاهایی باید تلاش بیشتر کرد یه کار پاره وقت شاید تلاش بیشتر احتیاج داشته باشه ولی چون کاره پاره وقتی روانتخاب میکنید که واقعا بهش علاقه دارید اون کاره پاره وقت به شما کمک میکنه که سریع تر پیشرفت کنید و خستتون نميکنه.
اینکه ما با شغل وکار خسته میشیم اغلب بخاطر اینکه مشاغلی رو داریم که دوسشون نداریم درآمد دارن چرخ زندگيمون رو ميچرخونه ولی داریم عذاب می کشیم.
من به تک تکتون پیشنهاد میکنم اگه واقعا این شرایط رو دارید اگه واقعا شغلی دارید که دوسش ندارید به کاری بپردازید که عشق و علاقتونه شغلی رو شروع کنید که عشق و علاقتونه کاری رو استارت بزنید که عشق و علاقتونه پاره وقت کار کنید مطمئن باشید که پیشرفت میکنید .
خیلی وقت ها شنیدید مثلا برميگرديد به یکی میگیم اوو تو دوتا شغل داری چجوری به همش میرسی کلی در موردش بحث میکنی که این دیگه کیه کل زندگیش شده کار ولی واقعا هم اینجوری نیست شغل پاره وقتی که عشق و علاقتون باشه شمارو خسته نمیکنه.
من به تک تکتون پیشنهاد میکنم بعد گوش دادن به این فایل صوتی برسد و ببینید واقعا علاقه شما تو زندگی انجام چه کاريه مطمئن باشید کاری که عشق و علاقتونه واس شما درآمد زايي هم ایجاد میکنه حالا این میتونه هنر باشه میتونه کارهای مختلف باشه میتونه یه مغازه باشه میتونه هرکاری باشه شما تصمیم بگیرید اون کار رو پیدا کنيد.
من تو کل دوره های آموزشيم به شما آموزش میدم وقتی یه کاری رو پیدا کردید چجوری اون رو به عنوان یه کار پاره وقت شروع کنید پس نگران نباشيد خوش بین و امیدوار باشید و بعد این فایل صوتی بريد دنبال اون کاری که عشق و علاقتونه به صورت پاره وقت می تونید شروعش کنید شاید اوایل سخت باشه شاید یه سال درگیر مشکلات باشید وای ميصرفه بینید شما یه بار زندگی میکنید این یه بار رو بازجر زندگی نکنید خودتون تصمیم بگیرید یه جایی باید تصمیم بگیری که متفاوت بشی یه جایی باید تصمیم بگیری که شروع دیگه ای داشته باشی یه جایی باید تصمیم بگیری که شروع متفاوتی داشته باشی یه جایی باید تصمیم بگیری که خاتمه ای باشی بر همه سختی هایی که توی زندگی خودت داری یه جایی باید سختی هارو تمومش کنی تا الان هرچی سختی کشیدی بسه.
دوست خوب من ریسک پذیر باش سختی هاروتحمل کن تا به اون چیزی که میخوای برسی واقعا لايقش باشی و برسی زندگی رو بساز که عشق و علاقت باشه زندگی رو شروع کن که باهاش به همه روياهات برسی.
دوستان عزیزم امیدوارم این فایل صوتی واستون مفید بوده باشه و از تک تکتون میخوام که پیوسته به کانالمون سر بزنید و فایل های صوتی رو واسه عزيزانتون هم ارسال کنید.
ارادتمند شما دکتر کاویانی مدیریت تیم تحقیقاتی خودساخته.

تمرکز رمز ثروت؟

تمرکز رمز ثروت؟

تمرکز رمز ثروت؟⭕️مشاغل متعدد!؟
✅آیا برای رسیدن به ثروت باید مشاغل زیادی داشته باشیم؟
حتما این فایل صوتی را گوش کن

دانلود فایل صوتی: تمرکز رمز ثروت؟

[box type=”success” align=”” class=”” width=””]

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۳٫۱۸ مگابایت

زمان:۰۰:۰۶:۵۶

دانلود

[/box]

متن فایل صوتی: تمرکز رمز ثروت؟

به نام خدا سلام عرض میکنم به همه دوستان عزيزم در کانال تلگرام خودساخته به آدرس @khodsakhte خیلی خوشحالم که با یه جلسه آموزشی دیگه در خدمت شما دوستان عزیزم هستم.
دوستان عزیزم خیلی ها تو زندگيشون واسه موفقیت راه های زیادی پیش روشون بوده زمینه های زیادی رو شروع کردند که هر کدومش میتونست تبديلش کنه به یه فرد خیلی خیلی موفق و ثروتمند بايه زندگی فوق العاده ولی خودشون نخواستند اگه ازشون بپرسن که چرا خودتون نخواستید برمیگردن میگن که نه اینطور نبوده ما خواستیم موفق شیم تلاش کردیم عرق ریختیم زحمت کشیدیم ولی موفق نشدیم.
ميدونيد اینا چرا موفق نشدند?
اینا تا دقیقه ۸۰بازي تلاش کردند بعدش بازی رو ترک کردند و بازی شده ۳هيچ به نفع حريفشون حالا چجوری چيشد که دقیقه ۸۰بازي زمین رو ترک کردند?
اینا کسایی بودند که تو ی زمینه ای وارد میشن به یه جایی می رسند و میگن که این زمینه پول ساز نیست ميرن سراغ یه کار دیگه یه کاری رو دوسال داره دوسال کار میکنه میگه نه این زمینه اون زمینه ای نیست که من میخوام نیست باید برم سراغ یه کار دیگه اینا دقیقا همونايي هستن که دقیقه ۸۰ هر بازی بازی رو ترک میکنن و نتیجه میشه ۳هيچ به نفع حريفشون.
عزیزان من توی زندگی واسه اینکه تو هر فعالیتی بتونیم موفق شیم حداقل باید یه بازی ۳تا۵ساله رو واس اون باید بذاریم این رو من نمی گم اینو رابت کيوساکي که کسی که تو آمریکا داره فعالیت میکنه کسی که جایی هست که مشکلات اقتصادیش خیلی هم کمتره اون توی اونجا داره میگه که شما باید واس هر فعالیت ۵سال زمان بذاريد
ولی حالا ما چی یه فعالیت رو شروع میکنیم ۴روز هستیم میگیم چرخش نميچرخه ميبوسيم ميذاريم کنار ميريم سراغ فاعلیت بعدی دوباره چی میشه یه فعالیتی رو شروع میکنیم یه سال دوسال سر دوسال هنوز سه سال نشده میگیم اینکار جواب نمیده با این کار نمیشه ثروتمند شد حتی اگه اون کار روترک نکنیم دیگه اون انرژی که باید بذاریم رو دیگه توی کار نميذاريم این کار هم با شکست مواجه میشه.
رمز موفقیت عزیزان من تمرکز شما تا وقتی یه بیزینس رو به انتهاش نرسیدی نباید بريم سراغ بیزینس بعد وقتی یه کاری رو شروع میکنید باید متعهد باشید که ۵سال باید واسش وقت بذاری من میدونم قبول دارم زمان زياديه ولی اگه بخوایم يه کاری رو.به انتهاش برسی باید زمان رو بذاری یه شب پولدار شدن یه شبه ثروتمند شدن بزرگترین دروغيه که به ما گفتند بايه شب نمیشه ثروتمند شد مگر اینکه یه شاهزاده عرب باشی که ملياردها دلار بهت ارث رسیده باشه یا اینکه کسی باشی که از راه خلاف یه شبه پولدار شی که اونم پایدار نیست اگه جزء این دودسته هستی خب نیازی به این فایل صوتی نداری ولی اگر جزو این دودسته نيسي و میخوای از راه حلال از راه صحیح به ثروت برسی باید بدونی واسه رسیدن به ثروت باید زمان بذاری و باید متمرکز بشی باید فکر و ذکرتون فعالیت باشه .
من نمیدونم تویی که الان این فایل صوتی رو گوش میدی شغلت چیه کجا هستی کجا کار میکنی ولی بچیزی رو میدونم تویی که میخوای موفق شی باید صبح وقتی که از خواب پاميشي همه ی فکرو ذکرتون کاری باشه که قراره اونروز انجام بدی شب که میخوای بخوابی حسرت اینو بخوری که ای خدا شب شد دیگه نمیتونم فرص بیشتری رو رو اینکار بذارم
اگه به اینجا رسیدی اگه آنقدر درگیر کار شدی اگه اون کار با روح تو آمیخته شد اون وقته که من میگم متمرکزی اون وقته میگم که به زودی خبر های خوب رو ميشنوي.

عزیزان من توی هر رسه ای که برين شما می تونید کسایی رو پیدا کنید که با همون شغل ملياردر شدن فرقی نداره اون شغل چی باشه. ميدونيد چرا مليارد شدن چون اونا زمان رو گذاشتند و متمرکز بودن زمان و بذاریم متمرکز باشید توی هر زمینه ای موفق می شید .
یه شبه کسی به ثروت نمیرسه یه شبه کسی موفق نمیشه باید زمان بدارید باید انرژی بذاريد باید متمرکز بشید و اینم بدونيد شغلی که الان دارید بهترین شغل دنیاست چون اگه زمان رو بذاريد اگه انرژيتون رو درگیر اون کار کنید همون کار میتونه بهترین زندگی رو واسه شما بسازه.
پس دائما به این فکر نکنید که حالا اون طرف یه شغل بهتره یا دوست من شغلش ازمن بهتره یا فلانی از شغلش داره بیشتر پول درمیاره شما که ندیدید اون فرد چه زحمتی قبل ازاینکه به اون ثروت و شغلش رسیده گذاشته چقدر انرژی گذاشته چه شبايي رو درگیر اون کار بوده.
اگه شما هم توی هر رسه ای زمان روبذارید تحقیق روکنید هرروز تخصص خودتون رو بیشتر کنید و تمرکز و فکرتون درگیر اون کار بشه مطمئن باشید با هر شغلی میشه ثروتمند شد.
و دائما هم شغل عوض نکنید یه شغل رو انتخاب کنید و زندگيتون رو درگیر اون شغل کنید مطمئن باشید و ایمان داشته باشید که میشه ثروتمند شد .
من تاحالا شغلی روندیدم که وجود داشته باشه که یه فرد با اون شغل ثروتمند نشده باشه بذاريد اصلا یه مثال بزنم الان که داشتم این ویس رو ضبط میکردم یاد یه فردی افتادم که ضایعات میخرید ضایعات یعنی چی یعنی راه نیفتاد توی خیابون ها فلزات ضايت حالا پلاستیک کاغذ اینارو میخرید اولش یه موتور داشت این موتوره شد دوتا موتور دوتا موتوره شد ۶تا موتور ۶تا موتوره شد انبار بزرگ که خودش می نشست حساب کتاب میکرد و همه اینا گذشت و الان انبارهای بزرگی رو داره توی یکی از شهر های ایران همون فردی که بايه موتور میرفت میگفت که مثلا فلز بده نمک بهت میدم الان میلیاردر شده باورت میشه.
اگه اینو بتونی باور کنی که با هر شغلی میشه میلیاردر شد توام میتونی ثروتمند بشی توام میتونی زندگيتو بسازی.
امیدوارم اين فایل صوتی واستون مفید بوده باشه ازتون میخوام حتما تو دوره های آنلاین من شرکت کنید توی دوره ها سعی میکنیم که مطالب خیلی تخصصی تر و متوالی تر باشه که شما بتونيد بهره بیشتری ازشون ببرید.
پیوسته به سايتمون سر بزنید khodsakhte.ir و کانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte.
واس تک تکتون آرزوی موفقیت میکنم ارادتمند شما دکتر کاویانی مدیریت خودساخته.