از یک کار آفرین خود ساخته

فرمول قرار گرفتن در مدار ثروت را یاد بگیرید

دوره جهش کسب و کار

صفر تا صد ایجاد و توسعه کسب و کار

از یک کار آفرین خود ساخته

فرمول قرار گرفتن در مدار ثروت را یاد بگیرید

دوره جهش کسب و کار

صفر تا صد ایجاد و توسعه کسب و کار

موفقیت در کسب و کار

آموزشهایی رایگان برای شما

میکرولرن

هر شب یک خلاصه کتاب

میکروکتاب های میکرولرن ‌خلاصه‌ای صوتی از کتاب های حوزه موفقیت هستند که در زمانی حدود ۳۰ دقیقه شما را با خلاصه مهمترین نکات یک کتاب آشنا می‌کنند.

در این روزهای شلوغ و پردغدغه، فقط با روزی ۳۰ دقیقه، یک کتاب صوتی بخوانید.

دوره های خود ساخته

دوره جهش کسب و کار

صفر تا صد ایجاد و توسعه کسب و کار

موفقیت فردی

رشد شما با یادگیری آغاز میشود