از یک کار آفرین خود ساخته

فرمول قرار گرفتن در مدار ثروت را یاد بگیرید

از یک کارآفرین خودساخته

فرمول قرار گرفتن در مدار ثروت را یاد بگیرید

دوره های رایگان

تعداد جلسات

۴ جلسه

زمان دوره

۴ جلسه

تعداد جلسات

۲ جلسه

زمان دوره

۲ ساعت

میکرولرن

هر شب یک خلاصه کتاب

میکروکتاب های میکرولرن ‌خلاصه‌ای صوتی از کتاب های حوزه موفقیت هستند که در زمانی حدود ۳۰ دقیقه شما را با خلاصه مهمترین نکات یک کتاب آشنا می‌کنند.

در این روزهای شلوغ و پردغدغه، فقط با روزی ۳۰ دقیقه، یک کتاب صوتی بخوانید.

دوره های خود ساخته

دوره جهش کسب و کار

صفر تا صد ایجاد و توسعه کسب و کار

دوره های VIP

تعداد جلسات

۲۱ جلسه

زمان دوره

۲۱ ساعت

تعداد جلسات

۱۰ جلسه

زمان دوره

۱۰ ساعت

تعداد جلسات

۱۵ جلسه

زمان دوره

۱۰ ساعت

تعداد جلسات

۱۰ جلسه

زمان دوره

۱۰ ساعت

تعداد جلسات

۲۳ جلسه

زمان دوره

۲۳ ساعت

موفقیت در کسب و کار

آموزشهایی رایگان برای شما

انتخاب شغل دوم

معرفی ۱۱ ایده شغل دوم

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بسیاری از افراد جامعه، پیدا کردن شغل دوم است. برخی از شغل فعلی خود راضی هستند ولی به درآمد بیشتری نیاز

موفقیت فردی

رشد شما با یادگیری آغاز میشود

دریافت لینک دانلود