موفقیت در کسب و کار

فرآیند فروش
فروش و بازاریابی

قوانین فروش در کسب و کارهای موفق

فروش به فعالیتی گفته می شود که در طی آن مالکیت محصول از تولید‌کننده به توزیع‌کننده، از توزیع‌کننده به عمده‌فروش، از عمده‌فروش به خرده‌فروش و

دریافت لینک دانلود