موفقیت فردی

موفقیت فردی

فرمول اثبات شده موفقیت

بهانه های همیشگی من خیلی جوونم… من که دیگه سنی ازم گذشته… من که سرمایه ای ندارم… من که تجربه ای ندارم… اگه بخوای دنبال

درآمدزایی در بحران
موفقیت فردی

فرصت های درآمدزایی در بحران

مهارت های جدید واسه کسی که فیلمبردار مجالس عروسی باشه و همه مجالس تعطیل بشه کرونا یعنی پایان درآمد یعنی چطوری درآمدزایی در بحران داشته

موفقیت فردی

هدف گذاری برای رسیدن به ثروت

هرچقدر انرژی بذاری و تلاش کنی؛ وقتی در یک جهت مشخص نباشه دستاورد بزرگی به دنبال نداره!! یادت باشه تا وقتی مقصدی رو مشخص نکنی

از دایره امن خارج شو!

راحتی دشمن رشده؛ وقتی توی منطقه امن هستی تمایلی به ریسک کردن نداری و به سادگی فرصت ها رو از دست میدی… فرصت هایی که