موفقیت فردی

رهبران موفق
دسته‌بندی نشده

13 عادت مشترک رهبران موفق

رهبری موفق در واقع چیزی است که تعیین و درک آن دشوار است. ویژگی های یک رهبر موفق وقتی نمایان می شوند که یک رهبر

زمان یا پول
موفقیت فردی

چرا اهمیت زمان بیشتر از پول است؟

نتایج یک مطالعه اخیر در حوزه روانشناسی اجتماعی و علوم شخصیتی نشان داد افرادی که برای وقت خود بیشتر از دنبال کردن پول ارزش قائل

دریافت لینک دانلود