تبریک میگم، هم اکنون می توانید فیلم های آموزشی دوره را دانلود کنید.

به شما قول می دهم 21تکنیک فروش را در این 4 جلسه کاربردی به صورت حرفه ای یاد بگیرید.

در مجموع 56دقیقه رویایی برای یادگیری 21 تکنیک فروش
فرمت فیلم ها : mp4

کلیه فیلم های این دوره رو میتونین در کانال تلگرام هم ببینید. آدرس کانال تلگرام دوره:
https://t.me/tecsell

جلسه اول دوره 21تکنیک فروش

[wonderplugin_video videotype=”mp4″ mp4=”https://dl.drkavyani.ir/21tec/21techniqueforosh_1_231.mp4″ webm=”” poster=”” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=600 videoheight=400 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”https://khodsakhte.ir/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

 

جلسه دوم دوره 21تکنیک فروش

[wonderplugin_video videotype=”mp4″ mp4=”https://dl.drkavyani.ir/21tec/21techniqueforosh_2_417.mp4″ webm=”” poster=”” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=600 videoheight=400 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”https://khodsakhte.ir/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

 

جلسه سوم دوره 21تکنیک فروش

[wonderplugin_video videotype=”mp4″ mp4=”https://dl.drkavyani.ir/21tec/21techniqueforosh_3_982.mp4″ webm=”” poster=”” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=600 videoheight=400 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”https://khodsakhte.ir/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

 

جلسه چهارم دوره21تکنیک فروش

[wonderplugin_video videotype=”mp4″ mp4=”https://dl.drkavyani.ir/21tec/21techniqueforosh_4_642.mp4″ webm=”” poster=”” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=960 lightboxheight=540 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=600 videoheight=400 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”https://khodsakhte.ir/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]

 

دریافت لینک دانلود