چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

 دانلود فایل صوتی: چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

سخنران: دکتر کاویانی

حجم: ۲.۰۳ مگابایت

زمان:۰۰:۰۴:۲۵

دانلود

متن فایل صوتی: چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

به نام خدا .سلام عرض میڪنم به همه ی دوستان عزیزم در ڪانال تلگرام خودساخته با آدرسkhodsakhte@.دوستان عزیزم دوست دارم توی فایل های صوتی بعدی یه چند روزی رو درمورد قانون جذب باهم دیگ صحبت ڪنیم خب خیلیاتون با قانون جذب آشنا هستید و خیلیاتون پیام دادین ڪه گفتین ما سعی ڪردیم ڪه مثلا ثروت و چیزایی ڪه میخوایم رو زندگیمون جذب ڪنیم ولی بعداز مدتی دیدیم ڪه اون اتفاق نیفتاده و من باچندنفری از اعضای ڪانال صحبت ڪردم ڪه ببینم مشڪلشون چی بوده ببینید دوستان عزیزم توی قانون جذب اون چیزی ڪه نقطه آخره اون چیزی ڪه حڪم انتهایی ڪه باعث میشه شما اون چیزی رو ڪه میخواید رو به دست بیارید اینڪه به قانون جذب شڪ نداشته باشیم شڪ و تردید یعنی انرژی منفی انرژی منفی یعنی فرڪانس و ارتعاش خودتون و پایین آوردن ڪسی ڪه انرژی منفی داره ڪسی ڪه باورهاش باورهای قوی نیست توی مسیر جذب حتما به مشڪل میخوره و محاله ممڪنه یعنی من واقعا توی این سالهایی ڪه دارم ڪار میڪنم باخیلیایی ڪه بهشون آموزش دادم ڪسایی ڪه باور نڪردن فقط گفتن ڪه باشه تست میڪنیم جذب میڪنیم هیچوقت به نتیجه نرسیدند شما وقتی قانون جذب رو قبول ڪردین وقتی هدفی رو مشخص ڪردین باید این باور روهم داشته باشین ڪه قانون جذب داره واسه شما ڪار میڪنه باید هرروز تمارین رو انجام بدین ڪه باور شما تقویت بشه ڪه توی مسیر صحیح هستین ڪه جذب برای شما داره ڪارخودشو انجام میده دوستان عزیزم قانون جذب یه آیینه هست درمقابل شما شما هر فرڪانسی بهش بدین اون فرڪانس شمارو باقدرت بیشتر بهتون برمیگردونه اگه الان شما باور ضعیفی دارین اگه شما الان لو له انرژی خودتون و دارین میارین پایین مطمعن باشین ڪه قانون جذب همینو بهتون پاسخ میده دیگه خواسته روبه شما نمیده تردید بیشتر رو میده باور ضعیف تر رومیده ببینید شما فرض ڪنید یه دونه ای رو توی زمین ڪاشتید قراره یه درخت بشه اگه باور نداشته باشین ڪه این به زودی درخت میشه چی میشه شما هرروز میاین یخورده خاڪ رو میزنید ڪنار ببینید دونه در حال رشد هست یا نه و همین ڪار ساده همین تردید شما باعث میشه ڪه دونه ای ڪه میتونست یه درخت تنومند بشه و نابود و به هلاڪت برسونید دوستان عزیزم توی مسیر جذب چیزایی ڪه میخواید توی زندگیتون وارد بشه اینو یادتون باشه قانون جذب آیینه ای هست ڪه در برابر شما قرار گرفته شما هرچیزی رو ڪه بخواید می تونید جذب ڪنید به شرطی ڪه خودتونم همون فرڪانس رو به محیط پیرامون خودتون به دنیا منتشر ڪنید اگه شڪ نداشته باشید در راه رسیدن به اون موفقیت مطمعن باشید موفق میشید اگه ڪسایی بودن ڪه اومدن توی دنیا زحمت ڪشیدن تلاش ڪردن نتونستن به خواستشون برسن بخاطر اینڪه باور درونی و قلبی نداشتند اگر ادیسون باور قلبی و درونی نداشت ڪه میتونه به اختراع خودش برسه میتونه جذب خودشو انجام بده مطمعن باشید ڪه هیچ وقت ادیسون نمی شد اگه توی زندگی میخواید چیزی رو ڪه تصمیم گرفتید جذب ڪنید از طریق قانون جذب به زندگی خودتون وارد ڪنید باید یاد بگیرین ڪه قانون جذب واقعیت داره قانون جذب جای شڪ و تردید نداره قانون جذب ڪارخودشو میڪنه و اون خواسته به زندگی شما وارد میشه و ازتون میخوام ڪه حتما روی این مسیر ڪارڪنید من سعی میڪنم توی فایل های صوتی بعدی تڪنیڪ هایی رو به شما آموزش بدم ڪه شما با استفاده از این تڪنیڪ ها سطح باور و انرژی درونی خودتون و افزایش بدین تا قانون جذب برای شما اون ڪاری رو ڪه لازم هست انجام بده امید وارم این فایل صوتی برای شما مفید بوده باشه و امیدوارم ڪسایی ڪه از قانون جذب استفاده میڪنن حتما تعالیمی ڪه در ادامه توی ڪانال قرار میدم رو دنبال ڪنن واس تڪ تڪتون آرزوی موفقیت میڪنم پیوسته به سایتمون به آدرسkhodsakhte.ir و ڪانال تلگراممون به آدرسkhodsakhte@ سر بزنید.پیروز و موفق باشید

اینستاگرام خودساخته

روزمرگی های دکتر کاویانی

تلگرام خودساخته

مطالب انگیزشی روزانه

اگه لذت بردی برای دوستات از طریق این دکمه ها بفرست.

همیشه پیگیر آموزش باش

دیدگاه

در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت لینک دانلود