چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

 دانلود فایل صوتی: چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

سخنران: دکتر کاویانی

حجم: ۲٫۰۳ مگابایت

زمان:۰۰:۰۴:۲۵

دانلود

متن فایل صوتی: چرا قانون جذب برای برخی افراد هیچ کارایی ندارد؟

به نام خدا .سلام عرض میڪنم به همه ی دوستان عزیزم در ڪانال تلگرام خودساخته با آدرسkhodsakhte@.دوستان عزیزم دوست دارم توی فایل های صوتی بعدی یه چند روزی رو درمورد قانون جذب باهم دیگ صحبت ڪنیم خب خيلياتون با قانون جذب آشنا هستید و خيلياتون پیام دادین ڪه گفتين ما سعی ڪردیم ڪه مثلا ثروت و چیزایی ڪه میخوایم رو زندگيمون جذب ڪنیم ولی بعداز مدتی دیدیم ڪه اون اتفاق نیفتاده و من باچندنفري از اعضای ڪانال صحبت ڪردم ڪه ببینم مشڪلشون چی بوده ببینید دوستان عزیزم توی قانون جذب اون چیزی ڪه نقطه آخره اون چیزی ڪه حڪم انتهایی ڪه باعث میشه شما اون چیزی رو ڪه ميخوايد رو به دست بیارید اینڪه به قانون جذب شڪ نداشته باشیم شڪ و تردید یعنی انرژی منفی انرژی منفی یعنی فرڪانس و ارتعاش خودتون و پایین آوردن ڪسی ڪه انرژی منفی داره ڪسی ڪه باورهاش باورهای قوی نیست توی مسیر جذب حتما به مشڪل میخوره و محاله ممڪنه یعنی من واقعا توی این سالهایی ڪه دارم ڪار میڪنم باخيليايي ڪه بهشون آموزش دادم ڪسایی ڪه باور نڪردن فقط گفتن ڪه باشه تست میڪنیم جذب میڪنیم هیچوقت به نتیجه نرسیدند شما وقتی قانون جذب رو قبول ڪردین وقتی هدفی رو مشخص ڪردين باید این باور روهم داشته باشین ڪه قانون جذب داره واسه شما ڪار میڪنه باید هرروز تمارين رو انجام بدین ڪه باور شما تقویت بشه ڪه توی مسیر صحیح هستین ڪه جذب برای شما داره ڪارخودشو انجام میده دوستان عزیزم قانون جذب یه آیینه هست درمقابل شما شما هر فرڪانسي بهش بدین اون فرڪانس شمارو باقدرت بیشتر بهتون برميگردونه اگه الان شما باور ضعیفی دارين اگه شما الان لو له انرژی خودتون و دارین ميارين پایین مطمعن باشین ڪه قانون جذب همینو بهتون پاسخ میده دیگه خواسته روبه شما نمیده تردید بیشتر رو میده باور ضعیف تر رومیده ببینید شما فرض ڪنید یه دونه ای رو توی زمین ڪاشتید قراره یه درخت بشه اگه باور نداشته باشین ڪه این به زودی درخت میشه چی میشه شما هرروز میاین يخورده خاڪ رو میزنید ڪنار ببینید دونه در حال رشد هست یا نه و همین ڪار ساده همین تردید شما باعث میشه ڪه دونه ای ڪه میتونست یه درخت تنومند بشه و نابود و به هلاڪت برسونید دوستان عزیزم توی مسیر جذب چیزایی ڪه ميخوايد توی زندگيتون وارد بشه اینو یادتون باشه قانون جذب آیینه ای هست ڪه در برابر شما قرار گرفته شما هرچیزی رو ڪه بخوايد می تونید جذب ڪنید به شرطی ڪه خودتونم همون فرڪانس رو به محیط پیرامون خودتون به دنیا منتشر ڪنید اگه شڪ نداشته باشید در راه رسیدن به اون موفقیت مطمعن باشید موفق ميشيد اگه ڪسايي بودن ڪه اومدن توی دنیا زحمت ڪشیدن تلاش ڪردن نتونستن به خواستشون برسن بخاطر اینڪه باور درونی و قلبی نداشتند اگر ادیسون باور قلبی و درونی نداشت ڪه میتونه به اختراع خودش برسه میتونه جذب خودشو انجام بده مطمعن باشید ڪه هیچ وقت ادیسون نمی شد اگه توی زندگی ميخوايد چیزی رو ڪه تصمیم گرفتید جذب ڪنید از طریق قانون جذب به زندگی خودتون وارد ڪنید باید یاد بگیرین ڪه قانون جذب واقعیت داره قانون جذب جای شڪ و تردید نداره قانون جذب ڪارخودشو میڪنه و اون خواسته به زندگی شما وارد میشه و ازتون میخوام ڪه حتما روی این مسیر ڪارڪنيد من سعی میڪنم توی فایل های صوتی بعدی تڪنیڪ هایی رو به شما آموزش بدم ڪه شما با استفاده از این تڪنیڪ ها سطح باور و انرژی دروني خودتون و افزایش بدین تا قانون جذب برای شما اون ڪاری رو ڪه لازم هست انجام بده امید وارم این فایل صوتی برای شما مفید بوده باشه و امیدوارم ڪسایی ڪه از قانون جذب استفاده میڪنن حتما تعالیمي ڪه در ادامه توی ڪانال قرار میدم رو دنبال ڪنن واس تڪ تڪتون آرزوی موفقیت میڪنم پیوسته به سايتمون به آدرسkhodsakhte.ir و ڪانال تلگراممون به آدرسkhodsakhte@ سر بزنید.پیروز و موفق باشید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت لینک دانلود
بهترین آموزش های پولدار شدن را در ایمیل خود دریافت کنید
مطالب و پیشنهادات آموزشی ما را دریافت کنید، ما ایمیل اسپم ارسال نمیکنیم
"ایمیل شما نزد ما کاملا محفوظ است"
کمتر از 5 ثانیه رایگان دانلود کنید
"ایمیل شما نزد ما کاملا محفوظ است"