پخش ویدیو
ذهنیت کسب و کار پولساز
 •  اصول بنیادی کسب و کار
 •  سه قانون کلیدی موفقیت
 •  مکمل های توسعه کسب و کار
 •  دلایل شکست کسب و کارها
بازاریابی
 •  ترسیم برنامه بازاریابی
 •  اصول افزایش سرنخ و مشتری
 •  اصول ۴ گانه بازاریابی
 •  تحقیقات بازار
 •  نیچ مارکتینگ
 •  قیمت گذاری
تبلیغات
 •  برنامه ریزی تبلیغات
 •  اصول تبلیغات اثربخش
 •  تعیین بودجه تبلیغاتی
 •  ساختار پیام تبلیغاتی
 •  اصول تبلیغات رسانه ای
فروش
 • افزایش فروش کسب و کار
 •  ساختاربندی بخش فروش
 •  اصول ۴ گانه بازاریابی
 •  تحقیقات بازار
 •  نیچ مارکتینگ
 •  قیمت گذاری
مدیریت
 • چالش های مدیران
 •  اصول اساسی مدیریت
 •  ویژگی های یک مدیر عالی
 •  مفاد لازم برای ایجاد یک تیم عالی
 •  مدیریت هدف محور
 •  افزایش بهره وری مدیران
سیستم سازی و استخدام
 • سیستم سازی چیست؟
 •  مراحل سیستم سازی
 •  معیارهای سنجش در یک سیستم
 •  رفع سیستماتیک مشکلات در کسب و کار
 •  چه زمانی باید استخدام کنیم؟ 
 • چطور آگهی استخدام بزنیم؟
 •  چه کسی را استخدام کنیم؟
مدیریت مالی
 • طراحی برنامه کسب و کار
 •  متغیرهای استراتژیک در مدیریت مالی
 •  بررسی بازگشت سرمایه در کسب و کار
 •  بودجه بندی در کسب و کار
 •  چطور تامین سرمایه کنیم؟
برنامه ریزی استراتژیک
 • استراتژی چیست؟
 •  کاربردهای برنامه ریزی استراتژیک
 •  ساختار برنامه ریزی استراتژیک
 •  چشم انداز استراتژیک در کسب و کار
 •  استراتژی های کسب و کار در برنامه ریزی
 •  اصول مدیریت استراتژیک
توسعه فردی
 • راز موفقیت در توسعه فردی
 •  افزایش بهره وری
 •  ویژگی های فردی برای موفقیت در کسب و کار
 •  تقویت مهارت های ذهنی
 •  چطور موانع مسیر را حذف کنیم؟

اگر می خواهید یک کسب و کار بی همتا داشته باشید، لازم است فردی که خودش کسب و کار بی همتایی دارد، در کنار شما باشد.

اگر می خواهید یک کسب و کار بی همتا داشته باشید، لازم است فردی که خودش کسب و کار بی همتایی دارد، در کنار شما باشد.