چگونه از موفقیت کسب و کارمان مطمئن شویم؟

با این ترفند دیگر به سرمایه اولیه زیادی نیاز ندارید!!!

دانلود فایل صوتی: چگونه از موفقیت کسب و کارمان مطمئن شویم؟

سخنران: دکتر کاویانی

حجم:  ۱۰.۸ مگابایت

زمان:۰۰:۱۱:۴۳

دانلود

متن فایل صوتی: چگونه از موفقیت کسب و کارمان مطمئن شویم؟

دوستان عزیزم سلام وقتتون بخیر خیلی خوشحالم ڪه امروز این فرصت رو دارم تا یه جلسه مشاوره دیگه رو درخدمت شما عزیزان باشم.
دوستان عزیزم خیلی ها وقتی میخوان یه ڪسب وڪاری رو استارت بزنن آنقدر سنگ بزرگی برمیدارن ڪه نمیتونن اون سنگ رو بردارند آنقدر هزینه هارو زیاد میڪنن ڪه نمیتونن ڪار رو پیش ببرند خیلی زود ورشڪست میشن خیلی زود بودجه ڪم میارن یا خیلی وقت ها آنقدر این هزینه ها بالاست ڪه میبینن نمیتونن ڪسب و ڪار رو شروع ڪنند بخاطر همین هم استارت نمی زنند و ایده هاشون افڪارشان درحد یه رویا باقی می مونه.
ببینید تو شروع یه ڪسب و ڪار مهارت شما باید این باشه ڪه تا جایی ڪه می تونید هزینه هارو ڪاهش بدید .
یڪی از چیزهایی ڪه توی ڪاهش هزینه ها خیلی تاثیر داره اینڪه وقتی ڪسب وڪاری رو شروع میڪنید همه ی بخش هاشو باهم شروع نڪنید سعی ڪنید یڪی دو قسمتش رو داشته باشید اگه تونستید به صورت برون سپوری اون بخش های دیگه رو شروع بڪنید اگه هم نتونستید فدای سرتون اصلا استارت نزنید بذارید یه مثال بزنم مثلا یه فردی یه بودجه محدودی داره میخواد یه شیرینی فروشی راه بندازه اگه این بخواد همه موجودی های شیرینی رو اون اول داشته باشه خب مسلما ڪسب و ڪارش نمیچرخه بودجه شو نداره حالا مشڪلات دیگه یا یه ڪس دیگه میخواد تو حوزه دیگه مثلا شیرآلات ڪار ڪنه وقتی بخواد همه جور ڪالا رو بیاره اون اول ڪار حالا ڪسی هم هست ڪه بودجه به اون صورت نداره خب به مشڪل میخوره نمیتونه این ڪار رو راحت انجام بده ولی تو همین حوزه مثلا شیرینی جالب بدونید ڪه چندهفته قبل یه آقایی رو دیدم از دوستان بنده هستند خب مشڪل زیاد داشت ولی دیدم و خیلی خوشحال شدم شیرینی فروشی باز ڪرده و رفتم شیرینی سراش و بهش گفتم خب چیڪار ڪردی چجوری شروع ڪردی گفت ببین ڪلی از موجودی ڪه اینجا میبینی رو رفتم ڪلی مذاڪره ڪردم فلان شیرینی سرای شهر ازش میگیرم میذارم اینجا اصلا سود توش ندارها سود توش نمیڪنم فقط می فروشم و دو دستی میدم دست اون ولی میگفت این چن تا شیرینی نخودی و این چند تایی ڪه میبینید حالا مشتری هم بابتش دارم اینا مال خودمه از اینا سود میبرم مشتری رو جذب میڪنم ڪالا رو دارم ولی همش واسه خودم نیست اینجوریه ڪه دارم نتیجه میگیرم یا یڪی از آشنا های دیگه ڪه می شناسمش در جریان ڪاراش هستم تو ڪار پرورش گل و معمولا ڪسی رو توجایگاه ڪار پرورش گل اسم وارد نمیڪنه ولی اسم پرورش گل و میگن فلانی خودش گل پرورش میده بریم ازش گل بخریم من رفتم گفتم فلانی من باید برم این پرورش گل تو ببینم من به گل علاقه دارم میخوام برم اون ور و ببینم چجوری پرورش میدی گفت میبرمت ولی به ڪسی چیزی نگو گفتم بریم مگه چه خبره رفتم اونجا دیدم اونجا فقط یه گل پرورش میده فقط ڪاڪتوس پرورش میده گفت ببین من نمیتونم هزینه هارو تأمین ڪنم آبی ڪه دارم میارم رو دارم با تانڪر میارم ڪلی هزینه هام بالاست ڪاڪتوس هم مقاومه و به نسبت سودش خوبه ڪاڪتوس واسه خودمه ولی از قبال اینڪه میگم خودم پرورش دهنده هستم بقیه هم از جاهای دیگه میارم سود هم توشون میڪنم ولی دست اول نیست خودم تولید ڪنندس نیستم درسته همه میگن تولید ڪننده خودتی ولی واقعا اینجوری نیست ڪار خوبی ڪرده ڪسیه ڪه سنگ بزرگ ور نداشته ولی درآمدش خیلی خوبه وماهی ۷یا۸تومن هم دارم اینجا ڪسب درآمد میڪنم واسه یه فردی با اون شرایط خیلی هم ایده عاله بخاطر اینڪه سنگ بزرگ ور نداشته ببینید شما اگه روی یه حوزه محدودی بخواین تمرڪز ڪنید خیلی بهتر از اینڪه بخواین همه حوزه هارو داشته باشین ولی ڪیفیت بیاد پایین یا هزینه هاتون بره بالا یا مشڪلاتتون زیاد بشه .
بازم مثال بزنم ببینید شما به ڪسب و ڪار میخوای شروع ڪنی اولا سعی ڪن ڪه تمرڪز داشته باشی تو یه حیطه های خاص توی حوزه های خاص با یه حوزه های خاص استارت خودت رو بزن مثلا توی اون حوزه ای ڪه میخوای بری ببین بزرگترین بخشش ڪدومه همون یڪی رو داشته باش همون یڪی رو استارت بزن همون رو بیار بالا بقیش هم رشد میڪنه بعضی ها مثلا میخوان ڪه ڪسب و ڪار اینترنتی رو شروع بڪنن میگن ڪه دڪتر چجوری شروع ڪنیم میگم برو از یه پیج اینستا شروع ڪن چیڪار داری آلان میخوای برنامه نویسی یاد بگیری تو اون رو شروع ڪن قدم به قدم ڪسب و ڪار رو رشد بده خیلی ها بودن اول یه غرفه ڪوچیڪ بودند شرڪت مثلا پنیر صبا اول طرف فقط داشت پنیر می فروخت باورتون میشه یه دفتر وجایگاه ڪوچیڪ داشت ڪه خودش هم تولید میڪرد این قدم به قدم شده اون شرڪت عظیم میلیاردی یه شبه اینجوری نشده ولی جالبه خیلی از ما وقتی میخوایم یه ڪاری رو شروع ڪنیم آنقدر سنگ رو بزرگ برمی داریم میگیم این ڪسب و ڪار ۵۰۰میلیون میخواد من سرمایه ندارم پس دیگه شروع نمیڪنم ولی هر ڪسب و ڪاری رو میشه از قسمت ڪوچیڪتر شروع ڪرد تو اگه میخوای یه شرڪت لبنیاتی بزرگ بزنی اول یه مغازه بزن شیر محلی بخر بگیر تبدیلش ڪن به فرآورده ها مثل پنیر و ڪره و دوغ باهرچیزی ڪه فڪر میڪنی با یه مغازه شروع ڪن بعدش بڪن یه شرڪت بزرگ قدم به قدم اینڪار هم ڪمڪت میڪنه آزمون و خطا ڪنی هم بازار هارو بشناسی هم سنگ ڪوچیڪ برداشتی و هم ڪمڪ میڪنه ڪه ڪم ڪم رشد ڪنی یا خیلی از بخش های ڪارت هم سعی ڪن ڪه از بیرون اون ڪار رو انجام بدی مثلا تو اینترنت بهش میگن فرلندسری یه ڪسب و ڪاری رو ڪه شروع میڪنی همه ڪارمند هارو استخدام نمیڪنی دور ڪاری انجام میدم.
مثلا یه فردی ڪه میخواد یه خیاطی بزرگ باز ڪنه خب میتونه همون اول ڪار همه ی چرخ های خیاطی رو خودش نخره ڪلی خانوم های خونه هستند ڪه میتونن سفارشات رو بگیرن و این ڪار رو واسش انجام بدن هزینه هم واسش نداره خالص میشه سود تو پول رو می گیری میدی اون آماده میڪنه میده به تو ولی اگه بخوای همه ڪار رو اول خودت شروع بڪنی میشه هزینه بالا ببینید اینڪه میگن ڪسب و ڪار هزینه نمیخواد بخاطر یه همچین چیزیای این فقط یه مورده ڪه من بهتون گفتم توی دوره از ڪارآفرینی تا میلیارد شدن یا همون ڪلوپ میلیونر های خودمون من ده ها مورد بهتون میگم ڪه چطور هزینه هارو ڪم ڪنید هزینه ها ڪم بشه باورتون نمیشه ڪسب و ڪارهایی ڪه شاید تو خوابتون نمی دیدی خیلی راحت میشه استارتشون زد به شرط اینڪه سنگ بزرگ برندارید ببینید من مثلا یڪی از ڪسب و ڪارهایی ڪه توش فعال هستم اینڪه من یه تیمی دارم این تیم توی شهر های بزرگ میرن فرنیشن خونه چیزهایی ڪه دست دوم هست توی سمساری ها هست حتی تو اپلیڪیشن دیوار ڪه میذارن دست دوم چیزهایی ڪه ارزش داشته باشه رو میخرن اختصاصی هم روی مبلش داریم ڪار میڪنیم اینارو میخرن میارن توی سوله ای ڪه تو یڪی از شهر های شماله و ما اختصاصی با یڪ محصول شروع ڪردیم و شایپ تو چندسال آینده ڪلی محصول دیگه هم اضافه ڪنیم اونی ڪه توی تهران توی بالای شهر میاد مبلی رومیفروشه زیر قیمت شاید باورش نشه ما میایم اینجا دوبرابر قیمت میفروشیم ولی دو برابر قیمت ڪه میفروشیم تازه اون مشتری راضی میگه یعنی این رو ڪسی انداخته دور یعنی این مبل رو ڪسی نمیخواسته این مبل ڪه هنوز دوسال هم ڪار نڪرده چقدرم خوبه هم اون راضیه هم اون ڪسی ڪه فروخته و هم یه ڪسب و ڪار و یه سیستم ایجاد شده با یه ڪار ڪوچیڪ شروع ڪردم. چون اوایلش خیلی مبلمان های ارزوننی رو میخریدیم حالا گرون ترش هم آوردیم ما ڪوچیڪ شروع ڪردیم ولی بزرگ رو میبینیم ڪوچیڪ رو میگیریم قدم به قدم رشدش میدیم قدم بعدیم اینڪه میخوام برای مثال تو حوزه ی تلوزیون وارد بشم ال سی دی وارد بشم چون اینجا ڪالای نیست تو شمال ڪشور شما برید سمساری های مختلف ڪه اجناس دست دوم میفروشند یدونه آل سی دی نمیشه پیدا ڪرد ولی حالا ڪارمند های ڪه ما توی تهران داریم استخدام ڪردیم دارن اینڪار رو واسمون انجام میدن پیدا میڪنند ڪلی واسمون میگن این بازار بڪره ڪه بگیریم و ارسال ڪنیم.
این هاست ڪه بچها دوستان تاثیر گذاره برای استارت یه ڪسب و ڪار ڪسب و ڪار هوش میخواد اون هوش ذاتی نیست اڪتسابی.
من اومدم گفتم مثلا با ڪتاب خوندن موفق شدم خیلی ها هم گارد میگیرن میگن اینا باش بابا اینم اومده یه ڪتابی خونده اومده حالا یه دوره ای بذاره و از ما پول بگیره ولی واقعا من تو شرایطی نیستم ڪه چیزی و نداشته باشم و بخوام یه دوره ی آموزشی بذارم و درآمد زایی ڪنم خداروشڪر زندگیم خیلی فراتر از اون چیزی هست ڪه شاید ۵سال پیش فڪر میڪردم خداروشڪر هیچ ڪمبودی تو زندگی ندارم و همه اینا بخاطر همون ڪتاب هایی ڪه خوندم و الان هم دارم همون رو میگم و خدا رو شاڪرم ڪه منو تو این مسیر قرار داد ڪه بتونم همینارو در اختیار ڪسایی قرار بدم ڪه دوست دارن بدونند و یاد بگیرند دوست دارند رشد ڪنند رشد همینه رشد همین دونستن هاست ببینید همه۲۴ساعت وقت دارند یڪی میاد ۱۰۰میلیون درروز درآمد داره یڪی میاد ۱میلیون یڪی میاد ۵هزار تومن ببینید چرا اونیڪه ۱۰۰میلیون داره یه چیزهایی میدونه ڪه اون ۱میلیونی نمیدونه ایناهم با خوندن و با شرڪت ڪردند توی دوره های آموزشی با این ڪار ها میشه یاد گرفت تو ڪشور آمریڪا این همه ما مدرس داریم ولی توی ایران من میام یه ڪار آموزشی میخوام انجام بدم میان زیر پست هم فحش میدن و واقعا آدم رو بی انگیزه میڪنن حالا من واقعا خیلی سعی میڪنم این هارو در نظر نگیرم واسه ڪسایی ڪه ارزش قائل هستند ڪار ڪنم و لذت بخشه باور ڪنید نمیدونم این حس رو چجوری منتقل ڪنم ولی من اگه از یه راهی پول در بیارم مثلا با همین یه ڪسب و ڪاری ڪه یاد گرفتم و دارم ازش پول درمیارم این لذتش اگه یڪ باشه لذت اینڪه بیام به یه نفری یاد بدم و اون هم بیاد از این راه پول در بیاره این شاید لذتش واسم ۱۰۰باشه فوق العادس.
یه جایی می رسید توی زندگیتون وقتی یه خونه خوب یه ویلای خوب یه ماشین خوب دارید یه چیزهایی ڪه دیگه فقط با پول ارضا نمیشه یه حسایی ڪه با یه ڪار های دیگ وقتی می فهمی رسالتت چیه به اون حس فوق العاده میرسی و من الان وقتی این ڪلیپ رو دارم ضبط میڪنم واقعا حس فوق العاده ای دارم الان جلسه ڪاری بودم ڪنار خیابون زدم ڪنار و این ڪلیپ الان داره تموم میشه من حس میڪنم صد برابر قبل این ڪلیپ حالم بهتر شد حسم بهتر شد چون یه ڪاری ڪردم ڪه واقعا عاشقشم دوسش دارم و برای همتون آرزو میڪنم ڪه هرروز ڪسب و ڪارتون بهتر بشه درامدتون بیشتر بشه سلامتیتون بالا تر بره و حستون توی زندگی بهتر باشه.
خب این ڪلیپ رو خاتمه بدید و ازتون میخوام ڪه حتما ڪلیپ هارو به دست دوستان و عزیرانتون بفرستید و تو این ڪار سهیم باشید و پیوسته به سایتمون به آدرس khodsakhte.ir و ڪانال تلگراممون به آدرس @khodsakhte سر بزنید.
ارادتمند شما دڪتر ڪاویانی .
پیروز و موفق باشید .

همچنین بخوانید:  مشتری وفادار، ثروت پایدار

اینستاگرام خودساخته

روزمرگی های دکتر کاویانی

تلگرام خودساخته

مطالب انگیزشی روزانه

اگه لذت بردی برای دوستات از طریق این دکمه ها بفرست.

همیشه پیگیر آموزش باش

دوره های رایگان

دیدگاه

در بحث‌‌ پیرامون این مقاله شرکت کنید!

یک پاسخ

  1. با سلام جلسه دوم دوره ازکار آفرینی تا میلیاردر شدن رو دیدم
    از دوستان و آشنایان هم سوال و پرسیدم که چه کاری رو من آسون تر انجام میدم و شما سخت تر؟
    جواب اکثرشون یه چیز بود فکر کردن و ایده دادن
    فقط این که الان که میدونم قدرت من چیه چطوری ازش استفاده بهینه کنم؟؟
    نیاز به راهنمایی دارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود