چگونه با غلبه بر ترس از مسئولیت ؛ به موفقیت در زندگی برسیم

موفقیت در زندگی نتیجه غلبه بر ترس از مسئولیت
چگونه با غلبه بر ترس از مسئولیت ؛ به موفقیت در زندگی برسیم همه ما در نقطه‌ای معین از زندگی به خاطر خستگی از مسئولیت های بی شمارمان متوقف می‌شویم، از انجام کارهایی که ما را به جلو می‌برند دست می‌کشیم، به منطقه امن خود پناه می بریم و به دنبال به چالش کشیدن وضعیت...
دریافت لینک دانلود